Skip to main content

Interoute lanserar kontaktcenter för molnbaserad Skype for Business

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 08:09 CET

– Många kontaktcenterlösningar lever kvar i svunnen tid när det kommer till integrationen med  organisationers sätt att kommunicera i dag. Men Interoutes nya tjänst vänder alla tidigare uppfattningar om kontaktcentret upp och ner. Vår standardlösning kan implementeras till ett transparent pris, snabbt, effektivt och globalt. Organisationer förlitar sig i dag på flexibla och sömlösa tjänster och vår tjänst är just det, säger Fredrik Fagerlund, vd på Interoute Sverige.

Interoutes kontaktcenter kan installeras med en molnbaserad lösning för Skype for Business eller Lynctjänster med global nummeraccess inom några veckors tid, med hjälp av Interoute Virtual Data Center (VDC), en global molntjänstplattform.

Interoute VDC erbjuder datalagring på 14 platser runt om i Europa, Asien och USA, vilket ger kunden stor frihet i valet om vart deras kommunikationstjänst ska ha sin bas. Möjligheten att kunna välja en geografisk plats nära användarna reducerar latency och ger större möjlighet att möta lokala lagar kring datalagring. Eftersom Interoute VDC är en helt molnbaserad lösning kräver den ingen on-site-management vilket både minskar arbetsbördan och kostnaden för IT-avdelningen.

Interoutes tjänst erbjuder organisationer tillgång till:

  • Microsoft-certifierade SIP-trunkar med global routing och samtalsinspelning
  • En integrerad förlängning till Skype for Business och Lync med pris per användare
  • Möjligheten att genom Skype for Business/Lync se om den rätta inhouse-experten är online och tillgänglig
  • IM routing för chattsupport med möjligheten att alternera och sömlöst förflytta sig mellan chatt och samtal
  • Standardiserade samtalsflöden anpassade efter specifika kundförfrågningar och lättanpassade till olika och förändrade scenarion

Interoute utsågs till en visionär i Gartners Magic Quadrant for Unified Communication as a Service, Worldwide 20151

Noteringar

1 “Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide”, Daniel O'Connell & Bern Elliot, Gartner, 03 September 2015. Länk.

About the Magic Quadrant

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Framåtsyftande uttalanden

Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet. 

Interoute Communications Ltd äger och förvaltar Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 14 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som majoriteten av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 finmaskiga stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy