Skip to main content

Vem vill ha alkoholreklam?

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2014 09:22 CEST

Vem vill ha alkoholreklam?

I en ny Sifo-undersökning* som IQ låtit genomföra svarar 44 procent i Sverige att de är positivt inställda till ett förbud av alkoholreklam. Drygt 8 av 10 (81 procent) tycker även att det är bra att alkoholreklam är hårdare reglerat än annan typ av reklam.

- Det vi vet om alkoholreklam är att den får unga att dricka mer och börja dricka tidigare. Det finns mycket goda skäl för en hårdare reglering av alkoholreklamen, säger Sven Andreasson, professor i socialmedicin och överläkare vid beroendecentrum Stockholm.

Resultat från Sifo-undersökningen:

1. Är du positivt- eller negativt inställd till ett förbud av alkoholreklam?

                            Riket             Män (bas 498)        Kvinnor (bas 502)
Positiv                  44 procent     42 procent              46 procent
Negativ                 34 procent     42 procent              25 procent
Vet ej                    22 procent     16 procent              28 procent

2. Tycker du att det är bra att alkoholreklam är hårdare reglerat än annan typ av reklam?

                               Riket              Män                        Kvinnor
Ja, väldigt bra      52 procent      42 procent               61 procent
Ja, ganska bra     29 procent      34 procent               25 procent
Varken bra eller
dåligt                   10 procent     13 procent                 8 procent
Nej                        5 procent       9 procent                 2 procent
Vet ej                     3 procent       2 procent                 3 procent

- Alkohol är inte en produkt som alla andra och därför är också alkoholreklam hårdare reglerat. Så vill också en majoritet av svenska folket ha det. Nu behövs en betydligt mer aktiv tillsyn av att reglerna efterlevs, särskilt stort är detta behov när det gäller sociala medier, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

*Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av IQ bland 1000 personer mellan 18-79 år via en webb-panel under perioden 28 april och 5 maj 2014.

För ytterligare information:

Mats Mehlberg, pressekreterare IQ, 0709-160 671, e-post: mats@iq.se


IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ:s nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer på IQ.se.

Bifogade filer

PDF-dokument