Skip to main content

Taggar

ipsos 41 david ahlin 36 dagens nyheter 34 socialdemokraterna 34 moderaterna 33 dn 33 val 30 sverige 27 miljöpartiet 24 ipsos sweden ab 24 centerpartiet 19 folkpartiet 18 kristdemokraterna 17 sverigedemokraterna 16 vänsterpartiet 16 stefan löfven 13 feministiskt initiativ 13 fredrik reinfeldt 8 val 2014 6 regering 6 2014 6 alliansen 5 riksdag 5 centern 4 åsa romson 3 skola 3 väljarbarometer 3 budget 3 medborgare 3 sjukvård 3 johanna laurin gulled 2 anna kinberg batra 2 fi 2 annie lööf 2 budgetproposition 2 ekonomi 2 proposition 2 regeringskris 2 fotboll 2 nato 2 stockholm 2 sälja 1 alla hjärtans dag 1 europaparlamentsval 1 opinion 1 bostadsrätter 1 prisvärd 1 utbildning 1 arbetskläder 1 produktivitet 1 partner 1 eu-val 1 förtroende 1 husdjur 1 sjuk 1 g20 1 ekonomiska krisen 1 jobbet 1 opinionsundersökning 1 riktning 1 etablering 1 övergrepp 1 ledighet 1 flyktingfrågor 1 avslut 1 bostadsmarknad 1 gustav fridolin 1 vm-kval 1 golf 1 reputation 1 statsminister 1 kollegor 1 spår 1 borgarråd 1 konsumenter 1 finansborgarråd 1 beteende 1 bostadsområde 1 council 1 vänstern 1 reuters sjukvård 1 fifa 2010 1 affärsrelationer 1 2015 1 orsak 1 filmtittande 1 verklighetsflykt 1 verbal och fysisk misshandel 1 utomjordingar 1 besökt jorden 1 mänsklig skepnad 1 närområde 1 förbättringsområden 1 förhandstippat brasilien 1 orättvist 1 dyra vm-biljetter 1 stagnation 1 konsumenters framtidstro 1 världens ledare 1 global @dvisor 1 egna landet 1 friare handel 1 företagsetablering 1 fördelar 1 consumer confidence 1 återhållsamhet 1 uniform 1 klädkod 1 ledig 1 strikt 1 semesterdagar 1 sexuella 1 arbetet 1 utsatt 1 golfrunda 1 nyval 1 privatiseringar 1 svensk politik 1 bostadsköp 1 opinionsmonitor 1 valvind 1 statsminisiter 1 statsministermatchen 1 invandringsfrågor 1 sakfrågor 1 sakfrågeägarskap 1 feminisitskt initiativ 1 amorteringsregler 1 miljö 1 extraval 1 framtid 1 livskvalitet 1 jämställdhet 1 makt 1 vård 1 csr 1 vm 1 eu 1 företag 1 sd 1 socialt ansvar 1 privatekonomi 1 bolån 1 sparande 1 kvalitet 1 sydafrika 1 positivt 1 tränare 1 ledare 1 karriär 1 föräldrar 1 arbete 1 migration 1 omsorg 1 könsroller 1 riksdagen 1 globalisering 1 affärer 1 välfärd 1 prestation 1 tillgänglighet 1 försvar 1 integration 1 försvaret 1 invandring 1 ekonomisk kris 1 almedalen 1 almedalsveckan 1 anhörig 1 kommun 1 Visa alla taggar
Dn/Ipsos Väljarbarometer mars 2016

Dn/Ipsos Väljarbarometer mars 2016

Dokument   •   2016-03-26 07:00 CET

Equal rights for men and women - International Women's Day 2016
Ipsos presentation - Frukostsamtal 25 mars 2015

Ipsos presentation - Frukostsamtal 25 mars 2015

DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

DN/Ipsos väljarbarometer i februari visar ett fortsatt stabilt övertag i opinionen för de tre rödgröna partierna. Allianspartierna har ett stöd strax under 40 procent och skillnaden mellan blocken är i februari knappt sju procentenheter.

Ipsos opinionsmonitor februari 2015 - Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap

DN/Ipsos väljarbarometer visar att de rödgröna partierna har ett starkare stöd i opinionen jämfört med Alliansen och att de rödgrönas försprång ökat jämfört med decembermätningen. Skillnaderna mellan blocken är i januari 8,0 procentenheter jämfört med 3,3 i december.

DN/Ipsos: Sakfrågeägarskap i politiken - Moderaterna har förlorat sakfrågeägarskapet i försvarsfrågan

DN/Ipsos undersökning om vilka partier som väljarna anser har bäst politik inom viktiga politikområden visar att Moderaterna har tappat sakfrågeägarskapet om Sveriges försvar. Efter att ha åtnjutit störst förtroende i försvarsfrågor under en lång följd av år så är det idag dött lopp mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när det gäller vilket parti som har bäst politik för försvaret.

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015

Dokument   •   2015-01-31 08:17 CET

DN/Ipsos väljarbarometer visar att de rödgröna partierna har ett starkare stöd i opinionen jämfört med Alliansen och att de rödgrönas försprång ökat jämfört med decembermätningen. Skillnaderna mellan blocken är i januari 8,0 procentenheter jämfört med 3,3 i december.

DN/Ipsos – Väljarnas viktigaste frågor

DN/Ipsos – Väljarnas viktigaste frågor

Dokument   •   2015-01-29 07:31 CET

Invandring och integration har blivit en viktigare politisk fråga och rankas idag som den näst viktigaste frågan efter skola och utbildning. Det visar DN/Ipsos återkommande undersökning om vilka samhällsfrågor som är viktigast för väljarna.

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar - Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap

Stödet för att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato har ökat signifikant jämfört med föregående mätning i april, från 28 procent till 33 procent för medlemskap. Andelen som är emot ett svenskt Nato-medlemskap minskar samtidigt från 56 procent i april till 47 procent. Även den förändringen är statistiskt signifikant.

DN/Ipsos Förtroendet för partiledarna, december 2014 - Tabellbilaga

Förtroendet för Anna Kinberg Batra i nivå med Reinfeldt som ny M-ledare, tydligt försämrat förtroende för Åsa Romson. För första gången i DN/Ipsos förtroendemätning har väljarnas förtroende för den tillträdande M-ledaren undersökts. Mätningen visar att 33 procent har förtroende för nästa moderatledare.

DN/Ipsos Förtroendet för partiledarna, december 2014

Förtroendet för Anna Kinberg Batra i nivå med Reinfeldt som ny M-ledare, tydligt försämrat förtroende för Åsa Romson. För första gången i DN/Ipsos förtroendemätning har väljarnas förtroende för den tillträdande M-ledaren undersökts. Mätningen visar att 33 procent har förtroende för nästa moderatledare.

Ipsos Reputation Council: Insight and Ideas - 2014

Ipsos Reputation Council: Insight and Ideas - 2014

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 - Val idag skulle ge ungefär samma riksdag

DN/Ipsos väljarbarometer för december, genomförd efter beskedet om extraval, visar att valresultatet i det stora hela fortfarande gäller bland väljarna och att lite talar för att ett extraval skulle ge ett annorlunda valresultat. Jämfört med valresultatet har Moderaterna ökat något medan Feministiskt initiativ har tappat stöd. I övrigt har endast små rörelser skett sedan riksdagsvalet i september.

Ipsos extramätning om regeringskrisen: Ansvar för låsningar och bra med nyval?

Färre än hälften tycker att det är bra med extra val. Regeringspartierna S och MP hålls som ansvariga för de politiska låsningar som uppstått i riksdagen kring budgetförslagen, 35 procent anser att regeringen med S och MP bär huvudansvaret. 24 procent anser att Sverigedemokraterna bär huvudansvaret och 17 procent svarar att Allianspartierna bär huvudansvaret för de politiska låsningarna.

DN/Ipsos extramätning - Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige?

Väljarna efterfrågar ett blocköverskridande samarbete. Endast 2 procent av väljarna tror att en S+MP-regering skulle vara bäst för Sverige. Istället svarar 40 procent att någon form av blocköverskridande regering vore det bästa för Sverige. 26 procent vill ha en blocköverskridande regering som leds av S medan 14 procent föredrar en blocköverskridande regering som leds av M.

Ipsos extramätning om regeringskrisen: Byte av parti i extravalet?

7 av 10 väljare (73 %) svarar att man kommer att rösta på samma parti i extravalet som i riksdagsvalet i september. 13 procent svarar att man kommer rösta på ett annat parti och 14 procent är osäkra. Det finns flera intressanta skillnader mellan hur de olika partiernas sympatisörer svarar.

DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler - Nya amorteringsregler oroar storstadsbor och bostadsrättsinnehavare

Finansinspektionen föreslår att nya bolån, som tecknas vid bostadsköp, ska amorteras ner till 50 % av bostadens värde. Ipsos har på uppdrag av Dagens Nyheter undersökt hur svenskar med bolån tror att de nya amorteringsreglerna kommer påverka privatekonomin och den egna bostadens värde.

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna

De rödgröna partierna har tappat sitt övertag över Alliansen, det är dött lopp mellan blocken i opinionen. Det samlade stödet för de tre rödgröna partierna backar till 42,1 procent, den lägsta noteringen för de rödgröna partierna sedan november 2011. Samtidigt ökar stödet för allianspartierna till 41,9 procent, det starkaste stödet sedan maj 2013.

Bilaga: Tidigare mätningar - Svenska folkets förtroende för partiledarna

Bilaga till DN/Ipsos undersökning om förtroendet för partiledarna, oktober 2014

DN/Ipsos Förtroendet för partiledarna - Kraftigt ökat förtroende för Centerpartiets Annie Lööf

Förtroendet för Annie Lööf ökar kraftigt i DN/Ipsos mätning av förtroendet för partiledarna. Efter att ha legat i princip still sedan 2012 på nivåer strax under 20% så ökar andelen väljare som uttrycker förtroendet för Annie Lööf till 33%, en statistiskt säkerställd ökning.