Yymnkdblrtavzj0ckdbv
Gqruh58xaqd9bycbqf3d

Pressinbjudan till: Digitaliseringskonferens som lockar minister och ledande aktörer

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 10:11 CEST

Föreningarna ULI Geoforum och BIM Alliance välkomnar media att delta på konferensen ”Arbeta smart inom planering & byggande 2017!”. På konferensen den 8-9 maj medverkar talare som är experter på digitaliseringen som både utmaning och drivkraft inom samhällsbyggandet.

Aly4bjcibtru3wqvpy2a
Mimnjwsptkgustxurpyb

7,7 miljoner för smartare samhällsbyggande med digitala innovationer

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 14:10 CET

Idag öppnar den tredje utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet syftar till att skapa en smartare samhällsbyggnad genom digitalisering och utlysningen omfattar 7,7 miljoner kronor. Energimyndigheten, Formas och Vinnova finansierar programmet gemensamt.

Media no image

Stärkt samhällsbyggnadsfokus i forskningspropositionen

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:43 CET

Den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterar idag innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämns som ett viktigt område.

– Vi ser med glädje att regeringen har lyssnat till det inspel som vi gjorde på samhällsbyggnadssektorns uppdrag i fjol, och att hållbart samhällsbyggande är ett prioriterat område i propositionen, säger Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad.

– En undersökning bland våra medlemmar visar att hållbart samhällsbyggande och klimatfrågan är de viktigaste samhällsutmaningarna att adressera. Detta gör nu regeringen i form av 10-åriga forskningsprogram inom bägge dessa områden. Andra frågor som våra medlemmar tycker är viktiga är långsiktighet och relevans, vilket är ett genomgående tema i propositionen, fortsätter Eva Schelin.

– I propositionen trycker regeringen på digitaliseringens stora betydelse. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi med full kraft för att förnya och effektivisera samhällsbyggnadssektorn med hjälp av digital teknik, till exempel inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De medel som regeringen föreslår i propositionen innebär att vi kan mobilisera sektorn och öka takten på utvecklingen, avslutar Eva Schelin.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

 • Påverka för mer och bättre FoI
 • Samordna sektorsövergripande program och projekt
 • Skapa mötesplatser
 • Sprida forskningsresultat

Den forskningspolitiska proposition som regeringen idag presenterar innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämns som ett viktigt område. IQ Samhällsbyggnad ser med glädje att regeringen har lyssnat till det inspel som vi gjorde på samhällsbyggnadssektorns uppdrag i fjol.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Konferens om fortsatt användning av drönare för samhällsnytta

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 14:07 CET

Media välkomnas när branschföreningarna BIM Alliance och ULI Geoforum arrangerar en konferens om den högaktuella drönarfrågan. Effektiv datainsamling med drönare hålls den 29 november i Stockholm.

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen, som innebär att montering av en kamera på en drönare kräver tillstånd hos länsstyrelsen enligt kameraövervakningslagen, visar att teknikutvecklingen sprungit om den svenska lagstiftningen. Domen och dess konsekvenser har under de senaste veckorna diskuterats inom många olika samhällssektorer. Datainspektionen har nyligen gått ut med information som ger positiva öppningar för tillämpningar inom vår sektor, något som myndigheten berättar om på konferensen.

Konferensen lyfter dessutom fram nytta och erfarenheter med drönare inom samhällsbyggandet samt bjuder på information om de nya förutsättningar som råder i Sverige och ger möjlighet till diskussion kring dem. Kunniga talare från myndigheter, näringsliv och kommuner delar med sig av sina tankar kring hur de och deras organisationer planerar att hantera den nya situationen, och hur de ser på framtiden.

Tid: Den 29 november, klockan 9.20-16.45.

Plats: Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.

Representanter från media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. Det finns även möjlighet att intervjua talare. För anmälan och mer information kontakta Linda Mellgren, projektledare för konferensen: linda@uli-geoforum.se, 072-733 66 13.


ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Webbplats: www.uli-geoforum.se
BIM Alliance är en intresseförening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering. Webbplats: www.bimalliance.se

Media välkomnas när branschföreningarna BIM Alliance och ULI Geoforum arrangerar en konferens om den högaktuella drönarfrågan. "Effektiv datainsamling med drönare" hålls den 29 november i Stockholm.

Läs vidare »
Media no image
Mimnjwsptkgustxurpyb

Ny programstyrelse för Smart Built Environment

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 11:30 CEST

Idag höll Smart Built Environment sin första årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes en ny programstyrelse med fyra nya ledamöter: Nina Borgström, White, Ulrika Jansson, Örebro kommun, Peter Lundman, Trafikverket och Miklós Molnár, Lunds tekniska högskola och Sveriges Bygguniversitet. Ronny Andersson, chef forskning och innovation Cementa, omvaldes som ordförande för programstyrelsen.


Den nya styrelsen

Ronny Andersson, chef forskning och innovation Cementa - ordförande

Nina Borgström, chef Digital Design White arkitekter

Jan Byfors, teknisk direktör NCC

Anna Eriksson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet

Ulrika Jansson, avdelningschef planeringsavdelningen Örebro Kommun

Kjell Klasa, inköpsdirektör Skanska Sverige

Peter Lundman, enhetschef stora projekt Trafikverket

Birgitta Olofsson, vice VD och FoU-chef Tyréns

Miklós Molnár, tekn dr Lunds tekniska högskola och ordförande Sveriges Bygguniversitet

Valberedningen har bestått av Allan Almqvist, Malmö kommun, Saga Hellberg, Byggherrarna och Thomas Olofsson, Luleå tekniska universitet.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig Smart Built Environment/IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs.se

Ronny Andersson, ordförande programstyrelsen Smart Built Environment, 070-845 63 27, ronny.andersson@cementa.se

Smart Built Environment - Smartare samhällsbyggnad genom digitalisering

Programmet tar utgångspunkt i digitaliseringen och hur den kan bli en motor för förändring i samhällsbyggandet. Samhällsbyggnadssektorn påverkar hela vår bebyggda miljö, men är fragmenterad med många aktörer och processer. Programmet tar ett samlat grepp om de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridning av nya möjligheter och affärsmodeller. Pågående initiativ samordnas, kompletteras och växlas upp. Smart Built Environment har en bred förankring hos myndigheter, företag, organisationer och kommuner.

Programmets mål är att minska samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn. Läs mer på www.smartbuilt.se.

Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Idag höll Smart Built Environment sin första årsstämma. Under årsstämman valdes en programstyrelse med fyra nya ledamöter: Nina Borgström, White, Ulrika Jansson, Örebro kommun, Peter Lundman, Trafikverket och Miklós Molnár, Lunds tekniska högskola och Sveriges Bygguniversitet. Ronny Andersson, chef forskning och innovation Cementa, omvaldes som ordförande för programstyrelsen.

Läs vidare »
Media no image
Mimnjwsptkgustxurpyb

Pressinbjudan: Programkonferens i Smart Built Enviroment

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 09:31 CEST

Media välkomnas när det strategiska innovationsprogrammet för digitalisering och industrialisering i samhällsbyggandet, Smart Built Environment, arrangerar en öppen programkonferens i anslutning till sin första årsstämma den 26 oktober.

Under ledning av moderator Catharina Elmsäter-Svärd får vi bland annat ta del av aktuell information från programledningen, möta processledarna för programmets fokusområden, lyssna till spännande digitaliseringsexempel och diskussioner om digitaliseringsfrågor och hållbar samhällsbyggnad.

Ur programmet:

Henrik Johnsson från BoKlok berättar om hur digitalisering kan utveckla industriellt byggande. Luka Crnkovic-Friis från Peltarion, talar på temat ´"Att bygga kunskap med digitala metoder."

Vi får också träffa processledare för fyra av programmets åtta fokusområden, som berättar om vad som är på gång och vilka projekt som är under uppstart.

 • Fokusområde Livscykelperspektiv, Kajsa Byfors, Svensk Betong
 • Fokusområde Innovationslabb, Henrik Szentes, Strability 
 • Fokusområde Forskningsplattform, Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet 
 • Fokusområde Standardisering, Kurt Löwnertz, Sweco

Det kommer även finnas möjlighet att besöka Skanskas visualiseringscenter.

Eftermiddagen avslutas med ett panelsamtal mellan Ingrid Petersson, GD Formas, Anders Danielsson, Executive Vice President Skanska, Agneta Wargsjö, Chef Strategisk utveckling Trafikverket, Lars Stehn, professor Luleå Tekniska Universitet och Ulrika K Jansson, planeringschef stadsbyggnad Örebro Kommun.

Tid: Onsdagen den 26 oktober. Lunch och registrering från klockan 11.30. Program klockan 12.30-16.30, därefter mingel.

Plats: Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm

Representanter från media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information kontakta kommunikationsansvarig Helena Gibson Ek, helena.gibson-ek@iqs.se eller 070-375 80 90.

Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Media välkomnas när det strategiska innovationsprogrammet för digitalisering och industrialisering i samhällsbyggandet, Smart Built Environment, arrangerar en öppen programkonferens i anslutning till sin första årsstämma den 26 oktober.

Läs vidare »
Mqyzyoc1ewntyxcvommh

22 miljoner till forskning och ny kunskap om energieffektivt byggande och boende

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 16:06 CEST

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektivisering och energisystemets omställning får sammanlagt nära 22 miljoner i finansiering.

Media no image
Mimnjwsptkgustxurpyb

Ny styrelse för IQ Samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 16:30 CEST

Idag höll IQ Samhällsbyggnad sin årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes en ny styrelse med tre nya ledamöter: Sanna Edling, HSB, Gunilla Glasare, SKL, och Niklas Sörensen, WSP. Mari Broman, tidigare vVD Riksbyggen, omvaldes som styrelseordförande.

Den nya styrelsen:

 • Mari Broman, tidigare vVD Riksbyggen - ordförande
 • Ronny Andersson, chef forskning och utveckling Cementa
 • Anna Bergström, vVD BSK Arkitekter
 • Sanna Edling, chef för utveckling och hållbarhet HSB
 • Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Planering Trafikverket
 • Kristina Gabrielii, ansvarig CSR, samhällsansvar, hållbarhet PEAB
 • Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL
 • Per-Ola Jönsson, VD Skanska Installation
 • Nina Ryd, professor Chalmers
 • Niklas Sörensen, affärsområdeschef för Samhällsbyggnad Sverige WSP
 • Erik Westin, enhetschef, stf regiondirektör Akademiska Hus

I IQ Samhällsbyggnads valberedning har Jan Byfors, chef teknisk utveckling NCC, Sten Wetterblad, regionchef Akademiska Hus och Anna Sander, chef forsknings- och innovationsstrategier, WSP Sverige ingått. Valberedningen omvaldes vid årsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90 eller helena.gibson-ek@iqs.se

Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad, 070-300 55 09 eller bromanmari@gmail.com

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

 • Påverka för mer och bättre FoI
 • Samordna sektorsövergripande program och projekt
 • Skapa mötesplatser
 • Sprida forskningsresultat

Idag höll IQ Samhällsbyggnad sin årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes en ny styrelse med tre nya ledamöter: Sanna Edling, HSB, Gunilla Glasare, SKL, och Niklas Sörensen, WSP. Mari Broman, tidigare vVD Riksbyggen, omvaldes som styrelseordförande.

Läs vidare »
Kquiz1t8dqbnabg2yogw
Mybuwpyifqyo8yop3ijl Anrc1gflbrwbrv26on39

Pressinbjudan: Konferens om digitaliseringen och BIM

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2016 10:58 CEST

Media välkomnas att delta på konferensen ”Digitaliseringen och BIM – ny tid med nya aktörer” den 12 april, på nybyggda Scandic Continental, Stockholm. På konferensen, som arrangeras av föreningen BIM Alliance, får vi lyssna till talare som är experter på vilka utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär – inte minst för samhällsbyggnadssektorn.

Media no image
Mybuwpyifqyo8yop3ijl Mimnjwsptkgustxurpyb

20 miljoner kronor till ny forskning om digitaliseringens möjligheter i Smart Built Environment

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2016 14:34 CET

Idag öppnar de två första utlysningarna inom innovationsprogrammet Smart Built Environment, som syftar till att smartare samhällsbyggnad genom digitalisering. Utlysningarna omfattar totalt upp till 20 miljoner kronor och har fokus på testbäddar och verifierings­projekt respektive digitala affärsmodeller. Båda utlysningarna tar sin utgångspunkt från digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggandet.

– De två utlysningarna täcker in två strategiskt viktiga områden i programmet. Vi behöver bygga upp långsiktiga testbäddar för kunna validera nya kunskap, produkter och tjänster som kommer att tas fram inom programmet. Nya digitala affärsmodeller är en nyckel till hur vi ska kunna nyttja den utveckling som sker på den tekniska sidan, till exempel öppen data och objektsbaserad information, säger Olle Samuelson, programchef för Smart Built Environment.

– Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment kommer att kunna bidra till nödvändig forskning, utveckling och innovation inom samhällsbyggnadssektorn. Med utlysningarna ger vi möjlighet till alla aktörer i Sverige att samverka för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, säger Emma Gretzer, chef för Miljö och samhällsbyggnad på Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling.

Utlysningen som finansierar testbäddar och verifieringsprojekt ska möjliggöra projekt som i samverkan provar, utvärderar och vidareutvecklar arbetsformer, affärsmodeller, teknik, hjälpmedel, datastrukturer med mera.

Utlysningen för digitala affärsmodeller har fokus på organisation, processer och avtalsjuridik, med utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter.

Utlysningarna riktar sig till behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn och kommer sammanlagt att omfatta finansiering med upp till 20 miljoner kronor med ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 % av projektens totala kostnader.

Ansökan skickas in via Formas elektroniska ansökningsverktyg Prisma senast den 11 maj. Preliminärt datum för beslut är den 30 juni. Fullständiga utlysningstexter finns på www.formas.se.

Den 11 mars hölls ett frukostmöte om utlysningen där Smart Built Environment och Formas informerade om utlysningens innehåll och om hur man ansöker. Mötet filmades och kan ses på www.smartbuilt.se.

För mer information kontakta:

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas, telefon: 073-646 27 20 eller e-post: hanna.ridefelt@formas.se

Emilie von Essen, presschef, Formas, 073-350 31 61 eller e-post: eve@formas.se

Rikard Espling, programledare Smart Built Environment, telefon: 072-701 83 01 eller e-post: rikard.espling@iqs.se

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig IQ Samhällsbyggnad, telefon 070-375 80 90 eller e-post: helena.gibson-ek@iqs.se

Om Smart Built Environment
Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på
www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Idag öppnar de två första utlysningarna inom innovationsprogrammet Smart Built Environment, som syftar till att smartare samhällsbyggnad genom digitalisering. Utlysningarna omfattar totalt upp till 20 miljoner kronor och har fokus på testbäddar och verifieringsprojekt respektive digitala affärsmodeller. Båda utlysningarna tar utgångspunkt från digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggandet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • VD för IQ Samhällsbyggnad
 • eva.schelin@iqs.se
 • 070-167 30 08
Eva Schelin är sedan den 1 juni 2015 VD för IQ Samhällsbyggnad. Eva Schelin kommer närmast från VINNOVA där hon haft flera roller,... Visa mer

Om IQ Samhällsbyggnad

Nod och katalysator för forskning, innovation och utveckling inom samhällsbyggande

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.