Skip to main content

Alkohol i fokus när unga bygger bilden av sig själva

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 11:30 CEST

Kampanjer tas vidare i sociala medier - hur går det till? Hur tänker marknadsförarna? Och hur viktigt är det för unga människor att visa att man är berusad i sociala medier och vilka konsekvenser får det?

Dessa frågor diskuterades på ett seminarium i Visby. Resumés chefredaktör Claes de Faire höll i samtalet som IQs vd Magnus Jägerskog, Emanuel Karlsten, expert på sociala medier, Anne Brynolf, medicinsk redaktör Läkartidningen, och Cosmopolitans redaktionschef Elin Liljero Eriksson deltog i.

På seminariet presenterades en ny rapport, ”Fullast på Facebook”, som bland annat redovisar förekomsten av drinkorexi - att man svälter sig på dagen för att istället kunna dricka alkohol på kvällen. Sju procent av kvinnorna och fyra procent av männen svarar att de ofta eller ibland avstår från mat på dagen för att de planerar att dricka alkohol på kvällen. De vanligaste orsakerna till att de avstår från mat är att de vill öka effekten av alkoholen (42 procent) och hålla vikten (39 procent).

– Detta illustrerar att alkohol många gånger är en självklar del i unga vuxnas liv. Dricker man inte så passar man inte in, och alkohol blir ett sätt att bygga bilden av sig själv, säger IQs vd Magnus Jägerskog.

I samtalet påpekade Emanuel Karlsten att de sociala medierna innebär en möjlighet att bygga en digital identitet där vi skickar vykort från vår vardag. Han menade att det måste vara måttlig alkoholkonsumtion som är målet. Anne Brynolf underströk hur alkohol riskerar göra att unga förlorar kontrollen över dels den aktuella situationen vilket gör att risken för att bli utnyttjad eller råka ut för våld ökar, dels bilden på nätet som kan bestå av uppdateringar och publiceringar i berusat tillstånd. Elin Liljero Eriksson sade att alkoholkonsumtionen kan bottna i ängslighet och önskan om att få status i gruppen.

Marknadsföring av alkohol i sociala medier
I rapporten påpekas att de unga själva upplever att det förekommer mycket reklam för alkohol i sociala medier som Facebook, bloggar och Twitter. Det gäller särskilt 18- till 20-åringar. Det är också de, enligt undersökningen som gjorts för rapporten, som får flest inbjudningar av alkoholproducenter via sociala medier. Tre av tio upplever dessutom att reklam för öl, vin och sprit i sociala medier har ökat det senaste året. Åtta av tio festivaler i sommar har en alkoholsponsor.

– Jag tycker att dessa resultat är anmärkningsvärda med tanke på att marknadsföring av alkohol inte får rikta sig till ungdomar under 25 år, säger Magnus Jägerskog. Jag hoppas att både de sociala medieföretagen, alkoholproducenterna och tongivande bloggare vill delta i en diskussion om bilden av alkohol i sociala medier.

Reklam och tillsyn ska utredas
Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda omfattningen av marknadsföringen av alkohol och tobak i digitala kanaler. Bakgrunden är att marknadsföring av alkohol i digitala kanaler har ökat kraftigt och att det saknas en samstämmig bild över omfattningen. Enligt regeringens direktiv ska utredningen bland annat titta närmare på i vilken omfattning unga exponeras för alkoholreklam.

Här finns rapporten:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/iq/document/list

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-22 77 035, e-post: magnus@iq.se

 

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.