Interxion erbjuder direkt anslutning till Google Cloud Platform i Sverige och resten av Europa

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 11:37 CEST

Interxion stödjer nu Google Cloud Interconnect PoPs i Stockholm, Paris, Marseille och Frankfurt.

Alexander Kehrer ska växa Interxion i Sverige och Norden

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:56 CEST

Interxion har anställt Alexander Kehrer som ny sälj- och marknadschef för företagets verksamhet i Norden. – Datacenterbranschen är extremt spännande och ett otroligt viktigt fundament för att vårt digitaliserade samhälle ska fungera, säger Alexander Kehrer. Interxion befinner sig i en kraftig tillväxt och har bara de senaste två åren investerat närmare 500 MSEK i sin verksamhet i Stockholm.

Interxions datacenter i Stockholm är nu ansluten till IBM Cloud Direct Link

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 11:06 CEST

​Direkt access till IBM Cloud Services är nu tillgänglig från Interxions alla datacenter i hela Europa genom Cloud Connect.

Interxion kommer bygga nytt datacenter i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 10:19 CET

Stor efterfrågan på direktaccess till molntjänster från både systemintegratörer och storföretag ligger bakom expansionen i Sverige och övriga Europa på totalt över 15 500 kvadratmeter

Interxion ger tillgång till Oracle Cloud via Cloud Connect

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 10:27 CET

Från Interxions datacenter i Stockholm kan nu kunder få direkt access till infrastrukturtjänsten Oracle Cloud.

Interxion lägger till City Cloud i sin Cloud Connect-plattform

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 15:15 CEST

Stockholm – 9 maj, 2017 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, meddelar att City Cloud, City Networks OpenStack-baserade publika IT-infrastrukturtjänst nu är en del av Interxions Cloud Connect-plattform. Företagskunder kan ansluta sig direkt till City Cloud via City Connect. Detta gör det möjligt för kunder att utöka sina nätverk med snabba och säkra uppkopplingar till City Clouds knutpunkter (PoP) i Interxions anläggningar i Stockholm, London och Frankfurt.

Genom City Connect-anslutningen via Interxions Cloud Connect-plattform får kunder en tillförlitlig och högpresterande VPN-anslutning till City Cloud. Samtidigt får företag möjlighet att enkelt underhålla en fullt redundant infrastruktur och bygga lösningar som spänner över flera tjänsteleverantörer i hela Europa. City Clouds kunder kan dessutom dra nytta av Interxions Cloud Connect-plattform för att få tillgång till andra molnleverantörer anslutna till plattformen.

Ytterligare information

Enligt IDCtar europeiska företag kontrollen över IT-transformationer genom nya infrastrukturlösningar. De som leder den digitala utvecklingen ligger långt före andra företag vad det gäller nyttjande av hybridmoln: 77 procent uppger att de redan använder eller planerar att använda hybridmoln eller andra multimolnmiljöer.

City Network är guldmedlem i OpenStack Foundation och ger stöd och finansiering till OpenStack-initiativet. Genom att basera företagets publika IaaS (Infrastructure as a service), City Cloud, på OpenStack får kunder fördelar så som hög prestanda och öppna gränssnitt (API:er) utan att låsas till en viss leverantör.

För att möta branschspecifika behov som hög säkerhet och tillgänglighet uppfyller både City Cloud och Interxion ISO-standarder och branschspecifika regler. Kombinationen av City Cloud och Cloud Connect gör att organisationer kan leva upp till lagkrav och regler relaterade till revision, ansvarsfullhet, datahantering och datasäkerhet såsom Basel II och Solvency II.

Citat

“Vi är stolta över att nu vara en del av Interxions Cloud Connect plattform, det är en viktig del i vårt fortsatta arbeta att erbjuda innovation genom öppen IT-infrastruktur. Kunder kan nu nå City Cloud via Interxions infrastruktur, genom vår IaaS eller från andra medlemmar i Cloud Connect. Detta gör det möjligt att arbeta med flera olika molntjänstleverantörer, vilket inte minst är viktigt för företag med höga krav på regelefterlevnad och säkerhet”, säger Johan Christenson, VD och grundare, City Network.

“Att City Cloud nu är en del av vår Cloud Connect-plattform tillför ytterligare värde för våra kunder som vill bygga och driva högpresterande hybrida it-lösningar baserade på City Clouds OpenStack-infrastruktur från våra co-location-anläggningar”, säger Vincent in ‘t Veld, Director Strategy & Marketing, Interxion.   

Om City Network

City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster. Företaget tillhandahåller publika, privata och hybrida molntjänster baserade på OpenStack som driftas från fler än 20 datahallar över hela världen. Genom sina branschspecifika moln kan City Network säkerställa att deras kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och PUL. City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 - internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom 39 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 500 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 20 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

För mer information se www.citycloud.se och www.citynetwork.se.

Hög tillgänglighet, låg latens och säker anslutning till City Networks City Cloud i hela Europa

Läs vidare »

Interxion investerar i sitt femte datacenter i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 11:28 CET

Stockholm 22 mars 2017. – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), som är en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster investerar nära 300 miljoner kronor i ett nytt datacenter i Stockholm.

Den nya anläggningen i Stockholm rymmer 2200 kvadratmeter med utrustning och kommer att finnas i direkt anslutning till Interxions befintliga fyra datacenter i Akalla norr om Stockholm. Fullt utbyggd har de en total kapacitet på 3,5 MW tillgänglig kraft. STO 5 kommer att byggas i tre faser, där den första består av 600 kvadratmeter med utrustning och tillgänglig kraft på nära 1 MW. Den första fasen kommer att vara klar under tredje kvartalet 2017.

”Interxion har sett ett ökat intresse från internationella kunder för datacentertjänster i Stockholm. Kunderna vill ta del av fördelarna med ett datacenter med hög konnektivitet mot de nordiska, europeiska och ryska marknaderna. Vi ser också ett tydligt behov hos lokala företag och systemintegratörer som vill finnas i ett co-location campus där de kan utnyttja tillgången till hyperscale molnplattformar”, säger Interxions Nordiske VD Peder Bank.

Miljötänkande är en viktig del av Interxions arbete. Redan i dag används grön el för anläggningen i Stockholm och överskottsvärmen från kylningen återanvänds för fjärrvärme. Nu tar Interxion ytterligare ett steg. STO 5 är den första anläggningen där så kallad öppen fjärrvärme är en fullt integrerad del av designen från start.

För ytterligare information, kontakta:

Peder Bank
VD Interxion Norden
Telefon +46 594 640 50
pederb@interxion.com

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom 45 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 600 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Interxion, som är en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster investerar nära 300 miljoner kronor i ett nytt datacenter i Stockholm. Datacentret kommer att byggas i tre faser, där den första består av 600 kvadratmeter med utrustning och nära 1 MW tillgänglig kraft. Den första fasen kommer att vara klar under tredje kvartalet 2017.

Läs vidare »

Amazon Web Services tjänst Direct Connect finns nu tillgänglig i Interxions datacenter i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 13:48 CET

Stockholm, 6 mars, 2017 – Interxion, en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, meddelar att en ny plats för tjänsten AWS Direct Connect nu finns tillgänglig i Sverige genom Interxions datacentercampus i Stockholm.

AWS Direct Connect ger en dedikerad nätverksförbindelse till AWS molntjänster, vilket gör att kunder kan minska sina nätverkskostnader, öka bandbreddskapaciteten, och uppnå en mer jämn nätverksupplevelse än med en internet-baserad förbindelse. Kunder som utnyttjar Interxions co-location-tjänster i Stockholm kan numera få tillgång till tjänsten via en Cross Connect.

”I takt med att våra kunder migrerar mot en hybrid IT-arkitektur där tillämpningar och arbetslaster flyttas till det publika molnet blir det allt viktigare att ha säker och förutsägbar nätverksprestanda mellan de egna IT-resurserna och de som ligger i publika moln”, säger Peder Bank, vd för Interxion i Norden. ” Interxion tillhandahåller de bästa förutsättningarna i Stockholm för företag som planerar att genomföra en hybrid-IT-strategi med hjälp av AWS Direct Connect”.

Genom att tillhandahålla en direktförbindelse till AWS Direct Connect på datacentercampuset i Stockholm, gör Interxion det möjligt för företag som använder molnet att förbättra svarstider vid överföring av data, med bättre prestanda, ökad tillförlitligt och lägre kostnader som resultat.

”Alla talar om molnteknologins fördelar när det gäller kostnadseffektivitet och flexibilitet. När dedikerade alternativ med högre kapacitet för att koppla sig mot molntjänster nu blir tillgängliga hjälper det företag och systemintegratörer att flytta mer av sin data till publika moln. Det är något som många av våra kunder har börjat inse och uppskatta” säger Peder Bank, vd för Interxion.

För ytterligare information, kontakta

Peder Bank

VD Interxion Norden

Telefon +46 8 594 64 050

pederb@interxion.com

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom 39 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 500 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 20 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se.

Stockholm, 6 mars, 2017 – Interxion, en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, meddelar att en ny plats för tjänsten AWS Direct Connect nu finns tillgänglig i Sverige genom Interxions datacentercampus i Stockholm.

Läs vidare »

Interxion ansluter Microsoft ExpressRoute till Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 10:00 CEST

Interxion meddelar idag att företag bygger ut Cloud Connect, företagets plattform för molntillgänglighet, till Stockholm och ytterligare tre europeiska marknader. Interxions kunder kan nu få direktanslutning till Microsoft ExpressRoute i Stockholm, Paris, Köpenhamn och Bryssel. Cloud Connect finns redan tillgängligt på Interxions datacenteranläggningar i Amsterdam, Frankfurt och London.

I takt med organisationer flyttar allt fler tillämpningar till molnet måste de lösa utmaningar kring regelefterlevnad, prestanda och tillförlitlighet som kan uppstå i samband med att de ansluter sina hybridmiljöer över det publika internet. Med ExpressRoute kan CIO:er sätta upp helt privata nätverksanslutningar till Microsofts Azure-molntjänster vilket ger dem möjlighet att uppnå högre och förutsägbar nätverksprestanda samt garanterad tillgänglighet.

Interxion kopplar samman organisationer och Microsoft ExpressRoute via företagets Cloud Connect-plattform. Cloud Connect tillhandahåller en privat, högpresterande och kostnadseffektiv lösning för företag som ger dem möjlighet att sammankoppla de egna IT-tjänsterna till valfri molnleverantör. Plattformen gör det dessutom möjligt för tjänsteleverantörer att genomföra hybrid-IT-strategier för sina kunder och uppnå optimal prestanda för sina tillämpningar.

Idenet är en specialist inom hanterad IT-drift samt en Microsoft Gold Partner och en av de kunder som använder Cloud Connect i Stockholm. Cloud Connect har gjort det möjligt för Idenet att erbjuda direktanslutningar till Microsoft Azure via ExpressRoute för sina kunder. Genom att använda Cloud Connects fleranvändarfunktion kan Idenet ge en kostnadseffektiv lösning med hög prestanda och garanterade tjänstenivåer.

— Allt eftersom våra kunder flyttar större arbetslaster till molnet blir det nödvändigt för dem att kunna kringgå det publika internet och upprätta privata hanterade nätverksanslutningar till de stora publika molnen, säger Per Werngren, VD för Idenet och ordförande i International Association of Microsoft Channel Partners. Med Cloud Connect kan Idenet förenkla sammankopplingen mellan våra kunder och Microsoft Azure såväl som andra molnplattformar. Detta gör det möjligt för våra kunder att på ett säkert sätt dra nytta av kostnadsbesparingarna samt den ökade prestandan och flexibiliteten som hybridmolnet medför.

—De allra flesta organisationer kan nu dra nytta av fördelarna med molntekniken och välja hybrid-IT-lösningar, säger Vincent in 't Veld, strategi- och marknadsdirektör på Interxion. Utrullningen av Cloud Connect innebär att alla våra co-location-kunder i Norden, Frankrike och Belgien har privat tillgång med förutsägbar prestanda till sina publika molninfrastrukturer. För tjänsteleverantörer som är verksamma i Interxions anläggningar betyder det att de kan driva skalbara och högpresterande hybridlösningar för sina företagskunder.

Externa resurser:

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom 39 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 500 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 20 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Om Microsoft ExpressRoute

ExpressRoute låter dig skapa privata anslutningar mellan Azure-datacenter och infrastruktur i era lokaler eller i en co-location-miljö. ExpressRoute-anslutningar går inte över det publika internet. De erbjuder mer tillförlitlighet, högre hastigheter, lägre latenser och högre säkerhet än vanliga Internetanslutningar.

Om Interxion Cloud Connect

Interxion kopplar samman organisationer med Microsoft Azure genom sin Cloud Connect-plattform. Cloud Connect förser CIO:er med privata VLAN anslutningar till Microsoft Azure ExpressRoute med garanterad prestanda och SLA för kapacitet. Plattformen gör det möjligt för tjänsteleverantörer att genomföra hybrid-IT-strategier för sina kunder och uppnå optimal prestanda för sina tillämpningar. Cloud Connect finns på Interxions datacenteranläggningar i Amsterdam, Frankfurt, London, Paris, Stockholm, Köpenhamn och Bryssel.

Interxion meddelar idag att företag bygger ut Cloud Connect, företagets plattform för molntillgänglighet, till Stockholm och ytterligare tre europeiska marknader. Interxions kunder kan nu få direktanslutning till Microsoft ExpressRoute i Stockholm, Paris, Köpenhamn och Bryssel.

Läs vidare »

Interxion blir Global Microsoft Azure ExpressRoute EXP Partner

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2015 09:40 CEST

STOCKHOLM, 3 juni – Interxion Holding NV (NYSE: INXN), en ledande leverantör av operatörsneutrala co-locationtjänster i Norden och Europa, meddelar idag att de numera är en global Azure Express Route EXP partner. Detta ger Interxions kunder möjlighet att uppnå högre säkerhet och prestanda genom privata nätverksförbindelser till Microsoft Azure.

Pålitlig och förutsägbar nätverksprestanda är en väsentlig förutsättning för en lyckad implementering av en hybrid molnstrategi eftersom applikationer förväntas fungera problemfritt mellan både privata och publika molnmiljöer. Forskning från IDG Connect har visat att det samtidigt som organisationer vill dra fördel av flexibilitet, skalbarhet och kostnadsbesparingar genom publika molntjänster finns en osäkerhet kring att migrera större volymer. Detta på grund av oro kring konnektivitet, säkerhet och applikationsprestanda. Respondenterna svarade att de skulle flytta 69 % mer kapacitet till molntjänster om farhågorna kring konnektivitet- och säkerhetsproblem kunde lösas.

Genom etableringen av ExpressRoute via Interxions Cloud Connect-plattform, kan företag och systemintegratörer samt molnleverantörer nu etablera förbindelser till Azure med förbättrad säkerhet, högre prestanda och lägre svarstider. Detta gör Interxions anläggningar till en idealisk plats för att bygga hybrida molntjänster.

Giuliano Di Vitantonio, Chief Marketing & Strategy Officer Interxion säger ”På Interxion fortsätter vi fokusera på att hjälpa våra kunder att möta deras krav inom IT och prestanda för applikationer. ExpressRoute är ett bra komplement till vår Cloud Connect-plattform och möter högt ställda krav från våra kunder bland co-locationföretag och systemintegratörer som bygger hybrida lösningar baserade på Microsofts molnteknologi”.

”Vårt samarbete med Interxion ger våra gemensamma kunder nya möjligheter att skapa effektivitetsvinster med hybrida moln” säger Ross Ortega från Microsoft Azure, Networking Product Management. Interxion är en stark, etablerad datacenterleverantör i Europa, och genom detta partnerskap har vi möjlighet att lyfta fram fördelarna med Microsoft Cloud Service till fler kunder och partners”.

Interxion Cloud Connect är en infrastrukturplattform placerad i Interxions datacenter, vilket ger kunder möjlighet att bygga och administrera privata, högt presterande och säkra VLANs-förbindelser till multipla moln genom en enda fysisk anslutning.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom 39 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 500 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 20 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

STOCKHOLM, 3 juni – Interxion Holding NV (NYSE: INXN), en ledande leverantör av operatörsneutrala co-locationtjänster i Norden och Europa, meddelar idag att de numera är en global Azure Express Route EXP partner. Detta ger Interxions kunder möjlighet att uppnå högre säkerhet och prestanda genom privata nätverksförbindelser till Microsoft Azure.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Nordenchef, Interxion
  • percdeagrbra@iwcntwqerqwxizeonef.cczommr
  • +45 29 44 29 45

Om Interxion Sverige

Operatörsneutrala och ständigt tillgängliga datacenter

Interxion (NYSE: INXN) en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster till en lång rad kunder från sina 48 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions energieffektiva datacenter erbjuder kunderna hög säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer.

Med över 600 operatörer som levererar access, 21 europeiska knutpunkter för Internet och majoriteten av de ledande plattformarna för moln- och digitala medietjänster i sina anläggningar, har Interxion skapat ett nav för access till molntjänster, innehållstjänster och finansiella kluster. I Norden finns företaget med egna datacenter i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Adress

  • Interxion Sverige
  • Esbogatan 11
  • 16494 Kista