Skip to main content

Taggar

Svenskarna pessimistiska om EU:s framtid

Svenskarna pessimistiska om EU:s framtid

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2016 07:06 CEST

6 av 10 tror att en Brexit skulle påverka Sverige negativt och varannan svensk tycker att EU utvecklas i fel riktning. Det visar DN/Ipsos specialmätning om EU och Europas framtid som publiceras idag.

DN/Ipsos väljarbarometer april: Socialdemokraterna tappar stöd - lägsta noteringen för vänsterblocket sedan 1979

DN/Ipsos väljarbarometer april: Socialdemokraterna tappar stöd - lägsta noteringen för vänsterblocket sedan 1979

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 20:19 CEST

Socialdemokraterna tappar stöd och skattas till 24,4 procent, en statistiskt signifikant tillbakagång med 4,5 procentenheter. Socialdemokraterna hade ett positivt momentum i mars och återtog förlorat stöd i opinionen. Nu har trenden brutits och partiet är tillbaka på samma låga stöd som i december och januari.

Google alltjämt det mest inflytelserika varumärket i Sverige

Google alltjämt det mest inflytelserika varumärket i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 15:27 CEST

Google fortsätter ligga i topp när det gäller varumärkens inflytande. För fjärde året i rad toppar man den svenska listan i Ipsos undersökning. Globala teknikföretag dominerar på listan men även svenska företag som IKEA och ICA kvalificerar sig bland varumärkena på topp 10.

DN/Ipsos väljarbarometer kvartalsrapport januari – mars

DN/Ipsos väljarbarometer kvartalsrapport januari – mars

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2016 08:06 CEST

DN/Ipsos kvartalsrapport visar vilka väljarströmmar som ligger bakom Moderaternas uppgång och Sverigedemokraternas nedgång i opinionen jämfört med fjärde kvartalet 2015. Under årets första månader har Moderaterna vunnit tillbaka väljare som lämnat Moderaterna för Sverigedemokraterna. Ett ökat väljarflöde syns också från Centerpartiet till Moderaterna.

Stort förtroende för Sveriges Television och Sveriges Radio

Stort förtroende för Sveriges Television och Sveriges Radio

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2016 05:51 CEST

Ipsos undersökning Medieförtroende 2016 visar att public service-medierna spelar i en egen division. Fler än 7 av 10 i hela landet har förtroende för Sveriges Television och Sveriges Radio. Studien visar att det finns stora skillnader i synen på olika medier – frågan om svenskarna litar på media kan inte besvaras med ett enkelt ja eller nej. Vissa medier har stort förtroende, andra mycket litet.

Få nöjda med regeringens arbete

Få nöjda med regeringens arbete

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2016 07:18 CEST

Var fjärde väljare tycker att regeringen gör ett bra jobb. Jämfört med senaste mätningen av betyget på regeringen i oktober 2015 har andelen som tycker att regeringen gör ett bra jobb fallit från 27 procent till 23 procent. Samtidigt ökar inte andelen som tror att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb.

Ökat stöd för Socialdemokraterna

Ökat stöd för Socialdemokraterna

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2016 07:00 CET

DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 10 – 20 mars visar att stödet för Socialdemokraterna ökat och att sverigedemokraternas nedåtgående trend fortsätter. Stödet för Socialdemokraterna skattas till 28,9 procent. Ökningen jämfört med februari håller sig precis inom felmarginalen men jämfört med december och januari är ökningen statistiskt signifikant.

”A Life Suspended” – ny studie om livet för syriska flyktingar i Jordanien och Libanon

”A Life Suspended” – ny studie om livet för syriska flyktingar i Jordanien och Libanon

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 16:18 CET

Sedan inbördeskriget i Syrien startade har närmare fem miljoner syrier flytt landet. Omkring två tredjedelar av dessa lever idag i Libanon och Jordanien, och utgör därmed en stor andel av ländernas befolkningar. För att öka kunskapen om hur livet är för flyktingarna har Ipsos intervjuat 2200 syriska flyktinghushåll i Libanon och Jordanien.

Global undersökning visar stort stöd för ökad jämställdhet

Global undersökning visar stort stöd för ökad jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2016 09:20 CET

7 av 10 tycker att det råder ojämlikhet mellan kvinnor och män och 9 av 10 intervjuade vill se lika möjligheter för både kvinnor och män. Det visar Ipsos globala undersökning genomförd i 23 länder med frågor om sociala, politiska och ekonomiska rättigheter för kvinnor och män.

Näringslivstopparnas förtroende för Anna Kinberg Batra ökar

Näringslivstopparnas förtroende för Anna Kinberg Batra ökar

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2016 07:03 CET

En undersökning som DI/Ipsos genomförde i februari bland landets näringslivstoppar visar att förtroendet för Anna Kinberg Batra har ökat samtidigt som det sjunkit för Jimmie Åkesson. Förtroendet för statsminister Stefan Löfven är kvar på samma låga nivå som vid föregående mätning i november.

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2016 - nedåt trend för Sverigedemokraterna

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2016 - nedåt trend för Sverigedemokraterna

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2016 06:58 CET

DN/Ipsos väljarbarometer i februari bekräftar trenden som synts i andra mätningar att stödet för Sverigedemokraterna ser ut att ha planat ut, eller minskat något. Moderaterna och Socialdemokraterna är jämnstora och alliansen har ett visst övertag över de tre rödgröna partierna med 4,5 procentenheter.

Invandringsfrågan viktigaste samhällsfrågan för första gången

Invandringsfrågan viktigaste samhällsfrågan för första gången

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2016 07:53 CET

Invandringsfrågan toppar för första gången Ipsos mätning över listan på viktiga samhällsfrågor. Invandring och integration har ökat kraftigt i betydelse och rankas nu före skola och utbildning och sysselsättning. Det är också den största förändringen för en enskild frågas betydelse som vi noterat.

Socialdemokraterna tappar förtroende i jobbfrågan

Socialdemokraterna tappar förtroende i jobbfrågan

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2016 07:39 CET

Socialdemokraterna har tappat i förtroende i en av väljarnas viktigaste frågor, jobb- och sysselsättningsfrågan (från 28 procent som ansåg att partiet hade bäst politik i juni 2015 till 23 procent idag). Under valrörelsen 2014 och fram till vårvintern 2015 var stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna likvärdigt när det gäller politiken för jobb och sysselsättning.

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2016

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2016 07:25 CET

DN/Ipsos första väljarbarometer för året bekräftar de trender som synts i opinionen under senhösten och vintern 2015. Väljarstödet för Moderaterna (M) fortsätter att öka och stödet för allianspartierna är numera större än det samlade stödet för Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP).

DN/Ipsos årsrapport väljarbarometern - trender och väljarflöden 2015

DN/Ipsos årsrapport väljarbarometern - trender och väljarflöden 2015

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2016 07:33 CET

DN/Ipsos årsrapport om hur partiernas väljarstöd utvecklats visar att Socialdemokraterna har tappat stöd i väljarkåren under det gångna året. Från ett genomsnittligt stöd på 32% under årets första kvartal till strax under 27% under kvartal fyra. I DN/Ipsos decembermätning noterade Socialdemokraterna ett stöd på 24,7% vilket indikerar att väljarstödet har fortsatt att försvagas mot slutet av året.

Flykting - och invandringsfrågorna viktigast att politikerna prioriterar

Flykting - och invandringsfrågorna viktigast att politikerna prioriterar

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2016 10:04 CET

Knappt hälften, 46 procent, av den vuxna befolkningen anser att frågor som rör flyktingar och invandring är det som politikerna bör lägga all kraft på att lösa. Andra frågor, som skola och utbildning, arbetslösheten/sysselsättning och miljö - klimat - och energifrågor nämns av betydligt färre.

Stabil Nato-opinion – flertal tycker att Sverige ska stanna utanför Nato

Stabil Nato-opinion – flertal tycker att Sverige ska stanna utanför Nato

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2016 07:48 CET

Varannan svensk anser att Sverige bör stanna utanför Nato, en lika stor andel som i förra årets Nato-mätning. 34 procent svarar att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato, också oförändrat jämfört med för ett år sedan.

Stort stöd för återinförd värnplikt - majoritet vill stärka försvaret

Stort stöd för återinförd värnplikt - majoritet vill stärka försvaret

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2016 07:21 CET

Återinförd värnplikt har ett stort folkligt stöd. Sju av tio svenskar tycker att det är ett bra förslag att återinföra någon form av värnplikt, visar en mätning av DN/Ipsos. 9 av 10 anser att värnplikten i så fall ska gälla både kvinnor och män.

Svenskarna hamnar långt ner på Ipsos ”Index of Ignorance”

Svenskarna hamnar långt ner på Ipsos ”Index of Ignorance”

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2015 11:45 CET

Ipsos har i en ny global studie undersökt människors kunskaper om samhället, till exempel när det handlar om andelen utrikes födda och hur stor andel av befolkningen som är överviktiga. Det visar sig att oroväckande många har felaktiga uppfattningar om hur det egna landets befolkning ser ut.

Lägre förtroende för statsminister Stefan Löfven

Lägre förtroende för statsminister Stefan Löfven

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2015 07:41 CET

Väljarnas förtroende för statsminister Stefan Löfven fortsätter att försvagas, visar DN/Ipsos andra förtroendemätning för året. Jämfört med senaste förtroendemätningen i juni minskar andelen med förtroende från 34 procent till 30 procent, en statistiskt signifikant minskning. Samtidigt ökar andelen som har litet eller inget förtroende för statsministern från 60 till 66 procent.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.