Taggar

Finansbranschen och energisektorn står inför de största förtroendeutmaningarna

Finansbranschen och energisektorn står inför de största förtroendeutmaningarna

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 08:16 CET

Sju av tio europeiska kommunikationschefer anser att finansbranschen är den bransch som står inför störst utmaningar vad gäller att skapa och bibehålla konsumenters och medborgares förtroende. Det visar en ny rapport från Ipsos Reputation Council som lanseras i Sverige idag.

Mer positiv inställning till flyktingmottagande i kommuner som tagit emot färre

Mer positiv inställning till flyktingmottagande i kommuner som tagit emot färre

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 15:18 CET

DN/Ipsos har mätt svenskarnas inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen. Resultatet visar en splittrad opinion där 32 procent anser att den kommun man är bosatt i bör ta emot fler flyktingar och 31 procent anser att den bör ta emot färre. Nuvarande attityder samvarierar också med kommunens tidigare flyktingmottagande.

Näringslivstopparna om andra samarbeten efter decemberöverenskommelsens fall

Näringslivstopparna om andra samarbeten efter decemberöverenskommelsens fall

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 08:40 CET

DI/Ipsos har undersökt vilka frågor Sveriges näringslivstoppar tycker att regeringen och allianspartierna ska samarbete över blockgränserna. Resultatet visar att nio av tio näringslivstoppar tycker att regeringen och alliansen ska samarbeta blocköverskridande, särskilt inom områden som flyktingmottagandet, försvaret och skolan.

Skifte i flyktingopinionen – svagt betyg till regeringens hantering av krisen

Skifte i flyktingopinionen – svagt betyg till regeringens hantering av krisen

Pressmeddelanden   •   2015-11-07 07:44 CET

Det är stora svängningar i opinionen kring frågan om flyktingar. Den ökande andel svenskar som i september ansåg att Sverige skulle ta emot fler flyktingar har nu minskat till samma nivå som i våras. Den största förändringen har skett bland äldre, där en majoritet nu anser att Sverige ska ta emot färre. Fler anser att regeringen gör ett dåligt jobb när det gäller hanterandet av flyktingkrisen.

Få nöjda med regeringen – men bara 4 av 10 tror att alliansen skulle göra ett bättre jobb

Få nöjda med regeringen – men bara 4 av 10 tror att alliansen skulle göra ett bättre jobb

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 08:53 CET

Få är nöjda med regeringen men bara 4 av 10 tror att alliansen skulle göra ett bättre jobb. Jämfört med senaste mätningen för sex månader sedan ökar andelen väljare som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. DN/Ipsos väljarbarometer visar samtidigt att opinionsläget är fortsatt stabilt. Jämfört med mätningarna i augusti och september är väljarstödet för riksdagspartierna i princip oförändrat.

Stockholmarnas inställning till tiggeri

Stockholmarnas inställning till tiggeri

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 08:43 CEST

DN/Ipsos har mätt stockholmarnas inställning till tiggeri. Resultatet visar att en knapp majoritet inte ger pengar till tiggare samt att de flesta anser att det bästa sättet att hjälpa är att stödja organisationer på plats i hemländerna.

Bristen på billiga bostäder stort bekymmer bland stockholmarna

Bristen på billiga bostäder stort bekymmer bland stockholmarna

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 14:26 CEST

DN/Ipsos har mätt hur nöjda Stockholmarna är med viktiga samhällsfunktioner. Sjukvården och skolan är bättre än sitt rykte medan tillgången på billiga bostäder är usel, över nio av tio unga stockholmare är missnöjda, visar undersökningen.

FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål har stort stöd både internationellt och i Sverige

FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål har stort stöd både internationellt och i Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 10:34 CEST

Med anledning av FN:s föreslagna hållbarhetsmål har Ipsos genomfört en undersökning för att ta reda på hur allmänheten i 17 länder världen över ser på de nya målen. Resultaten visar att det finns ett stort och brett stöd för alla de föreslagna hållbarhetsmålen. Över 85 procent anser att målen är viktiga.

DN/Ipsos väljarbarometer september: Stiltje i väljaropinionen

DN/Ipsos väljarbarometer september: Stiltje i väljaropinionen

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 08:37 CEST

DN/Ipsos väljarbarometer genomförd 9-20 september visar att väljaropinionen är stabil, jämfört med augusti månads väljarbarometer noteras inga statistiskt signifikanta förändringar. Socialdemokraterna och Moderaterna har fortsatt svårt att locka väljare. Det samlade stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna skattas till under 50 procent för första gången sedan mätningarna inleddes år 1979.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om förtroendet för Löfven, Kinberg Batra och Åkesson

DI/Ipsos Näringslivstoppar om förtroendet för Löfven, Kinberg Batra och Åkesson

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 08:58 CEST

​Näringslivstopparna har störst förtroende för Anna Kinberg Batra av partiledarna för de tre största partierna. 42 procent uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för henne. 18 procent har förtroende för Jimmie Åkesson och 6 procent för Stefan Löfven.

DI/Ipsos: Sveriges näringslivstoppar anser att regeringen bör prioritera satsningar på jobb och sysselsättning i höstbudgeten

DI/Ipsos: Sveriges näringslivstoppar anser att regeringen bör prioritera satsningar på jobb och sysselsättning i höstbudgeten

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 09:52 CEST

Satsningar på jobb och sysselsättning, bättre skola och bättre integration är de tre områden som näringslivstopparna anser att regeringen bör prioritera högst inför höstbudgeten.

När myter om samhället blir till sanningar

När myter om samhället blir till sanningar

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 08:00 CEST

Ipsos har i en global studie undersökt människors kunskaper om samhället, till exempel när det handlar om andelen utlandsfödda och hur stort valdeltagandet är. Det visar sig att oroväckande många har felaktiga uppfattningar om hur landets befolkning ser ut och missbedömer omfattningen av centrala samhällsutmaningar.

"Europas utmaningar sätter avtryck i opinionen" - analys av ny undersökning om synen på EU:s framtid

"Europas utmaningar sätter avtryck i opinionen" - analys av ny undersökning om synen på EU:s framtid

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 08:15 CEST

En ny undersökning från Ipsos i nio EU-länder om synen på utvecklingen i Europa och EU:s framtida vägval visar att det finns ett stort missnöje med det europeiska projektet. I samtliga länder anser en klar majoritet att utvecklingen inom EU är på väg i fel riktning. I Sverige svarar 73 procent att utvecklingen inom EU går åt fel håll.

DN/Ipsos väljarbarometer augusti: Stora skillnader mellan mäns och kvinnors partisympatier

DN/Ipsos väljarbarometer augusti: Stora skillnader mellan mäns och kvinnors partisympatier

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 08:26 CEST

DN/Ipsos väljarbarometer genomförd 14-24 augusti bekräftar Sverigedemokraternas starka utveckling i opinionen, som också synts i flera andra mätningar genomförda efter sommaren. Stödet för Sverigedemokraterna skattas till 17,8 procent, den högsta siffran hittills för partiet i Ipsos mätningar.

Ny undersökning från Ipsos i 24 länder: Global flyktingsituation sätter avtryck i opinionen

Ny undersökning från Ipsos i 24 länder: Global flyktingsituation sätter avtryck i opinionen

Pressmeddelanden   •   2015-08-11 13:27 CEST

En ny global undersökning från Ipsos, Global Views on Immigration, visar att andelen som anser att invandringen i huvudsak haft en positiv inverkan på samhället minskar, både i Sverige och i flera andra stora mottagarländer. Undersökningen visar samtidigt att svenskar, i en internationell jämförelse, är mer positiva till invandring och oftare anser att invandring är bra för landets ekonomi.

Ipsos opinionsmonitor: Majoritet av väljarna anser att Sverige är på fel väg

Ipsos opinionsmonitor: Majoritet av väljarna anser att Sverige är på fel väg

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 07:40 CEST

I juni anser endast 25 procent av väljarna att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll, en signifikant minskning från 30 procent jämfört med senaste mätningen för ett år sedan. Samtidigt ökar andelen som tycker att utvecklingen går åt fel håll från 48 procent till 52 procent.

Samtal om Sveriges integrationsutmaning och om framtidens opinionsundersökningar

Samtal om Sveriges integrationsutmaning och om framtidens opinionsundersökningar

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 07:53 CEST

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt undan krig och förföljelse i världen. Sverige, som per capita är ett av de EU-länder som tar emot flest flyktingar, ställs inför stora utmaningar. Immigration och integration finns nu bland de hetaste samhällsfrågorna och Ipsos arrangerar under årets Almedalsvecka ett samtal som fokuserar på Sveriges integrationsutmaningar.

DN/Ipsos Förtroendet i sakfrågorna och väljarnas viktigaste frågor: Övertag för Moderaterna i jobbfrågan

DN/Ipsos Förtroendet i sakfrågorna och väljarnas viktigaste frågor: Övertag för Moderaterna i jobbfrågan

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 07:28 CEST

DN/Ipsos återkommande undersökning om vilka partier som har bäst politik i sakfrågorna visar att Socialdemokraterna har tappat förtroende i flera tunga samhällsfrågor som skola och sjukvård. Moderaterna har större stöd för sin jobbpolitik och Moderaternas försprång ökar när det gäller förtroendet för den ekonomiska politiken.

DN/Ipsos partiledarförtroende och väljarbarometer: Minskat förtroende för statsminister Stefan Löfven och ny högsta notering för Sverigedemokraterna

DN/Ipsos partiledarförtroende och väljarbarometer: Minskat förtroende för statsminister Stefan Löfven och ny högsta notering för Sverigedemokraterna

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 08:25 CEST

Väljarnas förtroende för statsminister Stefan Löfven faller kraftigt, från 42 procent i december till 34 procent idag. Förändringen är statistiskt signifikant. Samtidigt ökar andelen som inte har förtroende för statsministern från 52 procent till 60 procent, även den förändringen statistiskt signifikant. Förtroendebalansen försvagas därmed från - 10 procent i december till - 26 idag.

Google är Sveriges mest inflytelserika varumärke

Google är Sveriges mest inflytelserika varumärke

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 09:24 CEST

För tredje året i rad hamnar Google i topp i Ipsos undersökning om varumärkens inflytande, både i Sverige och internationellt. Globala teknikföretag dominerar de högsta placeringarna men även flera svenska varumärken.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.