Media no image

Kommuner kan få 12 miljoner till IoT-projekt

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 08:01 CET

Kommuner och regioner som har idéer om lösningar för offentlig sektors utmaningar med hjälp av IoT, Internet of Things, kan nu söka upp till 12 miljoner kronor i strategiska innovationsprogrammet IoT Sveriges nya utlysning.

I det här erbjudandet satsar Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige på projekt där sakernas internet (Internet of Things) ska användas för att lösa samhällsutmaningar. Projekten ska utgå från de problem som finns hos offentliga organisationer, som kommuner och landsting.

– Vi ser att det finns många möjligheter att förbättra verksamheter i det offentliga genom att använda IoT. Genom den här utlysningen kan kommuner och landsting med idéer, tillsammans med forskningen och företag med passande produkter, göra viktiga framsteg i olika delar av samhället, säger Torbjörn Fängström, programchef på IoT Sverige.

Utlysningen är öppen nu och möjligheten att ansöka stänger 13 mars 2018. Projekten beräknas kunna starta i mitten av maj 2018.

Mer information hos IoT Sverige.
Mer information hos Vinnova.

Kontakt: Torbjörn Fängström, programchef strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, 070-167 93 90, torbjorn.fangstrom@uuinnovation.uu.se

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

Kommuner och regioner som har idéer om lösningar för offentlig sektors utmaningar med hjälp av IoT, Internet of Things, kan nu söka upp till 12 miljoner kronor i strategiska innovationsprogrammet IoT Sveriges nya utlysning.

Läs vidare »
Rstasas1wwnkhkgymfkv

LoRa-nätverk nu på plats i Norsjö kommun!

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 14:17 CEST

LoRa-nätverk nu på plats i Norsjö kommun.

Media no image

Förbättrad livskvalitet drivkraft bakom IoT-projekt

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 09:10 CEST

Hur ser det ut när IT och Sakernas internet, IoT, tar klivet in i vården? Nu har forskaren Andres Laya undersökt samspelet mellan IT-företag och det offentliga. Ingången för företagen är ofta att IoT ska användas för att effektivisera och spara pengar. Från vården visade sig dock det viktigaste att kunna förbättra livskvaliteten hos den enskilde.

Forskningen visar att teknikutvecklingen inte endast drivs av effektivisering, utan av omsorg om brukare och patienter, och för att utveckla nya arbetsmetoder. 

Andres Laya, tidigare doktorand vid KTH och nu forskare på Ericsson, försvarade 27/9 sin doktorsavhandling ”The Internet of Things in Health, Social Care, and Wellbeing” på KTH om gränssnittet mellan IT-företag och vårdgivare.

Arbetet har varit en del av projektet ”Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av IoT för produkter och tjänster” som finansierats av Vinnova genom IoT Sverige.

Kontakt Andres Laya: 
0725 969 173 (in English)
laya@kth.se

http://andreslaya.com

Avhandlingen finns här.

Kontakt Iot Sverige:
Torbjörn Fängström, programchef, 070 167 93 90

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Hur ser det ut när IT och Sakernas internet, IoT, tar klivet in i vården? Nu har forskaren Andres Laya undersökt samspelet mellan IT-företag och det offentliga. Ingången för företagen är ofta att IoT ska användas för att effektivisera och spara pengar. Från vården visade sig dock det viktigaste vara att kunna förbättra livskvaliteten hos den enskilde.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Projektkoordinator
  • kdnikefg@ienotpfsvxrerigioe.se
  • 072-254 59 17

Om IoT Sverige

IoT Sverige – IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vi vill att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.