Skip to main content

Alkohol och sex vanlig kombination bland unga

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 10:20 CET

Enligt en Sifo-undersökning* som IQ genomfört bland 1000 personer mellan 18-25 år svarar över 6 av 10 (63 procent) att de haft sex alkoholpåverkade. Av dessa uppger drygt 8 av 10 (83 procent) att sexet, den senaste gången de hade sex alkoholpåverkade, skulle blivit lika bra eller bättre om de druckit mindre alkohol. Nu lanserar IQ sajten www.fylleligg.se som syftar till att få unga att reflektera över frågor som handlar om alkohol och sex.

På sajten www.fylleligg.se finns världens första Liggometer, en interaktiv visualisering av hur alkohol i olika mängder påverkar män och kvinnor i samband med sex.

– Vi vet att alkohol och sex är en vanlig kombination, men det långt ifrån alltid en positiv sådan. Med Fylleligg.se vill vi på ett nytt sätt få unga vuxna att reflektera över frågor kopplade till alkohol och sex, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Fler siffror från undersökningen bland personer mellan 18-25 år:
- Knappt hälften (46 procent) uppger att de druckit alkohol för att våga ragga/stöta på någon.
- 86 procent av kvinnorna uppger att någon som stött/raggat på dem varit för berusad, motsvarande siffra för männen var 71 procent.
- 3 av 10 har glömt att skydda sig i samband med att de haft sex alkoholpåverkade.
- Nästan 3 av 10 (29 procent) har, i samband med att de haft sex alkoholpåverkade, ångrat sexet efteråt.
- Över hälften (54 procent) känner någon, som i samband med att de haft sex alkoholpåverkade, ångrat sexet efteråt.
- Drygt 2 av 3 (67 procent) svarar att de haft sin bästa sexuella upplevelse nykter.

– Alkohol kan öka lust och göra dig mer avspänd men också göra det svårare att få orgasm eller stånd. Alkohol kan också göra dig sämre på att ta till dig information kring sexet från din partner vilket ökar risken för att du utsätter hen för något som den inte vill. Att få unga att fundera kring alkohol och sex är en angelägen fråga och vi tror sajten Fylleligg.se kan bidra till detta, säger Johan Nilsson, sexualupplysare och samordnande sjuksköterska på UMO.

Så fungerar Liggometern på www.fylleligg.se
Liggometern är interaktiv visualisering av hur alkohol påverkar sex. I Liggometern kan besökaren själv välja hur mycket alkohol två skådespelare ”har druckit” i samband med sex och sedan se hur det påverkar sexet.

Om UMO
På UMO.se kan besökaren få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat. UMO.se vänder sig i första hand till personer mellan 13 och 25 år. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från undersökningen.

*Undersökningen genomfördes av Sifo, på uppdrag av IQ, under perioden 28 augusti – 4 september 2015 bland 1000 personer mellan 18 och 25 år via en webbpanel.

För ytterligare information:

Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

Johan Nilsson, sexualupplysare och samordnande sjuksköterska på UMO, 08-123 137 38, e-post: johan.y.nilsson@sll.se

______________________________________________________________
IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.