Skip to main content

Interoutes intäkter rusar i höjden - upp med 24 procent 2011

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2012 15:19 CEST

En stark efterfrågan på molntjänster, bandbredd och it-infrastruktur resulterade i intäkter för Interoute på drygt 3,2 miljarder kronor förra året (366 miljoner euro), en ökning med 24 procent jämfört med 2010. Rörelseresultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA) ökade med 16,5 procent till 598 miljoner kronor (68 miljoner euro).

Trots stora investeringar i nya tjänster och infrastruktursatsningar ökade vinsten till 67 miljoner kronor (7,6 miljoner euro).

Interoute äger och driver Europas största molntjänstplattform. Under 2011 utökade bolaget sitt kärnerbjudande - molntjänster för företag - vilket nu står för merparten av intäkterna (55 procent, motsvarande 204 miljoner euro). Detta var en del i den strategiska satsningen på att sälja koncerngemensam it-infrastruktur (Unified ICT) som inleddes 2009. Den tidiga satsningen svarade mot marknadens behov av flexibla och kostnadseffektiva molntjänster via bolagets eget pan-europeiska fibernät (Interoute Cloud). I början av 2012 lanserades virtuella datahallar, en ny unik tjänst som kombinerar enkelheten i det offentliga molnet med säkerheten i det privata molnet och gör det möjligt för företag att bygga en egen virtuell datahall på bara några minuter.

Interoutes innovativa tjänster har gjort att man kan räkna en mängd kända företag till kundlistan, bland andra Deutsche Post, SCA, UEFA och Tieto. Det strategiska förvärvet i början av 2011 av Visual Conference Group (Videokonferensbolaget), en av Europas ledande videokonferensleverantörer, bidrog till den starka tillväxten under året. Genom förvärvet kunde Interoute lägga till video till sina övriga tjänster inom Unified ICT och därmed attrahera nya kunder för både video- och nättjänster. Under fjärde kvartalet utökade Interoute sitt erbjudande ytterligare genom förvärvet av det brittiska molntjänstföretaget Quantix samt lanseringen av Cloudstore.

Interoutes verksamhet som tjänsteleverantör, som för närvarande står för 45 procent av intäkterna, drevs under året av den ökande efterfrågan på bandbredd och fiber, en direkt följd av det ökade behovet nätkapacitet för video och andra tillämpningar från både konsument- och företagsmarknaden.

– Det finns två drivkrafter bakom vår starka tillväxt under året. Dels vår strategi att tillhandahålla innovativa, konkurrenskraftiga molntjänster till företagsmarknaden och dels vår strävan att upprätthålla vår position som den som den bästa leverantören av internet-infrastruktur i Europa, säger Interoutes koncernchef Gareth Williams. 

– Idag, när marknaden för video-, nät- och molntjänster tar fart på allvar, är Interoute perfekt positionerat som tjänsteleverantör både till nationella och internationella företag. Som ägare av Europas största privata fibernät är innovation lika mycket en del av vår kultur som den infrastruktur på vilken vi har byggt bolaget, säger han.

Joel Stradling, chefsanalytiker, Business Network and IT Services, på Current Analysis:

– Det är Interoutes unika kombination av ett eget nät med hög hastighet och stor bandbredd och ett relevant utbud av moln- och it-tjänster som bäddat för den stora omsättningssökningen. Vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt i bolaget framöver eftersom Interoute inte har några ärvda och föråldrade nät i bagaget och att de ständigt anammar nya friska affärsstrategier för nät- moln- och videotjänster.

Joacim Hillervik är vd för den sammanslagna verksamheten Interoute och VCG i Norden, som är den största regionen i bolaget:

– Resultatet för Sverige och Norden ligger i linje med övriga Europa. 2012 fokuserar vi på lönsamhet och på att ta tillvara synergierna i sammanslagningen av Interoute och Videokonferensbolaget. Vi har ett unikt plattformstänk där alla produkter och tjänster är integrerade i vårt nät. Det ger oss en kostnadsbild som understiger våra konkurrenters utan att vi tummar på kvaliteten. Vi är därför perfekt positionerade för att ta marknadsandelar i Norden de kommande åren, säger Joacim Hillervik.

Interoute Communications Ltd äger och förvaltar Europas största molntjänstplattform, som omfattar över
60 000 km av upplyst fiber, 8 hosting datacenter och 32 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 140 datacenter i Europa från tredjepart. Bland Interoutes kunder återfinns internationella företag, Europas stora telekomoperatörer och de största operatörerna i Nordamerika, Öst- och Sydasien samt myndigheter och universitet. Unified ICT är attraktivt för företag som vill ha en skalbar, säker och gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med etablerad verksamhet över fastlandet i Europa, Nordamerika och Dubai, äger Interoute även finmaskiga stadsnät runt om i Europas stora affärscentra.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy