Skip to main content

Inwido säljer fler dörrar och fönster - stärker sin marknadsposition i Norra Europa

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 11:11 CEST

Inwido är Norra Europas ledande fönster- och dörrtillverkare. I koncernen finns välkända svenska varumärken som Elitfönster, Wisy, SnickarPer och Diplomat. Dessutom har koncernens bolag i övriga Norden, Polen, Ryssland, Storbritannien och Irland en rad starka varumärken på sina respektive marknader.

"För Inwido som marknadsledande är detta ett spännande skede", säger Håkan Jeppsson, nytillträdd vd och koncernchef. "Den långsiktiga trenden är stark och drivs främst av fortsatt urbanisering och ett ökande behov av renovering - inte minst för att installera energieffektiva fönster och dörrar. Inwido ligger i framkanten när det gäller att utveckla produkter som sparar energi och som är säkra och dessutom har en design som ger ett extra värde."

Under år 2008 har koncernen ökat sin omsättning med 11 procent, från 5 057 till 5 639 MSEK i en mot slutet av året mycket turbulent marknad. Utvecklingen på den europeiska byggmarknaden är mycket svårbedömd och det finns olika signaler från de olika segmenten bygg, konsument och husproducenter.

"Efter några månader inom Inwido ser jag stora möjligheter att växa vidare på både befintliga och nya marknader i första hand i Europa. Inwidos prioriteringar för 2009 inkluderar ett fortsatt arbete med att utveckla vårt sortiment av energisnåla och miljövänliga produkter samt att effektivisera processerna från inköp till kund", säger Håkan Jeppsson.

Mer information om Inwido och koncernens verksamhet finns i den årsredovisning som publiceras på koncernens webbplats www.inwido.com idag kl 13.00.För ytterligare information kontakta:
Håkan Jeppsson, vd och koncernchef, tel 040-17 11 31, eller
Peter Welin, ekonomi- och finansdirektör, tel 040-17 11 32

Om Inwido (www.inwido.com)
Inwido är Norra Europas ledande fönster- och dörrtillverkare. Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett sortiment av fönster och dörrar i trä och trä/aluminium. Produkterna säljs till husägare direkt eller via återförsäljare samt till småhustillverkare och byggentreprenörer. Koncernen har ca 3 600 anställda i Norden, Polen, Ryssland, Storbritannien och Irland. Under 2008 uppgick försäljningen till 5,6 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö. Inwido ägs av Ratos AB, ett av Europas största börsnoterade private equity-företag.