Skip to main content

Antalet anställda i utländskt ägda företag har ökat med 19 % i Skåne under åren 2004-2011

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 14:53 CET

Det konstaterandet görs i en rapport gjord av det skandinaviska konsultbolaget Oxford Research som på uppdrag av Invest in Skåne har tagit fram statistik om regionens internationalisering. Rapportens analys stämmer överens med bilden som speglas i OECDs Territorial Reviews 2012, och som pekar på att Skåne väl kan bli en av OECDs mest konkurrenskraftiga regioner.

Rapporten visar bland annat att Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland är de länder som har starkast närvaro i Skåne.

Antalet anställda hos utländskt ägda företag i Skåne har ökat med 19 % från 68 000 till

81 000 under 2004 – 2011. Som jämförelse hade Stockholms län en ökning med 23 % och Västra Götalands län med 8 %. Genomsnittet för Sverige under samma period var 16 %.

- En ökad internationalisering innebär också nya arbetsplatser i regionen. Utländska investeringar uppvisar också en snabbare tillväxt och högre lönenivåer än motsvarande inhemska etableringar. Det skapar många positiva ringar på vattnet, säger Stefan Johansson, VD för Invest in Skåne.

Invest in Skåne bidrog till 21 internationella etableringar och samarbeten i Skåne under 2012 och är tvåa i Sverige efter Stockholms region som hade 27 (Västra Götaland hade 8). Detta enligt den nationella statistiken från Business Sweden, som totalt redovisade 63 internationella investeringar och samarbeten för Sverige under 2012. 

- Vi ser också att allt fler investeringar är relaterade till Asien, konstaterar Stefan Johansson.


Invest in Skånes uppdrag är att attrahera utländska investeringar till regionen samt att främja export och internationalisering för skånska bolag. Målet är att stärka det skånska näringslivet och de skånska företagens konkurrenskraft internationellt. Bolaget ingår i marknadskoncernen Business Region Skåne som ägs av Region Skåne (85 %) och Skånes kommuner (15 %).


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera