Ny nordisk projektchef hos Interxion med fokus på expansion och hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:00 CET

Interxion har anställt Torbjörn Jönsson som nordisk projektchef. Rollen, som är nyinstiftad, är tillsatt för att möta den kraftiga och snabba tillväxt som Interxion står inför i Norden då efterfrågan på företagets uppkopplade och robusta datacenter som bas för organisationers digitalisering hela tiden ökar.

Taxi Stockholm kör på förnyelsebar el i datacentret hos Interxion

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 07:45 CEST

Taxi Stockholm kommer att ha Interxion som bas när företaget fortsätter sin digitala resa. Interxion kunde bäst leva upp till de högt ställda kraven som Taxi Stockholm hade avseende säkerhet och tillgänglighet. Dessutom var Interxions hållbara datacentertjänster en viktig anledning till valet. Taxi Stockholm har som mål att 2025 vara helt fossilfria.

Cinia förstärker Interxions förbindelse med Finland och österut

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 09:53 CEST

Det nya samarbetet med den finska operatören ger ännu bättre förbindelse mellan Stockholm och regionerna österut samtidigt som Cinias kunder kan nyttja Interxions paneuropeisk plattform.

Interxion erbjuder direkt anslutning till Google Cloud Platform i Sverige och resten av Europa

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 11:37 CEST

Interxion stödjer nu Google Cloud Interconnect PoPs i Stockholm, Paris, Marseille och Frankfurt.

Alexander Kehrer ska växa Interxion i Sverige och Norden

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:56 CEST

Interxion har anställt Alexander Kehrer som ny sälj- och marknadschef för företagets verksamhet i Norden. – Datacenterbranschen är extremt spännande och ett otroligt viktigt fundament för att vårt digitaliserade samhälle ska fungera, säger Alexander Kehrer. Interxion befinner sig i en kraftig tillväxt och har bara de senaste två åren investerat närmare 500 MSEK i sin verksamhet i Stockholm.

Interxions datacenter i Stockholm är nu ansluten till IBM Cloud Direct Link

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 11:06 CEST

​Direkt access till IBM Cloud Services är nu tillgänglig från Interxions alla datacenter i hela Europa genom Cloud Connect.

Interxion kommer bygga nytt datacenter i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 10:19 CET

Stor efterfrågan på direktaccess till molntjänster från både systemintegratörer och storföretag ligger bakom expansionen i Sverige och övriga Europa på totalt över 15 500 kvadratmeter

Interxion ger tillgång till Oracle Cloud via Cloud Connect

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 10:27 CET

Från Interxions datacenter i Stockholm kan nu kunder få direkt access till infrastrukturtjänsten Oracle Cloud.

Interxion lägger till City Cloud i sin Cloud Connect-plattform

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 15:15 CEST

Stockholm – 9 maj, 2017 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, meddelar att City Cloud, City Networks OpenStack-baserade publika IT-infrastrukturtjänst nu är en del av Interxions Cloud Connect-plattform. Företagskunder kan ansluta sig direkt till City Cloud via City Connect. Detta gör det möjligt för kunder att utöka sina nätverk med snabba och säkra uppkopplingar till City Clouds knutpunkter (PoP) i Interxions anläggningar i Stockholm, London och Frankfurt.

Genom City Connect-anslutningen via Interxions Cloud Connect-plattform får kunder en tillförlitlig och högpresterande VPN-anslutning till City Cloud. Samtidigt får företag möjlighet att enkelt underhålla en fullt redundant infrastruktur och bygga lösningar som spänner över flera tjänsteleverantörer i hela Europa. City Clouds kunder kan dessutom dra nytta av Interxions Cloud Connect-plattform för att få tillgång till andra molnleverantörer anslutna till plattformen.

Ytterligare information

Enligt IDCtar europeiska företag kontrollen över IT-transformationer genom nya infrastrukturlösningar. De som leder den digitala utvecklingen ligger långt före andra företag vad det gäller nyttjande av hybridmoln: 77 procent uppger att de redan använder eller planerar att använda hybridmoln eller andra multimolnmiljöer.

City Network är guldmedlem i OpenStack Foundation och ger stöd och finansiering till OpenStack-initiativet. Genom att basera företagets publika IaaS (Infrastructure as a service), City Cloud, på OpenStack får kunder fördelar så som hög prestanda och öppna gränssnitt (API:er) utan att låsas till en viss leverantör.

För att möta branschspecifika behov som hög säkerhet och tillgänglighet uppfyller både City Cloud och Interxion ISO-standarder och branschspecifika regler. Kombinationen av City Cloud och Cloud Connect gör att organisationer kan leva upp till lagkrav och regler relaterade till revision, ansvarsfullhet, datahantering och datasäkerhet såsom Basel II och Solvency II.

Citat

“Vi är stolta över att nu vara en del av Interxions Cloud Connect plattform, det är en viktig del i vårt fortsatta arbeta att erbjuda innovation genom öppen IT-infrastruktur. Kunder kan nu nå City Cloud via Interxions infrastruktur, genom vår IaaS eller från andra medlemmar i Cloud Connect. Detta gör det möjligt att arbeta med flera olika molntjänstleverantörer, vilket inte minst är viktigt för företag med höga krav på regelefterlevnad och säkerhet”, säger Johan Christenson, VD och grundare, City Network.

“Att City Cloud nu är en del av vår Cloud Connect-plattform tillför ytterligare värde för våra kunder som vill bygga och driva högpresterande hybrida it-lösningar baserade på City Clouds OpenStack-infrastruktur från våra co-location-anläggningar”, säger Vincent in ‘t Veld, Director Strategy & Marketing, Interxion.   

Om City Network

City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster. Företaget tillhandahåller publika, privata och hybrida molntjänster baserade på OpenStack som driftas från fler än 20 datahallar över hela världen. Genom sina branschspecifika moln kan City Network säkerställa att deras kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och PUL. City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 - internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom 39 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 500 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 20 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

För mer information se www.citycloud.se och www.citynetwork.se.

Hög tillgänglighet, låg latens och säker anslutning till City Networks City Cloud i hela Europa

Läs vidare »

Interxion investerar i sitt femte datacenter i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 11:28 CET

Stockholm 22 mars 2017. – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), som är en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster investerar nära 300 miljoner kronor i ett nytt datacenter i Stockholm.

Den nya anläggningen i Stockholm rymmer 2200 kvadratmeter med utrustning och kommer att finnas i direkt anslutning till Interxions befintliga fyra datacenter i Akalla norr om Stockholm. Fullt utbyggd har de en total kapacitet på 3,5 MW tillgänglig kraft. STO 5 kommer att byggas i tre faser, där den första består av 600 kvadratmeter med utrustning och tillgänglig kraft på nära 1 MW. Den första fasen kommer att vara klar under tredje kvartalet 2017.

”Interxion har sett ett ökat intresse från internationella kunder för datacentertjänster i Stockholm. Kunderna vill ta del av fördelarna med ett datacenter med hög konnektivitet mot de nordiska, europeiska och ryska marknaderna. Vi ser också ett tydligt behov hos lokala företag och systemintegratörer som vill finnas i ett co-location campus där de kan utnyttja tillgången till hyperscale molnplattformar”, säger Interxions Nordiske VD Peder Bank.

Miljötänkande är en viktig del av Interxions arbete. Redan i dag används grön el för anläggningen i Stockholm och överskottsvärmen från kylningen återanvänds för fjärrvärme. Nu tar Interxion ytterligare ett steg. STO 5 är den första anläggningen där så kallad öppen fjärrvärme är en fullt integrerad del av designen från start.

För ytterligare information, kontakta:

Peder Bank
VD Interxion Norden
Telefon +46 594 640 50
pederb@interxion.com

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom 45 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 600 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Interxion, som är en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster investerar nära 300 miljoner kronor i ett nytt datacenter i Stockholm. Datacentret kommer att byggas i tre faser, där den första består av 600 kvadratmeter med utrustning och nära 1 MW tillgänglig kraft. Den första fasen kommer att vara klar under tredje kvartalet 2017.

Läs vidare »

Bilder & Videor

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Nordisk försäljnings- och marknadschef på Interxion
  • alxsexfcanujdeicrkkxe@bkinaptetcrxlniokan.dvcozjmmx
  • 0702 230 83 63

Om Interxion Sverige

Operatörsneutrala och ständigt tillgängliga datacenter

Interxion (NYSE: INXN) en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster till en lång rad kunder från sina 48 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions energieffektiva datacenter erbjuder kunderna hög säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer.

Med över 600 operatörer som levererar access, 21 europeiska knutpunkter för Internet och majoriteten av de ledande plattformarna för moln- och digitala medietjänster i sina anläggningar, har Interxion skapat ett nav för access till molntjänster, innehållstjänster och finansiella kluster. I Norden finns företaget med egna datacenter i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Adress

  • Interxion Sverige
  • Esbogatan 11
  • 16494 Kista