Skip to main content

Taggar

Faktablad 2019 - Alkohol under semestern

Faktablad 2019 - Alkohol under semestern

Dokument   •   2019-08-28 08:35 CEST

Kantar Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen om hur vi drack under semestern, på uppdrag av IQ, under perioden 12–16 augusti 2019 bland 1009 personer, 18 år och uppåt, via en webbpanel.

Faktablad 2019 – Alkohol och semester

Faktablad 2019 – Alkohol och semester

Dokument   •   2019-06-19 07:00 CEST

Kantar Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 23–27 maj 2019 bland 1 112 personer 18 år och uppåt via en webbpanel. Antalet män som deltog var 570 och antalet kvinnor var 542.

Fem tips till föräldrar inför skolavslutningen

Det är viktigt att komma ihåg att som förälder har du har stora möjligheter att göra skillnad. Genom att prata om alkohol med ditt barn och att vara tydlig med vilka regler som gäller minskar du risken för att ditt barn råkar illa ut på grund av alkohol. Samtidigt visar du att du bryr dig om din tonåring. Här är fem tips till dig som förälder inför skolavslutningen.

Faktablad 2019 - Resultat per län: skolavslutning, ungdomar och alkohol

Här redovisas resultat per län i en undersökning som Norstat har genomfört på uppdrag av IQ bland 3 335 föräldrar med hemmavarande barn mellan 13–17 år. Undersökningen genomfördes under perioden 27 mars–15 april 2019 via en webbpanel. 1401 män respektive 1934 kvinnor deltog.

Faktablad 2019 - Skolavslutning, ungdomar och alkohol

Norstat har på uppdrag av IQ genomfört en undersökning bland 3 335 föräldrar med hemmavarande barn mellan 13–17 år. Undersökningens frågor handlar om skolavslutning, ungdomar och alkohol och genomfördes under perioden 27 mars–15 april 2019 via en webbpanel. 1401 män respektive 1934 kvinnor deltog.

Faktablad 2019 – Alkohol, sex och relationer bland unga vuxna

Undersökning om alkohol, sex och relationer bland unga vuxna. Kantar Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, bland 1065 personer 18-25 år under perioden 3-11 mars 2019 via en webbpanel.

Fem tips till föräldrar inför valborg

Fem tips till föräldrar inför valborg

Dokument   •   2019-04-25 09:14 CEST

Faktablad valborg länssiffror

Faktablad valborg länssiffror

Dokument   •   2019-04-25 09:14 CEST

Faktablad valborg 2019

Faktablad valborg 2019

Dokument   •   2019-04-25 09:14 CEST

Faktablad Alkoholindex på länsnivå

Faktablad Alkoholindex på länsnivå

Dokument   •   2019-01-31 08:29 CET

I årets Alkoholindex är det första gången vi kan presentera siffror på länsnivå, dock har vissa län för få intervjuer som underlag för att resultatet ska vara tillförlitligt. Det finns en stor spännvid mellan länen.

Faktablad Alkoholindex 2018

Faktablad Alkoholindex 2018

Dokument   •   2019-01-31 08:29 CET

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande. Indexet skapas från svaren på nio frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer. Samma frågor ställs sedan 2010. Undersökningen genomförs av Novus och resultatet 2018 är baserat på 4 240 intervjuer. Hela rapporten finns på iq.se/alkoholindex.

Faktablad 2018 – Alkohol i samband med jul och nyår

Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 12–20 oktober 2018 bland 1000 personer, 18 år och uppåt via en webbpanel. Antalet män som deltog var 500 och antalet kvinnor som deltog var 500.

Faktablad 2018 – Jobbaktivitet och alkohol

Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 12–20 oktober 2018 bland 1000 personer, 18 år och uppåt, via en webbpanel. I undersökningen deltog 500 män och 500 kvinnor.

Faktablad 2018 – Alkohol och oskrivna regler

Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 12–20 oktober 2018 bland 1000 personer, 18 år och uppåt, via en webbpanel.

Faktablad 2018: Länsresultat, föräldrafria fester

Norstat har på uppdrag av IQ genomfört en undersökning bland 3 358 föräldrar med hemmavarande barn mellan 13-17 år. Undersökningen genomfördes under perioden 23 mars – 15 april 2018 via en slumpvis rekryterad webbpanel

Kontaktlista till länsstyrelsens ANDT-samordnare
Fem råd om föräldrafria fester till dig som är tonårsförälder

Som förälder kan du alltid göra skillnad. Här är IQs fem råd om föräldrafria fester till dig som är tonårsförälder.

Faktablad 2018: Föräldrafria fester, riksresultat

Norstat har på uppdrag av IQ, genomfört två undersökningar; en bland 512 tonåringar mellan 14-17 år och en undersökningen bland tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år. Här deltog 3 358 föräldrar (1498 män och 1860 kvinnor). Undersökningarna genomfördes mellan 23 mars - 15 april 2018 via en slumpvis rekryterad webbpanel.

Faktablad – universitets- och högskolestuderande och alkohol

Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen bland universitets- och högskolestuderande, på uppdrag av IQ, under perioden 8 augusti – 30 augusti 2018 bland 620 personer, 18 år och uppåt, via en webbpanel.

 Faktablad – Alkohol under sommar och semester

Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 20 augusti – 23 augusti 2018 bland 1140 personer, 18 år och uppåt, via en webbpanel.