Zy8rcyonbw3gbj4cmxsf

Så är svenskarnas attityd till alkohol

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 11:19 CET

Idag presenterar IQ rapporten IQs Alkoholindex 2010-2013. Trenden för svenskarnas attityd till alkohol går mot en mer återhållsam inställning till berusningsdrickande samtidigt som vi har en mer tillåtande syn på vardagsdrickande.

Media-no-image

Bred satsning ska minska drickandet bland högskolestudenter

Pressmeddelanden   •   2014-02-03 09:00 CET

Drygt 7 av 10 högskolestuderande har upplevt att det finns en förväntan att dricka alkohol inom studentlivet, enligt en ny undersökning som IQ genomfört*. Nu startar IQ en satsning för att skapa ett mer inkluderande studentliv och en smartare alkoholkultur bland högskole-studenter. Sveriges förenade studentkårer (SFF) stödjer IQ:s satsning och hoppas kunna arbeta med frågan tillsammans med IQ under de kommande åren.

- Unga vuxna dricker mycket och inom studentvärlden finns det i många fall en kultur som förstärker detta. Med denna satsning tar vi och Sveriges förenade studentkårer nu ett samlat grepp kring alkoholfrågan för att ändra attityder och minska alkoholkonsumtionen, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Ytterligare siffror från undersökningen bland högskolestuderande:
- Drygt hälften (52 procent) av de tillfrågade tror att högskolestuderande dricker mer alkohol än personer som inte studerar. - Mer än var tredje (36 procent) högskolestuderande har avstått från att delta i studentaktiviteter för att de inte tänkt dricka alkohol. - Nästan 6 av 10 (56 procent) högskolestudenter har varit på en studentaktivitet där de tycker att det konsumerats för mycket alkohol. - Drygt 8 av 10 högskolestudenter tycker att påståendet ”På många universitet/högskolor finns det traditioner där alkohol är en viktig del?” stämmer bra.

Satsningen drar igång med ett antal studentkårer redan i mars 2014 och omfattar bland annat nuläges-analys, workshops, framtagande av handlingsplaner och informationsinsatser. Ambitionen är att samtliga Sveriges studentkårer ska medverka på sikt. Med anledning av detta har SFS lämnat in en ansökan till Allmänna Arvsfonden där de söker bidrag för att arbeta med frågan om studenter och alkohol.

- Vi vill bidra till en attitydförändring där ett aktivt studentliv inte nödvändigtvis behöver innebära alkoholkonsumtion. Om vår ansökan till Allmänna Arvsfonden beviljas kan vi erbjuda samtliga 51 medlemskårer hjälp att jobba med denna fråga, säger Erik Arroy, ordförande SFS.

För ytterligare siffror från undersökningen, se bifogade faktablad.

*Undersökningen genomfördes i Norstats webbpanel mellan 25 oktober och 12 november 2013 i ett riksrepresentativt urval om 1000 högskolestuderande.

För ytterligare information: Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

Erik Arroy, ordförande SFS, 070-545 70 45, e-post: erik.arroy@sfs.se

IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

Drygt 7 av 10 högskolestuderande har upplevt att det finns en förväntan att dricka alkohol inom studentlivet, enligt en ny undersökning som IQ genomfört*. Nu startar IQ en satsning för att skapa ett mer inkluderande studentliv och en smartare alkoholkultur bland högskolestudenter.

Läs vidare »
Vpqihzbrgfmlqcepax6p

Investeringarna i alkoholreklam spränger miljardstrecket

Pressmeddelanden   •   2014-01-29 07:00 CET

Sifo-reklammätningar* för 2013 visar på en fortsatt ökning av investeringarna i alkoholreklam, från 928 miljoner år 2012 till drygt 1 miljard år 2013.

Yer9irehlrnpprhbs0hl

6 av 10 har utsatts för alkoholtjat enligt ny sifo-undersökning

Pressmeddelanden   •   2013-11-25 09:00 CET

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar drygt 8 av 10 (84 procent) i Sverige att de upplever att det finns en förväntan att dricka alkohol i sociala sammanhang. 6 av 10 uppger också att någon försökt övertala dem att dricka alkohol eller dricka mer alkohol än de egentligen tänkt.

Media-no-image

IQ presenterar unik genomgång av unga vuxnas alkoholvanor

Pressmeddelanden   •   2013-11-11 09:00 CET

IQ har för första gången gått igenom de drygt 350 000 genomförda testerna på Alkoholprofilen.se mellan åren 2009 och 2012. Bland de unga vuxna (18-25 år) som gjort testet uppger 40 procent att omgivningen oroar sig för deras drickande och 34 procent svarar att de haft minnesluckor varje månad eller oftare.

Alkoholprofilen.se är Sveriges största självtest av alkoholvanor och vänder sig i första hand till unga vuxna mellan 18-25 år. IQ har haft ansvaret för testet sedan 2009 och av de drygt 350 000 test som IQ gått igenom kommer mer än 190 000 från unga vuxna som sökt sig till Alkoholprofilen.se.

- Vår genomgång visar att många unga vuxna har riskfyllda alkoholvanor. Detta leder bland annat till att de själva eller någon annan råkar illa ut och var tredje ung vuxen säger sig ha minnesluckor minst en gång i månaden, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Ytterligare resultat från genomgången av Alkoholprofilen 2009-2012:
- Nästan var tredje person (31 procent) mellan 18-25 år uppger att de själva eller någon annan farit illa på grund av sitt drickande.

- Drygt 7 av 10 (72 procent) unga män mellan 18-25 år svarar att de blir riktigt berusade en gång i månaden eller oftare, motsvarande siffror för unga kvinnor är drygt 6 av 10 (62 procent).
 
- Bland unga vuxna, 18-25 år, resulterade 27 procent av testen i en högriskprofil, fler unga kvinnor än män får en högriskprofil.

- Svaren från Alkoholprofilen visar på vikten av förebyggande arbete bland unga vuxna. Att minska berusningsdrickandet är en viktig del men minst lika viktigt är att få unga vuxna själva att reflektera över de risker som en hög alkoholkonsumtion medför över tid, säger Magnus Jägerskog, vd IQ.

Hela rapporten Alkoholprofilen 2009-2012 finns att ladda ner på www.iq.se

För ytterligare information: Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

IQ har för första gången gått igenom de drygt 350 000 genomförda testerna på Alkoholprofilen.se mellan åren 2009 och 2012. Bland de unga vuxna (18-25 år) som gjort testet uppger 40 procent att omgivningen oroar sig för deras drickande och 34 procent svarar att de haft minnesluckor varje månad eller oftare.

Läs vidare »
V711gtwg1evwwyf7ll3t

IQ:s Tonårsparlören viktig för tonårsföräldrar

Pressmeddelanden   •   2013-10-28 09:00 CET

IQ har i år, för första gången, ansvarat för Tonårsparlören och mottagandet har varit positivt bland tonårsföräldrar. I en utvärdering* som IQ genomfört svarar bland annat 7 av 10 tonårsföräldrar (66 procent) att Tonårsparlören gett dem större förståelse för hur tonåringar möter alkohol i dagens samhälle.

Media-no-image

IQ vann 100-wattaren i kategorin Långsiktig varumärkesvård

Nyheter   •   2013-10-24 11:13 CEST

I går gick årets upplaga av reklamtävlingen 100-wattaren av stapeln på Cirkus i Stockholm. IQ vann 100-wattaren i kategorin Långsiktig varumärkesvård. IQ belönas för sina eftertanke-filmer mellan år 2007-2012 som bland annat inkluderar filmerna ”Att ha en vän”, ”Smoothness” och ”Rus”.

- Att påverka attityder mot ett smartare förhållningssätt till alkohol är långsiktigt. Därför känns det självklart extra roligt att IQ fick just denna utmärkelse, som bygger på kampanjer under sex års tid, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Juryns motivering löd:
"Att få denna kräsna målgrupps uppmärksamhet är inte lätt. Att få densamma att inte bara lyssna, utan fundera över riskerna med alkohol kan tyckas omöjligt. Men så startades en organisation med ovanligt hög IQ. En organisation som med en trovärdig, relevant och tydlig röst skapade eftertanke. En röst som tycks få unga vuxna att inte bara lyssna, utan även tänka och agera. Som inte alltid pratar i samma tonläge eller ens säger samma sak. Tvärtom – en röst som år efter år istället förstärkts genom att tala direkt från hjärtat utifrån en och samma grundidé – igenkänning skapar relevans. Befriande tycker vi. Hurra! ".

- Jag vill också passa på att tacka vår reklambyrå Forsman & Bodenfors. De har varit med och tagit fram samtliga av de filmer som nu belönats med 100-wattaren för Långsiktig varumärkesvård, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Alla IQ:s filmer finns här: https://www.youtube.com/user/IQInitiativet

För ytterligare information: Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se


I går gick årets upplaga av reklamtävlingen 100-wattaren av stapeln på Cirkus i Stockholm. IQ vann 100-wattaren i kategorin Långsiktig varumärkesvård. IQ belönas för sina eftertanke-filmer mellan år 2007-2012 som bland annat inkluderar filmerna ”Att ha en vän”, ”Smoothness” och ”Rus”.

Läs vidare »
Media-no-image

Semester – då dricker vi mer och oftare

Pressmeddelanden   •   2013-06-20 09:00 CEST

Enligt en ny SIFO-undersökning* som IQ låtit genomföra svarar mer än hälften (52 procent) av svenskarna att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. 54 procent svarar också att de dricker alkohol oftare under semestern än övrig tid på året.

Midsommarafton är för många svenskar starten på semestern med allt vad det innebär av sol, grilla och lata dagar. För många innebär även semestern en ökad konsumtion av alkohol vilket på sikt kan leda till problem.

- Under semestern finns det många tillfällen att dricka alkohol och det är lätt att det blir lite för mycket alkohol lite för många gånger. Den största faran med detta är om semestervanorna följer med även efter sommaren, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

I undersökningen framgår även att nästan 3 av 10 svenskar (28 procent) har vänner eller personer i sin närhet som de tycker dricker för mycket under semestern. Drygt 6 av 10 (64 procent) svenskar tror också att det är vanligt att människor har svårt att minska sin alkoholkonsumtion efter semestern.

- Vi vet att många som gör IQ:s test Alkoholprofilen.se efter sommaren känner sig oroliga över sin alkoholkonsumtion. Man har allt att vinna på att reflektera över hur man dricker redan under semestern, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

IQ ligger bakom sajten Alkoholprofilen.se som är Sveriges största självtest av sin alkoholkonsumtion. Frågorna i testet handlar om konsumtion, dryckesvanor, beteende, upplevda problem och berusning. Alkoholprofilen frågar också efter testpersonens egen inställning till sina vanor. Sedan 2009 har det genomförts mer än 500 000 test på Alkoholprofilen(www.alkoholprofilen.se).

*SIFO-undersökningen genomfördes under perioden 7-12 juni bland 1000 personer från 18 år och uppåt.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

Enligt en ny SIFO-undersökning* som IQ låtit genomföra svarar mer än hälften (52 procent) av svenskarna att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. 54 procent svarar också att de dricker alkohol oftare under semestern än övrig tid på året.

Läs vidare »
Media-no-image

IQ:s tips till tonårsföräldrar inför skolavslutningen

Pressmeddelanden   •   2013-06-10 10:20 CEST

Skolavslutningen är för de flesta tonåringar förknippad med fest och i många fall även alkohol. Vanligast är att tonåringar får alkohol från äldre kompisar eller kompisars syskon. På andra plats kommer andra vuxna och på tredje plats de egna föräldrarna*.

- För många ungdomar är skolavslutningen första gången de kommer i kontakt med alkohol. Som förälder är det bra att prata med sitt barn om alkohol och vara tydlig med vad man själv tycker och förväntar sig, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

IQ:s tips inför skolavslutningen och andra firanden:

1. Prata om firandet
Prata med din tonåring. Vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara osv. Berätta hur du ser på alkohol, vilka tider som gäller osv.

2. Köp inte ut alkohol
Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn ”visar” du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också.

3. Prata med äldre syskon och kompisar
Berätta för syskon och äldre kompisar att du förväntar dig att de inte köper ut alkohol.

4. Håll kontakten
Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig.

5. Kom överens med andra föräldrar
Prata med föräldrar till kompisar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn osv.

- Det borde vara självklart att inte köpa ut alkohol, men tyvärr är det inte så, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Under våren har IQ skickat hem boken Tonårsparlören till 95 000 föräldrar med barn som fyller 14 år under 2013. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar. Läs mer på www.tonårsparlören.se.

* Källa: CAN

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

Skolavslutningen är för de flesta tonåringar förknippad med fest och i många fall även alkohol. Vanligast är att tonåringar får alkohol från äldre kompisar eller kompisars syskon. På andra plats kommer andra vuxna och på tredje plats de egna föräldrarna*.

Läs vidare »
Epco1vid5fvbv66cbfdv

IQ presenterar ny kartläggning av alkoholreklam på internet

Pressmeddelanden   •   2013-05-07 11:31 CEST

En ny kartläggning* som IQ genomfört visar att 7 av 10 personer mellan 18-24 år anser att alkoholreklam på internet uppmanar till bruk av alkohol. Nästan lika många (68 procent) tycker att alkoholreklamen på internet är förskönande.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • vd
  • maabgnjkcduswxad@ifjq.dnqhse
  • 070-227 70 35
Magnus Jägerskog, vd IQ

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • mats@iq.se
  • 070-916 06 71
Mats Mehlberg, Pressekreterare IQ

Om IQ-initiativet AB

För en smartare syn på alkohol

IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ:s nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se

Adress