Skip to main content

Nytt projekt förstärker internationaliseringsförmågan hos kulturella och kreativa entreprenörer i Södra Sverige

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 14:00 CET

Region Skåne och Invest in Skåne har tillsammans med flera andra partners fått finansiering för ett projekt som syftar till att öka internationaliseringsförmågan hos företag inom kulturella och kreativa näringar (KKN) i södra Sverige.

Projektet Southern Sweden Creatives, kommer att rikta insatser för att öka och stärka företagens internationella närvaro genom bland annat kompetensutveckling och stöd för företagen att ta sig ut till internationella arenor. Man skall även förbättra samverkan mellan offentliga aktörer som tillhandahåller exportstöd till dessa företag samt säkra att företagen har de rätta och tillräckliga verktygen för att få sin produktionskapacitet på den nivån som krävs för att kunna bli mer internationella.

Inom ramen för satsningen byggs en strategisk plattform där varje aktör får möjlighet att utveckla sin roll och bygga denna långsiktigt. Denna plattform är tänkt att bli en nationell nod för internationell affärsutveckling av dessa näringar.

Det finns många definitioner av begreppet kulturella och kreativa näringar. För Region Skånes del innefattas näringar inom arkitektur, form och design, film, foto, konst, mode, litteratur, och nya medier. De näringar som projektet ska fokusera på är rörlig bild och design i ett bredare perspektiv.

– KKN entreprenörer verkar i en fragmenterad marknad vilket innebär att de saknar internationella nätverk och starka branschorganisationer. Företagen är oftast små och är en aning mer innehållsdrivna än affärsorienterade, säger Carin Daal, enhetschef för innovation och entreprenörskap, Region Skåne. Detta är en fin chans för företagen att kunna närvara på större internationella aktiviteter som de annars inte hade kunna delta i, exempelvis South by Southwest i Austin eller designmässan i Milano. Vi ska samtidigt stärka bilden av Skåne och Sverige som ett land med kreativa och innovativa människor för att öka vår attraktionskraft.

Sverige är liksom andra mindre europeiska länder som Belgien, Österrike och Nederländerna mycket beroende av handel. Landet exporterar varor och tjänster för ett värde som motsvarar ca 45 procent av BNP. Som exportnation är Sverige fortsatt starkt men förlorar i förhållande till omvärlden. EU uppskattar att KKN står för 3,3 procent av EUs genomsnittliga BNP och att branschen sysselsätter 3 procent av arbetskraften i medlemsländerna. 4,7 procent av de sysselsatta i Sverige återfinns inom de kulturella och kreativa näringarna (källa: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2010).

Fakta om projektet

Southern Sweden Creatives är ett delvis EU-finansierat projekt som även stöds av Tillväxtverket. Projektet har en budget om ungefär 17 millioner kronor och löper under tre år från och med januari 2016. Invest in Skåne är huvudpartner i projektet i vilket Form/Design Center, Film i Skåne, Malmö stad, Lunds kommun/The Creative Plot, Helsingborgs stad, Media Evolution, NetPort Science Park också medverkar.

Invest in Skåne är Skånes officiella marknadsföringsbolag med uppdrag att attrahera investeringar till Skåne samt att främja de regionala företagens internationalisering. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri professionell rådgivning och service till företag som överväger Skåne för framtida investeringar och/eller expansion. Invest in Skåne hjälper även Skånska företag att nå ut till marknader och affärspartners internationellt.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera