Taggar

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2016

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2016

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 07:25 CET

DN/Ipsos första väljarbarometer för året bekräftar de trender som synts i opinionen under senhösten och vintern 2015. Väljarstödet för Moderaterna (M) fortsätter att öka och stödet för allianspartierna är numera större än det samlade stödet för Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP).

DN/Ipsos årsrapport väljarbarometern - trender och väljarflöden 2015

DN/Ipsos årsrapport väljarbarometern - trender och väljarflöden 2015

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 07:33 CET

DN/Ipsos årsrapport om hur partiernas väljarstöd utvecklats visar att Socialdemokraterna har tappat stöd i väljarkåren under det gångna året. Från ett genomsnittligt stöd på 32% under årets första kvartal till strax under 27% under kvartal fyra. I DN/Ipsos decembermätning noterade Socialdemokraterna ett stöd på 24,7% vilket indikerar att väljarstödet har fortsatt att försvagas mot slutet av året.

Flykting - och invandringsfrågorna viktigast att politikerna prioriterar

Flykting - och invandringsfrågorna viktigast att politikerna prioriterar

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 10:04 CET

Knappt hälften, 46 procent, av den vuxna befolkningen anser att frågor som rör flyktingar och invandring är det som politikerna bör lägga all kraft på att lösa. Andra frågor, som skola och utbildning, arbetslösheten/sysselsättning och miljö - klimat - och energifrågor nämns av betydligt färre.

Stabil Nato-opinion – flertal tycker att Sverige ska stanna utanför Nato

Stabil Nato-opinion – flertal tycker att Sverige ska stanna utanför Nato

Pressmeddelanden   •   2016-01-08 07:48 CET

Varannan svensk anser att Sverige bör stanna utanför Nato, en lika stor andel som i förra årets Nato-mätning. 34 procent svarar att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato, också oförändrat jämfört med för ett år sedan.

Stort stöd för återinförd värnplikt - majoritet vill stärka försvaret

Stort stöd för återinförd värnplikt - majoritet vill stärka försvaret

Pressmeddelanden   •   2016-01-04 07:21 CET

Återinförd värnplikt har ett stort folkligt stöd. Sju av tio svenskar tycker att det är ett bra förslag att återinföra någon form av värnplikt, visar en mätning av DN/Ipsos. 9 av 10 anser att värnplikten i så fall ska gälla både kvinnor och män.

Svenskarna hamnar långt ner på Ipsos ”Index of Ignorance”

Svenskarna hamnar långt ner på Ipsos ”Index of Ignorance”

Pressmeddelanden   •   2015-12-30 11:45 CET

Ipsos har i en ny global studie undersökt människors kunskaper om samhället, till exempel när det handlar om andelen utrikes födda och hur stor andel av befolkningen som är överviktiga. Det visar sig att oroväckande många har felaktiga uppfattningar om hur det egna landets befolkning ser ut.

Lägre förtroende för statsminister Stefan Löfven

Lägre förtroende för statsminister Stefan Löfven

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 07:41 CET

Väljarnas förtroende för statsminister Stefan Löfven fortsätter att försvagas, visar DN/Ipsos andra förtroendemätning för året. Jämfört med senaste förtroendemätningen i juni minskar andelen med förtroende från 34 procent till 30 procent, en statistiskt signifikant minskning. Samtidigt ökar andelen som har litet eller inget förtroende för statsministern från 60 till 66 procent.

Regeringen tappar stöd i opinionen

Regeringen tappar stöd i opinionen

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 07:48 CET

DN/Ipsos väljarbarometer för december visar att regeringen tappar stöd. Det samlade väljarstödet för socialdemokraterna och miljöpartiet sjunker från 34,3 procent i november till 30,0 procent i december och förändringen är statistiskt signifikant.

Finansbranschen och energisektorn står inför de största förtroendeutmaningarna

Finansbranschen och energisektorn står inför de största förtroendeutmaningarna

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 08:16 CET

Sju av tio europeiska kommunikationschefer anser att finansbranschen är den bransch som står inför störst utmaningar vad gäller att skapa och bibehålla konsumenters och medborgares förtroende. Det visar en ny rapport från Ipsos Reputation Council som lanseras i Sverige idag.

Mer positiv inställning till flyktingmottagande i kommuner som tagit emot färre

Mer positiv inställning till flyktingmottagande i kommuner som tagit emot färre

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 15:18 CET

DN/Ipsos har mätt svenskarnas inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen. Resultatet visar en splittrad opinion där 32 procent anser att den kommun man är bosatt i bör ta emot fler flyktingar och 31 procent anser att den bör ta emot färre. Nuvarande attityder samvarierar också med kommunens tidigare flyktingmottagande.

Näringslivstopparna om andra samarbeten efter decemberöverenskommelsens fall

Näringslivstopparna om andra samarbeten efter decemberöverenskommelsens fall

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 08:40 CET

DI/Ipsos har undersökt vilka frågor Sveriges näringslivstoppar tycker att regeringen och allianspartierna ska samarbete över blockgränserna. Resultatet visar att nio av tio näringslivstoppar tycker att regeringen och alliansen ska samarbeta blocköverskridande, särskilt inom områden som flyktingmottagandet, försvaret och skolan.

Skifte i flyktingopinionen – svagt betyg till regeringens hantering av krisen

Skifte i flyktingopinionen – svagt betyg till regeringens hantering av krisen

Pressmeddelanden   •   2015-11-07 07:44 CET

Det är stora svängningar i opinionen kring frågan om flyktingar. Den ökande andel svenskar som i september ansåg att Sverige skulle ta emot fler flyktingar har nu minskat till samma nivå som i våras. Den största förändringen har skett bland äldre, där en majoritet nu anser att Sverige ska ta emot färre. Fler anser att regeringen gör ett dåligt jobb när det gäller hanterandet av flyktingkrisen.

Få nöjda med regeringen – men bara 4 av 10 tror att alliansen skulle göra ett bättre jobb

Få nöjda med regeringen – men bara 4 av 10 tror att alliansen skulle göra ett bättre jobb

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 08:53 CET

Få är nöjda med regeringen men bara 4 av 10 tror att alliansen skulle göra ett bättre jobb. Jämfört med senaste mätningen för sex månader sedan ökar andelen väljare som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. DN/Ipsos väljarbarometer visar samtidigt att opinionsläget är fortsatt stabilt. Jämfört med mätningarna i augusti och september är väljarstödet för riksdagspartierna i princip oförändrat.

Stockholmarnas inställning till tiggeri

Stockholmarnas inställning till tiggeri

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 08:43 CEST

DN/Ipsos har mätt stockholmarnas inställning till tiggeri. Resultatet visar att en knapp majoritet inte ger pengar till tiggare samt att de flesta anser att det bästa sättet att hjälpa är att stödja organisationer på plats i hemländerna.

Bristen på billiga bostäder stort bekymmer bland stockholmarna

Bristen på billiga bostäder stort bekymmer bland stockholmarna

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 14:26 CEST

DN/Ipsos har mätt hur nöjda Stockholmarna är med viktiga samhällsfunktioner. Sjukvården och skolan är bättre än sitt rykte medan tillgången på billiga bostäder är usel, över nio av tio unga stockholmare är missnöjda, visar undersökningen.

FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål har stort stöd både internationellt och i Sverige

FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål har stort stöd både internationellt och i Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 10:34 CEST

Med anledning av FN:s föreslagna hållbarhetsmål har Ipsos genomfört en undersökning för att ta reda på hur allmänheten i 17 länder världen över ser på de nya målen. Resultaten visar att det finns ett stort och brett stöd för alla de föreslagna hållbarhetsmålen. Över 85 procent anser att målen är viktiga.

DN/Ipsos väljarbarometer september: Stiltje i väljaropinionen

DN/Ipsos väljarbarometer september: Stiltje i väljaropinionen

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 08:37 CEST

DN/Ipsos väljarbarometer genomförd 9-20 september visar att väljaropinionen är stabil, jämfört med augusti månads väljarbarometer noteras inga statistiskt signifikanta förändringar. Socialdemokraterna och Moderaterna har fortsatt svårt att locka väljare. Det samlade stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna skattas till under 50 procent för första gången sedan mätningarna inleddes år 1979.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om förtroendet för Löfven, Kinberg Batra och Åkesson

DI/Ipsos Näringslivstoppar om förtroendet för Löfven, Kinberg Batra och Åkesson

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 08:58 CEST

​Näringslivstopparna har störst förtroende för Anna Kinberg Batra av partiledarna för de tre största partierna. 42 procent uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för henne. 18 procent har förtroende för Jimmie Åkesson och 6 procent för Stefan Löfven.

DI/Ipsos: Sveriges näringslivstoppar anser att regeringen bör prioritera satsningar på jobb och sysselsättning i höstbudgeten

DI/Ipsos: Sveriges näringslivstoppar anser att regeringen bör prioritera satsningar på jobb och sysselsättning i höstbudgeten

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 09:52 CEST

Satsningar på jobb och sysselsättning, bättre skola och bättre integration är de tre områden som näringslivstopparna anser att regeringen bör prioritera högst inför höstbudgeten.

När myter om samhället blir till sanningar

När myter om samhället blir till sanningar

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 08:00 CEST

Ipsos har i en global studie undersökt människors kunskaper om samhället, till exempel när det handlar om andelen utlandsfödda och hur stort valdeltagandet är. Det visar sig att oroväckande många har felaktiga uppfattningar om hur landets befolkning ser ut och missbedömer omfattningen av centrala samhällsutmaningar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.