Skip to main content

Kontroll för att undvika allvarliga skador

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2019 10:34 CEST

Nu är våren snart här och det är hög tid att se över lekplatsen och andra platser för aktiviteter utomhus.

En viktig punkt att kontrollera är platsens stötdämpande underlag.

70 000 barn skadas på lekplatser årligen, 18 000 så allvarligt att de behöver uppsöka sjukhus. Det visar på att säkerheten på lekplatser är väldigt viktig. Lekplatser, träningsanläggningar och liknande måste uppfylla vissa krav för att räknas som säkra. Kraven regleras i ett antal standarder. Förutom att redskapen måste vara funktionsdugliga finns även krav på underlaget för att minska skaderisken. I dag är många anläggningar försedda med någon form av stötdämpande underlag. Dessa underlag förändras med tiden, vilket gör dem extra viktiga att kontrollera.

Anlita en konsult

Det stötdämpande underlaget kontrolleras bland annat genom HIC-mätning (Head Injury Criteria). Det innebär att underlagets fallhöjd fastställs, det i sin tur gör att stötdämpningen säkerställs. Ett underlags stötdämpning ska uppfylla säkerhetsnormerna EN 1176-1:2008. HIC-värdet vid ett fall från redskapets fallhöjd får inte vara högre än 1000. För att testa detta krävs professionell utrusning, eller att man tar hjälp av en besiktningsman. Mätningarna görs med en HIC-mätare. Finns det osäkerhet kring hur mätningarna ska utföras rekommenderas att du anlitar en besiktningsman.

Efter att besiktningen genomförts skrivs en rapport om underlagets stötdämpande förmåga. Att underlag underkänns är vanligt. Det innebär inte att hela anläggningen underkänns, men bristerna måste åtgärdas inom en rimlig tid.

Fallhöjd beror på lekredskap

Olika lekredskap har olika fallhöjder. Fallhöjden ska finnas angivet på lekredskapet så att underlaget kan anpassas efter detta. Förutom att underlaget behöver klara fallhöjden måste det finnas ett visst säkerhetsutrymme runt lekredskapen.

En maximala fallhöjden från lekredskap är vanligtvis tre meter. Lekredskap som är under 0,6 meter höga har inte några krav på speciellt stötdämpande underlag. Däremot finns det alltid krav på fritt utrymme runt lekredskapen, oavsett höjd.

Läs mer om lekplatskontroller här.

Regelbundna kontroller

Lekplatser och träningsanläggningar är ofta väl använda. Det gör även att det uppkommer förslitningar, både på utrustning och underlag. Fastighetsägaren eller annan ansvarig ska göra rutinmässiga kontrollera löpande beroende på slitage och användning. Månads- eller kvartalsvis bör även en större funktionskontroll göras. En större säkerhetsbesiktning ska genomföras av en person med erforderlig kompetens en gång per år. Då ska lekplatsen kontrolleras mot relevanta krav i aktuella standarder.

Trots detta är det många kommuner och fastighetsbolag som slarvar med kontrollerna. Det har även visat sig att bara var tionde kommun utför de årliga besiktningarna. Det slarvas även med att åtgärda felen.

Läs mer om kommunernas slarv.

Genom att i god tid kontrollera sin lekplats eller träningsanläggning finns det tid att åtgärda eventuella brister innan säsongen drar igång på allvar.

Skicka in en offertförfrågan om du vill ha hjälp att kontrollera underlaget på din lekplats eller träningsanläggning.

Intab Interface-Teknik har ett brett utbud av dataloggers och fjärrmätare för många mätområden.

Intab fungerar som ett resurscentrum för mätteknik i branscher verksamma inom bland annat fastighet, industri, livsmedel.

Med över 40 års arbete i ryggen har vi stor erfarenhet av dataloggning. Professionella lösningar skräddarsys för att passa varje situation.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.