Skip to main content

Svenska företag är bäst på att ansöka om gratis experimenttid hos avancerade europeiska forskningsanläggningar.

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 12:40 CEST

Resultatet av den sista ansökningsomgången i projektet Science Link visar att 22 av total 66 ansökningar från företag i Östersjöområdet är svenska. Företagen får nu utföra gratis experiment för sina produkters utveckling.

- Det är mycket positivt att ett EU-projekt som detta kommer de svenska företagen till gagn. Nu återstår att fullfölja alla experiment och hoppas att företagen blir nöjda med resultatet, säger María Fernanda Bocángel, kommunikationsansvarig på Science Link på Invest in Skåne.

Det delvis EU-finansierade projektet Science Link har en budget om 3,9 miljoner euro under två år. Projektet ska bland annat se till att öka industrins användning av de fyra befintliga synkrotron- och neutronforskningsanläggningarna i Sverige, Max IV-laboratoriet och tre anläggningar i Tyskland.

- Det rör sig om produktutveckling och möjlig tillväxt, kommenterar Stefan Johansson, VD för Invest in Skåne, och om vi vill etablera Skåne som en innovations- och materialutvecklingshubb är detta projekt ett viktigt led i det arbetet. Genom att öka industrins användning av forskningsanläggningar gynnar vi också regionens utveckling.

Företagen som antagits har blivit hänvisade till den anläggning som har bästa förutsättningar att hjälpa det företagets specifika behov. Max IV-laboratoriet är också den anläggning som har fått flest företagsansökningar i projektet. Laboratoriet kommer att hjälpa 16 av företagen.

- Att vissa företag får gå till Tyskland beror på att de behöver andra instrument och högre energi på ljuset än vad vi idag kan erbjuda i Sverige, men med den nya Max IV kommer det att ändras, säger Andreas Lassesson, industrikontaktperson på Max IV-laboratoriet. Det är speciellt mätningar på stål och andra tyngre och större metallkomponenter som man måste åka till Tyskland för.

Idag står de industriella användare på Max IV–laboratoriet för ca två procent av den årliga beläggningen, en siffra som laboratoriet gärna vill se stiga.

- Det handlar om att vi faktiskt kan hjälpa företag när de har problem med sina material. Vi kan agera som bollplank och ge dem tillgång till ett verktyg som de kan använda sig av - om än ett ganska avancerat sådant.

Många av företagen som ansökt om stråltid är inom tillverkningsindustrin och nanoteknik. Life science-bolag är också vanliga. Spannet av företag sträcker sig från större koncerner som Alfa Laval och Volkswagen till innovationsintensiva småföretag som Graphensic, Sol Voltaics och Spago Imaging.  

De svenska representanterna i Science Link är Invest in Skåne, Max IV-laboratoriet och Lunds universitet.

För resultatet nedbrutet per land, anläggning och industrityp se grafer i bilagan (engelska).

För mer information vänligen kontakta: María Fernanda Bocángel, kommunikationsansvarig för Science Link, Invest in Skåne, tel. +46 768 870 257, e-post, mariaf.bocangel@skane.com


Om Science Link
Science Link är ett nätverk av ledande forskningsanläggningar med foton- och neutronkällor och dessa anläggningars användare. Projektets mål är att stödja och uppmuntra innovation och entreprenörskap i Östersjöregionen. Förutom forskningsanläggningarna innefattar nätverket även vetenskapliga institut, universitet och regionala organisationer såsom Invest in Skåne, som stödjer och främjar anläggningarna. Science Link delfinansieras av Europeiska unionen (Östersjöprogrammet) och involverar 17 partner från 9 länder under projektperioden 2012 till 2014.

Om Invest in Skåne

Invest in Skåne är Skånes officiella marknadsföringsbolag med uppdrag att attrahera investeringar till Skåne samt att främja de regionala företagens internationalisering. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri professionell rådgivning och service till företag som överväger Skåne för framtida investeringar och/eller expansion. Invest in Skåne hjälper även Skånska företag att nå ut till marknader och affärspartners internationellt.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera