Kbx3xslov5j4gfb2oe3x

9 av 10 tonårsföräldrar tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol vid Valborg

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 09:40 CEST

I en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra bland tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år svarar 9 av 10 att de tror att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol i samband med Valborg. Inför Valborg, (med start idag den 20 april) får 98 000 föräldrar, med barn som under 2015 fyller 14 år, IQs bok Tonårsparlören hemskickad till sig.

Media-no-image

Tre tydliga trender i synen på alkohol

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 09:48 CET

I dag släpps IQs rapport Alkoholindex 2014. I årets rapport framkommer tre trender kring attityden till alkohol; en mer restriktiv syn på berusning i offentliga sammanhang, en mer flytande inställning till berusningsdrickande i privata sammanhang och en stor acceptans för vardagsdrickande.

IQs Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning* om attityden till alkohol i Sverige med betoning på berusningsdrickande. IQs rapport Alkoholindex 2014 bygger på resultatet av totalt 10 000 svar under åren 2010-2014 bland personer som är 16 år och äldre.

- Vår syn på alkohol och alkoholkonsumtion har förändrats, det blir allt mindre socialt accepterat att bli full på exempelvis firmafesten samtidigt som alkohol blivit ett naturligt inslag i allt fler sammanhang. Faran med att se alkohol som vilken vara som helst är att vi glömmer bort de negativa konsekvenserna, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Tre trender kring synen på alkohol i IQs Alkoholindex 2014

1. En mer restriktiv syn på berusning i offentliga sammanhang.
Att dricka sig berusad på exempelvis restauranger eller firmafest har blivit allt mindre socialt accepterat. Färre anser att det är rätt och fler anser att det är fel.

2. En mer flytande eller obestämd inställning till berusningsdrickande i privata sammanhang.
Att vara berusad i privata sammanhang är klart mer socialt accepterat än i offentliga sammanhang. Trenden är dock att färre anser att det är rätt och fler tycker att det varken är rätt eller fel.

3. En tillåtande syn på vardagsdrickande.
Idag finns en stor acceptans för att dricka alkohol i vardagliga situationer. I rapporten IQs Alkoholindex 2014 svarar exempelvis endast 18 procent att det är fel att dricka några glas vin eller öl på restaurang en vardag.

- I årets rapport kan vi konstatera att synen på berusningsdrickande blivit allt mer återhållsam sedan 2010. Samtidigt som vi ser att det finns en stor social acceptans till vardagsdrickande idag, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

*Undersökningen i rapporten IQs Alkoholindex 2014 genomfördes via telefonintervjuer av företaget Novus.

Hela rapporten IQs Alkoholindex 2014 finns att ladda ner här: http://www.iq.se/public/assets/Documents/Alkoholindex/IQs_Alkoholindex_2014.pdf

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

I dag släpps IQs rapport Alkoholindex 2014. I årets rapport framkommer tre trender kring attityden till alkohol; en mer restriktiv syn på berusning i offentliga sammanhang, en mer flytande inställning till berusningsdrickande i privata sammanhang och en stor acceptans för vardagsdrickande.

Läs vidare »
Hxm1vsugjiumibbqshsq

Investeringarna i alkoholreklam har mer än fördubblats på fem år

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 08:58 CET

I Sifo:s reklammätningar* för 2014 framkommer att investeringarna i alkoholreklam fortsätter att öka och uppgick 2014 till 1376 miljoner kronor.

Media-no-image

Varannan har upplevt negativa effekter av alkohol i samband med jul och nyår

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 08:48 CET

Enligt en ny undersökning som IQ låtit Sifo genomföra svarar drygt hälften (53 procent) av de boende i Sverige att de upplevt negativa effekter av sin eller andras alkoholkonsumtion i samband med jul och nyår. Nästan 3 av 4 (74 procent) tror även att deras jul- och nyårsfirande skulle bli lika bra om de drack mindre alkohol.

Nu stundar jul och nyår vilket är en alkoholintensiv period i Sverige.

– Att över hälften av alla i Sverige har upplevt negativa effekter av alkohol i samband med jul och nyår är tyvärr inte oväntat. Det finns all anledning att ifrågasätta bilden av alkohol som en given stämningshöjare, den verkar helt enkelt inte stämma, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Tips inför jul- och nyårsfirandet

1. Prata om det
Att prata om alkohol är ofta tabubelagt. Att våga bryta det tabut är att ta ansvar för att jul- och nyårsfirandet blir så trevligt som möjligt för så många som möjligt.

2. Alkoholtjata inte
Respektera om någon inte vill dricka. Tjata inte utan låt människor bestämma själva om de vill dricka alkohol eller inte.

3. Ifrågasätt alkoholtraditioner
Tycker du att en tradition kopplad till alkohol är onödig eller inte känns ok, säg det. Du är troligtvis inte ensam om att tycka så.

– Nästan 3 av 4 tror att deras jul- och nyårsfirande skulle bli lika bra om de drack mindre. Jag hoppas att den insikten leder till eftertanke kring hur stor plats vi låter alkoholen ta i samband jul- och nyårsfirandet, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från undersökningen.

*Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av Sifo, på uppdrag av IQ, under perioden 6 november – 12 november 2014 bland 1000 personer i åldern 18 år och uppåt via en webbpanel.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQ:s verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Enligt en ny undersökning som IQ låtit Sifo genomföra svarar drygt hälften (53 procent) av de boende i Sverige att de upplevt negativa effekter av sin eller andras alkoholkonsumtion i samband med jul och nyår. Nästan 3 av 4 (74 procent) tror även att deras jul- och nyårsfirande skulle bli lika bra om de drack mindre alkohol.

Läs vidare »
Media-no-image

Alkoholhets vanligt under december

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 09:21 CET

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra svarar drygt 8 av 10 (84 procent) av de boende i Sverige att de tror att traditioner kopplade till alkohol kan få människor att dricka mer än de planerat. Drygt 2 av 3 (67 procent) instämmer även i påståendet ”Traditioner kopplade till alkohol är vanligare under december jämfört med övriga månader”.

December är en mycket alkoholintensiv månad och det finns många tillfällen att dricka alkohol, det är julfester, julbord, glögg-mingel och nyårsfirande.

- Under december finns det många tillfällen då människor upplever att det finns en förväntan att dricka alkohol. Därför är det viktigt att reflektera över sin egen alkoholkonsumtion, att inte alkoholtjata på andra och att ifrågasätta alkoholtraditioner man inte gillar, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Ytterligare siffror från Sifo-undersökningen:
- 45 procent upplever att det finns en förväntan att dricka alkohol i samband med julfest på jobbet. Motsvarande siffra bland personer mellan 18 och 34 år var 52 procent.
- Drygt 7 av 10 (72 procent) har upplevt att människor försöker överföra alkoholtraditioner på dem.
- Drygt 6 av 10 (61 procent) tycker att det finns fler tillfällen under december då man förväntas dricka alkohol jämfört med övriga månader.

- Under december arrangerar många arbetsplatser glöggmingel, julbord och julfester. Som arbetsgivare är det viktigt att se till att dessa tillställningar är trevliga även för någon som valt att inte dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från undersökningen.

*Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av Sifo, på uppdrag av IQ, under perioden 6 november – 12 november 2014 bland 1000 personer i åldern 18 år och uppåt via en webbpanel.

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ:s nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra svarar drygt 8 av 10 (84 procent) av de boende i Sverige att de tror att traditioner kopplade till alkohol kan få människor att dricka mer än de planerat. Drygt 2 av 3 (67 procent) instämmer även i påståendet ”Traditioner kopplade till alkohol är vanligare under december jämfört med övriga månader”.

Läs vidare »
Media-no-image

IQ och SAFE Education i nytt samarbete om alkohol och träning

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 09:52 CET

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra uppger drygt hälften av de svarande mellan 18-34 år att de, i samband med träning, skulle vilja få information kring hur alkohol påverkar deras träning. Nu inleder IQ och SAFE Education, Nordens ledande utbildningsföretag för instruktörsutbildningar, ett samarbete kring alkohol och träning.

Syftet med samarbetet är att ge kunskap och förutsättningar för ett smart förhållningssätt till alkohol bland personer som tränar eller är aktiva inom idrottsvärlden.

– Att över hälften av alla personer mellan 18-34 år i Sverige vill ha information om alkohol och träning visar att den här satsningen både är viktig och efterfrågad. I och med vårt samarbete med SAFE Education kan vi nu jobba långsiktigt för att öka kunskapen kring hur alkohol påverkar träning, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Samarbetet innebär bland annat att IQ kommer att föreläsa om alkohol och träning vid olika evenemang som SAFE Education arrangerar. IQ kommer även att förse SAFE Education med information och material kopplat till alkohol och träning.

– För oss som sysslar med utbildning av instruktörer är det viktigt att också prata om hur alkohol påverkar träning. Genom det här samarbetet får vi tillgång till den senaste forskningen om alkohol och träning och IQ:s kunskap inom alkoholområdet vilket känns jättebra, säger Liselott Kågström, VD på SAFE Education.

            18-34 år          35-54 år           55+ år            Riket   
Ja         52 procent      31 procent       23 procent      34 procent
Nej        38 procent      57 procent       56 procent      52 procent
Vet ej    10 procent     12 procent        21 procent      15 procent

*Sifo genomförde undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 6 november – 12 november 2014 bland 1000 personer 18 år och uppåt via en webb-panel. I gruppen 18-34 år svarade 264 personer, i gruppen 35-54 år svarade 317 personer och i gruppen 55+ år svarade 419 personer.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se
Liselott Kågström, VD SAFE Education, 010-110 59 96, e-post: liselott.kagstrom@safe-education.se

IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ:s nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra uppger drygt hälften av de svarande mellan 18-34 år att de, i samband med träning, skulle vilja få information kring hur alkohol påverkar deras träning. Nu inleder IQ och SAFE Education, Nordens ledande utbildningsföretag för instruktörsutbildningar, ett samarbete kring alkohol och träning.

Läs vidare »
Media-no-image

Många studenter har en riskkonsumtion av alkohol

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 14:31 CEST

I en undersökning som IQ genomfört på fyra studentkårer bland drygt 7 000 högskolestuderande framkommer att nästan 4 av 10 av de manliga studerande har en riskkonsumtion av alkohol, motsvarande siffra bland kvinnliga högskolestudenter var knappt 3 av 10. Nästan var tredje svarar också att de presterat sämre i sina studier för att de druckit alkohol dagen innan.

Undersökningen ligger till grund för rapporten ”Studentliv och alkoholkultur” som presenterades på tisdagen i Almedalen och är en del i den studentsatsningen som IQ startat tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer. Satsningen syftar till att skapa ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus.

- Många studenter har en riskfylld konsumtion och det undersökningen visar är att det i många fall finns en alkoholkultur som förstärker detta. Det finns mycket att vinna på att verka för ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen:
- Bland de som dricker alkohol svarar hälften att de avstått från att göra något de tänkt göra för att de druckit alkohol.
- Nästan 7 av 10 av respondenterna anser att det finns traditioner och aktiviteter där det anses självklart att dricka alkohol.
- Drygt hälften av de svarande anser att de är svårare att passa in i studentlivet om man inte dricker alkohol.

En av de studentkårer som medverkat i IQ:s studentsatsning sedan starten är Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

- Med den kunskap vi fått genom att vara med i IQ:s studentsatsning har vi fått ytterligare verktyg för att jobba med alkoholkulturen bland våra medlemmar. Jag är övertygad om att den här satsningen kommer att hjälpa oss i vårt arbete mot en sund alkoholkultur på Chalmers, säger Johanna Svensson, kårordförande på Chalmers Studentkår 2013/2014 när samarbetet med IQ inleddes.

*IQ genomförde undersökningen bland fyra studentkårer under våren 2014. De deltagande studentkårerna var Chalmers studentkår, Göta studentkår, Stockholms Universitets studentkår och studentkåren i Östersund. Totalt deltog 7 333 studenter i undersökningen.

Ladda ner hela rapporten ”Studentliv och alkoholkultur” här:
http://www.iq.se/public/assets/Rapport_om_studentliv_och_alkoholkultur_webb3.pdf

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se


IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ:s nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

I en undersökning som IQ genomfört på fyra studentkårer bland drygt 7 000 högskolestuderande framkommer att nästan 4 av 10 av de manliga studerande har en riskkonsumtion av alkohol, motsvarande siffra bland kvinnliga högskolestudenter var knappt 3 av 10. Nästan var tredje svarar också att de presterat sämre i sina studier för att de druckit alkohol dagen innan.

Läs vidare »
Media-no-image

7 av 10 tror att positiva blogginlägg om alkohol ökar konsumtionen

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 10:03 CEST

I en undersökning bland 4901 bloggande kvinnor svarar knappt hälften (49 procent) att alkohol vanligtvis beskrivs positivt på bloggar, nästan lika många (45 procent) svarar också att det är vanligt att de ser blogginlägg som handlar om alkohol. Undersökningen* genomfördes av IQ på bloggnätverket Blogg.se.

Undersökningen som IQ genomfört visar på stora skillnader mellan yngre och lite äldre kvinnliga bloggare när det kommer till i vilken omfattning man tar del av alkohol på bloggar.

- Det undersökningen visar är att alkohol är vanligt förekommande i bloggar. Det är de yngre kvinnorna som ser mest inlägg om alkohol och i störst utsträckning anser att de blir påverkade av dessa till att dricka mer, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen:

- Nästan var fjärde (24 procent) kvinna mellan 18-24 år tror att positiva blogginlägg om alkohol kan få dem att dricka mer, motsvarande siffra bland kvinnor över 35 år var 11 procent.

- Nästan 6 av 10 (56 procent) tror att det är vanligt att människor köper ett speciellt öl/vin/sprit-märke efter att ha läst om det på en blogg.

- Nästan var tredje kvinna (32 procent) mellan 18-24 år blir mer positivt inställd till ett öl/vin/sprit-märke om deras favoritbloggare rekommenderar det, motsvarande siffra bland kvinnor över 35 år var 18 procent.

- Bland kvinnor mellan 18-24 år svarar hälften att det är vanligt att de ser blogginlägg som handlar om alkohol, motsvarande siffra bland kvinnor över 35 år var 22 procent.

Josefin Dahlberg, modebloggare och chefredaktör på Modette.se, är inte förvånad över resultaten i undersökningen.

- Att bloggare får alkohol skickat till sig är inte alls ovanligt. Bloggaren har naturligtvis ett eget ansvar för vad de skriver om i sin blogg men jag tycker också att företagen som skickar alkohol till bloggare som har unga läsare borde ta sitt ansvar, säger Josefin Dahlberg, modebloggare och chefredaktör på Modette.se.

*IQ genomförde undersökningen på blogg.se i oktober 2013 bland 4901 bloggande kvinnor i ålderskategorierna 18-24 år (3674 svarande), 25-35 år (840 svarande) och över 35 år (387 svarande).

Ladda ner hela rapporten ”Bilden av alkohol i bloggosfären” här: http://www.iq.se/public/assets/IQ_alkohol_bloggar.pdf

För ytterligare information: Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se


IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ:s nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

I en undersökning bland 4901 bloggande kvinnor svarar knappt hälften (49 procent) att alkohol vanligtvis beskrivs positivt på bloggar, nästan lika många (45 procent) svarar också att det är vanligt att de ser blogginlägg som handlar om alkohol. Undersökningen* genomfördes av IQ på bloggnätverket Blogg.se.

Läs vidare »
Media-no-image

Semester – då dricker vi mer och oftare

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 09:23 CEST

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra svarar 6 av 10 i Sverige att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många, 59 procent, svarar också att de dricker alkohol oftare under semestern än övrig tid på året.

Nu är det snart semesterdags för de flesta i Sverige och för många innebär detta också en ökad konsumtion av alkohol vilket på sikt kan leda till problem.

- Att många dricker både mer och oftare under semestern är inte så förvånande. Det finns många tillfällen att dricka alkohol under semestern, faran med detta är om semestervanorna hänger kvar även efter sommaren, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

 Fem tips kring alkohol och semester:
- Gör ett test på Alkoholprofilen.se innan semestern och skaffa dig en
nulägesbild.
- Bestäm dig innan semestern för när och hur du tänker dricka alkohol. Med en målbild ökar också chansen att det blir så.
- Prata med din partner och familj om hur ni ser på alkohol under
semestern.
- Varva med alkoholfria alternativ eller drick varannan vatten.
- Gör Alkoholprofilen.se igen efter semestern och jämför med resultatet före semestern.

- Att det lätt blir lite för mycket alkohol lite för många gånger under semestern ser vi på svaren i Alkoholprofilen.se efter sommaren. Många av de som genomför testet då känner sig oroliga över sin alkoholkonsumtion, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

IQ ligger bakom Alkoholprofilen.se som är Sveriges största självtest av alkoholvanor. Sedan 2009 har det genomförts mer än 600 000 test på Alkoholprofilen (www.alkoholprofilen.se).

*Sifo genomförde undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 28 april - 5 maj 2014 bland 1000 personer mellan 18-79 år via en webb-panel.

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från undersökningen.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se


IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ:s nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra svarar 6 av 10 i Sverige att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många, 59 procent, svarar också att de dricker alkohol oftare under semestern än övrig tid på året.

Läs vidare »
Iq3x2anfwbhw3ce8y7pi

Drygt var fjärde tonårsförälder orolig inför skolavslutningen

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 09:42 CEST

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2918 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år svarar mer än var fjärde (27 procent) att de känt sig oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. Störst andel oroliga tonårsföräldrar återfinns i Stockholm (36 procent), minst i Kronoberg (18 procent). Se bifogat faktablad för samtliga länssiffror.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • vd
  • magnus@iq.se
  • 070-227 70 35
Magnus Jägerskog, vd IQ

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • mafeftts@idsq.ndse
  • 070-916 06 71
Mats Mehlberg, Pressekreterare IQ

Om IQ-initiativet AB

För en smartare syn på alkohol

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQ:s verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Adress