Skip to main content

Mindre fylla ger mer publik och bättre stämning enligt ny undersökning

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 16:15 CEST

Enligt en ny undersökning* som Novus genomfört på uppdrag av IQ och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) svarar 2 av 3 (65 procent) att de tror att stämningen på läktaren skulle bli bättre om antalet kraftigt berusade personer på fotbollsarenor minskade. Över hälften (56 procent) av de tillfrågade tror även att fler personer skulle gå på fotboll om antalet kraftigt berusade personer minskade.

Undersökningen är en del i arbetet inom ramen för satsningen Fotboll utan Fylla, som startades av IQ och STAD tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby.

Syftet är att förändra attityden till alkohol i samband med fotboll och skapa en så positiv fotbollsupplevelse som möjligt för så många som möjligt genom att minska andelen kraftigt berusade personer.

– Vi ser att det finns ett stort stöd från allmänheten för arbetet inom ramen för Fotboll utan Fylla. Att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer på läktaren är något de allra flesta ställer sig bakom. Det ger oss goda möjligheter att åstadkomma verklig förändring när det gäller synen på alkohol i samband med fotboll, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen:

  • 88 procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att kraftigt berusade personer bör nekas att köpa alkohol inne på fotbollsarenor”.
  • 87 procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att kraftigt berusade personer bör nekas att bli insläppta på fotbollsarenor”.
  • 85 procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att kraftigt berusade personer bör avvisas från fotbollsarenor”.
  • 25 procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att alkoholdrycker bör få säljas på fotbollsarenor”.

­– Vi på STAD har under 20 år arbetat med att förändra attityden till alkohol, bland annat inom Stockholms krogvärld. Dessa erfarenheter i kombination med engagemanget från samtliga inblandade parter i Fotboll utan Fylla gör att jag är övertygad om att vi kommer se färre kraftigt berusade personer på fotboll i framtiden, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

*Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes, på uppdrag av IQ och STAD, av Novus under perioden 5-19 februari 2016 via deras webbpanel. Totalt deltog 1083 personer och deltagarfrekvensen var 66 procent.

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från undersökningen.

För ytterligare information:
Juan-Pablo Roa, vd IQ, telefon 0709-79 58 55 alt e-post juan-pablo@iq.se

Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på www.stad.org