Vpp529jkfbxxrko41te0

Juan-Pablo Roa ny VD för IQ

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 10:44 CET

– Jag är väldigt nöjd över rekryteringen av Juan-Pablo Roa. Han har en bred erfarenhet och kompetens inom kommunikation och samhällsfrågor. Med sin bakgrund och sitt engagemang kommer han fortsätta vidareutveckla IQs framgångsrika arbete och verka för en smartare syn på alkohol, säger Mikael Wallteg, styrelseordförande IQ och vice vd på Systembolaget.

Media-no-image

Många tycker att det dricks för mycket på jobbet

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 10:25 CET

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra bland 2023 hel- och deltidsanställda i Sverige uppger nästan 7 av 10 (68 procent) att de varit på jobbrelaterade tillställningar där de tycker att det druckits för mycket alkohol. 6 av 10 uppger även att de har eller har haft någon kollega som de tycker dricker för mycket alkohol.

På många arbetsplatser är alkohol vanligt förekommande i samband med exempelvis kick-off:er eller julbord, men många har också varit på jobbrelaterade tillställningar där det druckits för mycket.

— Att ta något glas med sina kollegor tror jag många tycker är trevligt. Men att nästan 7 av 10 varit på tillställningar kopplat till jobbet där de anser att det druckits för mycket ger anledning att fundera kring alkoholkulturen inom arbetslivet, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Ytterligare siffror från Sifo-undersökningen:

- Var femte person har druckit alkohol, eller druckit mer alkohol än de egentligen tänkt sig, i något jobbrelaterat sammanhang för att ”passa in”.

- Drygt hälften (55 procent) upplever att det finns en förväntan (ibland/ofta/alltid) bland deras arbetskamrater att de ska dricka alkohol vid exempelvis konferenser eller personalfester.

- Drygt 8 av 10 (81 procent) upplever inte att alkohol är en viktig del för att skapa teamkänsla vid jobbrelaterade sammanhang.

— Många anställda i Sverige upplever att det finns en förväntan att dricka alkohol inom arbetslivet, samtidigt är det få som anser att alkohol är viktig för teamkänslan. Det finns anledning för arbetsgivare att fundera över vilken funktion alkoholen fyller, egentligen, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från undersökningen.

*Undersökningen genomfördes av Sifo, på uppdrag av IQ, under perioden 3 november – 11 november 2015 bland 2023 hel- och deltidsanställda personer mellan 20 och 65 år via en webbpanel.

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra bland 2023 hel- och deltidsanställda i Sverige uppger nästan 7 av 10 (68 procent) att de varit på jobbrelaterade tillställningar där de tycker att det druckits för mycket alkohol. 6 av 10 uppger även att de har eller har haft någon kollega som de tycker dricker för mycket alkohol.

Läs vidare »
Media-no-image

Så blir din insparksvecka ännu bättre!

Pressmeddelanden   •   2015-08-31 09:17 CEST

Just nu pågår det insparksveckor på många universitet och högskolor runt om i Sverige. Drygt 240 000 studenter får sin första introduktion till student- och högskolevärlden. För många är det en rolig och spännande vecka, men fortfarande alkoholhetsas det en hel del under insparksveckorna.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) och IQ driver tillsammans satsningen Bästa Festen som syftar till att skapa en smartare och mer inkluderande alkoholkultur i studentlivet. En kultur där alkohol finns med, men inte behöver stå i fokus.

– För många studenter är insparksveckan, på gott och ont, kopplad till en hel del alkohol. Därför har flera kårer och nationer runt om i landet börjat arbeta för att förändra alkoholkulturen. Det är viktigt att alkohol och alkoholkonsumtion inte skapar en miljö där studenter känner sig exkluderade om de väljer att inte dricka, säger Caroline Sundberg, ordförande för SFS.

Två exempel på kårer som har förändrat sina traditioner under insparksveckan är Lundaekonomerna och Mälardalens studentkår. Lundaekonomerna har bland annat infört en ”vilodag” utan alkohol mitt i veckan och Mälardalens studentkår har infört nya event med live-akter och sköna miljöer istället för den traditionella puben.

SFS och IQ:s tre tips till studenter under insparksveckan:
1. Drick varannan vatten.

Insparksveckan är lång och det är mycket som ska hinnas med. Festa med omdöme och drick varannan vatten.

2. Alkoholtjata inte
Respektera om någon inte vill dricka alls eller dricka mindre alkohol. Alla är inte likadana, det är allas ansvar att få människor att känna sig inkluderade.

3. Ifrågasätt alkoholnormen
Fundera kring alkoholens roll under insparksveckan. Har du idéer och tankar kring hur insparksveckan och alkoholens roll kan förändras? Om ja, berätta för din studentkår eller nation.

­– Insparksveckan skolar på många sätt in de nya studenterna i vilken alkoholkultur som är accepterad. Därför är just insparksveckan en bra möjlighet för kårer och nationer att förändra alkoholkulturen och skapa ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i centrum, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Kårer och nationer som vill veta mer om hur man kan arbeta med att förändra alkoholkulturen i studentlivet, eller själva gå med i Bästa Festen, kan besöka www.bästafesten.se för ytterligare information.

För ytterligare information:
Caroline Sundberg, ordförande SFS, 070-545 70 45, e-post: caroline.sundberg@sfs.se

Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

_______________________________________________________________________________

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQ:s verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar över 300 000 studenter och doktorander.

Bästa Festen, för en smartare alkoholkultur i studentlivet, är en satsning som SFS och IQ driver tillsammans, och som bland annat finansieras av Allmänna arvsfonden. Bästa festen riktar sig till kårer och nationer som vill förändra sin egen alkoholkultur. 

Just nu pågår det insparksveckor på många universitet och högskolor runt om i Sverige. Drygt 240 000 studenter får sin första introduktion till student- och högskolevärlden. För många är det en rolig och spännande vecka, men fortfarande alkoholhetsas det en hel del under insparksveckorna.

Läs vidare »
Hjrhqzqrxldjzsksw8cx

Ny rapport från IQ: Fyller reklamen glasen?

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 14:18 CEST

Idag släpper IQ rapporten ”Fyller reklamen glasen?”. IQ har tillsammans med forskare från Karolinska Institutet kartlagt alkoholreklamens omfattning i Sverige och gått igenom befintlig forskning kring alkoholreklamens påverkan på folkhälsan. I rapporten publiceras också en ny undersökning* som Novus genomfört på uppdrag av IQ om svenska folkets syn på alkoholreklam.

Poxpex3jon2t9cctdkn2

Ny undersökning från IQ: Så är allmänhetens bild av Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 10:01 CEST

I en undersökning* som Novus genomfört, på uppdrag av IQ, svarar 92 procent i Sverige (18-79 år) att de känner till Almedalsveckan. Av dessa har drygt 4 av 10 bilden av att Almedalsveckan är ett jippo utan någon direkt påverkan på den svenska politiken. Drygt 6 av 10 tror också att de politiker som är på plats under Almedalsveckan dricker mer alkohol då jämfört med övriga arbetsveckor under året.

Media-no-image

3 av 4 tycker att det blivit vanligare med alkohol mitt i veckan

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 08:50 CEST

I en undersökning* som Novus genomfört, på uppdrag av IQ, svarar 3 av 4 av de boende i Sverige (18-79 år) att de tycker att det blivit vanligare att människor dricker alkohol på vardagar de senaste fem åren. Samtidigt svarar drygt 8 av 10 att de tror att det är vanligt att människor dricker sig berusade på helgen.

Den svenska alkoholkulturen har förändrats, vardagsdrickande har blivit allt vanligare samtidigt som många fortfarande dricker sig berusade på helgen.

– Ett ökat vardagsdrickande är inte ofarligt, risken finns att man långsamt dricker sig in i ett beroende. Men ett ökat vardagsdrickande tillsammans med berusningsdrickande på helgen är självklart ännu sämre. Jag tycker att utvecklingen av den svenska dryckeskulturen är oroande, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen:
- Drygt 2 av 3 (69 procent) tycker att konsumtionen av alkohol på vardagar har ökat de senaste fem åren.
- 3 procent av de tillfrågade tycker att konsumtionen av alkohol på vardagar har minskat de senaste fem åren.
- Nästan hälften (46 procent) av de tillfrågade anser att konsumtionen av alkohol på helger har ökat de senaste fem åren.
- 8 procent av de tillfrågade tycker att konsumtionen av alkohol på fredagar och lördagar har minskat de senaste fem åren.

– Vi ser en tydlig normaliseringstrend av alkohol i samhället. I alltfler sammanhang har alkohol blivit en naturlig del, exempelvis i media, mitt i veckan och på helgen. Faran med detta är att vi börjar se alkohol som vilken vara som helst, vilket den inte är, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen.

* Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av IQ under perioden 26 maj – 2 juni 2015 bland 1110 personer mellan 18-79 år via en webbenkät.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

I en undersökning* som Novus genomfört, på uppdrag av IQ, svarar 3 av 4 av de boende i Sverige (18-79 år) att de tycker att det blivit vanligare att människor dricker alkohol på vardagar de senaste fem åren. Samtidigt svarar drygt 8 av 10 att de tror att det är vanligt att människor dricker sig berusade på helgen.

Läs vidare »
Kbx3xslov5j4gfb2oe3x

Många tonårsföräldrar oroliga inför skolavslutningen

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 09:17 CEST

I en undersökning* som Sifo genomfört, på uppdrag av IQ, bland 1000 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år svarar 3 av 10 att de är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. Drygt 9 av 10 (92 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.

Kbx3xslov5j4gfb2oe3x

9 av 10 tonårsföräldrar tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol vid Valborg

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 09:40 CEST

I en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra bland tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år svarar 9 av 10 att de tror att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol i samband med Valborg. Inför Valborg, (med start idag den 20 april) får 98 000 föräldrar, med barn som under 2015 fyller 14 år, IQs bok Tonårsparlören hemskickad till sig.

Media-no-image

Tre tydliga trender i synen på alkohol

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 09:48 CET

I dag släpps IQs rapport Alkoholindex 2014. I årets rapport framkommer tre trender kring attityden till alkohol; en mer restriktiv syn på berusning i offentliga sammanhang, en mer flytande inställning till berusningsdrickande i privata sammanhang och en stor acceptans för vardagsdrickande.

IQs Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning* om attityden till alkohol i Sverige med betoning på berusningsdrickande. IQs rapport Alkoholindex 2014 bygger på resultatet av totalt 10 000 svar under åren 2010-2014 bland personer som är 16 år och äldre.

- Vår syn på alkohol och alkoholkonsumtion har förändrats, det blir allt mindre socialt accepterat att bli full på exempelvis firmafesten samtidigt som alkohol blivit ett naturligt inslag i allt fler sammanhang. Faran med att se alkohol som vilken vara som helst är att vi glömmer bort de negativa konsekvenserna, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Tre trender kring synen på alkohol i IQs Alkoholindex 2014

1. En mer restriktiv syn på berusning i offentliga sammanhang.
Att dricka sig berusad på exempelvis restauranger eller firmafest har blivit allt mindre socialt accepterat. Färre anser att det är rätt och fler anser att det är fel.

2. En mer flytande eller obestämd inställning till berusningsdrickande i privata sammanhang.
Att vara berusad i privata sammanhang är klart mer socialt accepterat än i offentliga sammanhang. Trenden är dock att färre anser att det är rätt och fler tycker att det varken är rätt eller fel.

3. En tillåtande syn på vardagsdrickande.
Idag finns en stor acceptans för att dricka alkohol i vardagliga situationer. I rapporten IQs Alkoholindex 2014 svarar exempelvis endast 18 procent att det är fel att dricka några glas vin eller öl på restaurang en vardag.

- I årets rapport kan vi konstatera att synen på berusningsdrickande blivit allt mer återhållsam sedan 2010. Samtidigt som vi ser att det finns en stor social acceptans till vardagsdrickande idag, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

*Undersökningen i rapporten IQs Alkoholindex 2014 genomfördes via telefonintervjuer av företaget Novus.

Hela rapporten IQs Alkoholindex 2014 finns att ladda ner här: http://www.iq.se/public/assets/Documents/Alkoholindex/IQs_Alkoholindex_2014.pdf

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

I dag släpps IQs rapport Alkoholindex 2014. I årets rapport framkommer tre trender kring attityden till alkohol; en mer restriktiv syn på berusning i offentliga sammanhang, en mer flytande inställning till berusningsdrickande i privata sammanhang och en stor acceptans för vardagsdrickande.

Läs vidare »
Hxm1vsugjiumibbqshsq
Jnz1t3nymvcdeoyqi4gr

Investeringarna i alkoholreklam har mer än fördubblats på fem år

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 08:58 CET

I Sifo:s reklammätningar* för 2014 framkommer att investeringarna i alkoholreklam fortsätter att öka och uppgick 2014 till 1376 miljoner kronor.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • vd
  • magnus@iq.se
  • 070-227 70 35
Magnus Jägerskog, vd IQ

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • mats@iq.se
  • 070-916 06 71
Mats Mehlberg, Pressekreterare IQ

Om IQ-initiativet AB

För en smartare syn på alkohol

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQ:s verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Adress