Media no image
Mybuwpyifqyo8yop3ijl Gndz12l5t4if3wclqzz9

Nu kopplar vi upp byggplatserna

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 10:00 CET

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment startar nu projektet Uppkopplad byggplats. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor.

I Uppkopplad byggplats ska byggplatser och deras försörjningskedjor kopplas upp. Med start till sommaren kommer minst fyra byggplatser kopplas upp samtidigt som det dagliga arbetet pågår. På dessa byggplatser kan de medverkande aktörerna gemensamt testa och utvärdera digital teknik. Uppkopplad byggplats är ett så kallat testbäddsprojekt, det vill säga en plattform för att testa och utvärdera innovativa tillämpningar. Projektet ingår i regeringens strategiska samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”.

Projektet har en budget på omkring 43 miljoner kronor och ska pågå i tre år. Vinnova bidrar med cirka 20,5 miljoner kronor och resten samfinansieras från de deltagande företagen och organisationerna. Ett trettiotal organisationer från olika delar av bygg- och IKT-branscherna deltar i projektet, där bland annat NCC, Skanska, Peab, Lindbäcks Bygg, BoKlok och Cementa kommer att upplåta bygg- och tillverkningsplatser som testbäddar. Bland IKT-företagen som deltar genom att tillhandahålla olika digitala lösningar kan nämnas Telia, Atea, HiQ och Hexagon.

- Under 2018 kommer det första testerna att genomföras med det långsiktiga målet att skapa den smarta, uppkopplade byggplatsen med tillhörande smarta försörjningskedjor. Målet är att skapa ett tekniskt språng för byggbranschen, som resulterar i digitala arbetsmetoder, mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering. I förlängningen kommer detta att korta byggtider och öka produktiviteten samt minska kostnader, säkerhetsrisker och klimatpåverkan, säger Martin Rudberg, professor på Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats och fortsätter:

- Vi hoppas också på att locka nya aktörer till byggbranschen som kan bidra till att driva den digitala utveckling och att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller och en generellt sett ökad lönsamhet för de aktörer som är verksamma inom byggbranschen.

För mer information kontakta:
Martin Rudberg, projektledare för Uppkopplad byggplats, martin.rudberg@liu.se, 013-28 15 66
Olle Samuelson, programledning Smart Built Environment, olle.samuelson@iqs.se, 070-329 04 42

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment startar nu projektet Uppkopplad byggplats. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor.

Läs vidare »
Tseydfjy4355bte9xdlb
Mybuwpyifqyo8yop3ijl Gndz12l5t4if3wclqzz9

Över 12 miljoner till ny kunskap om digitalisering i samhällsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 10:20 CET

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den fjärde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Tio projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 6,3 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Media no image
Gndz12l5t4if3wclqzz9

Pressinbjudan: Goda idéer och innovationer för hållbar social bostadspolitik

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 15:40 CET

Välkommen till ett seminarium som fokuserar på hur forskning och innovationer kan bidra till att utveckla en hållbar social bostadspolitik. Under en förmiddag belyser vi några olika synvinklar, förhållningssätt och goda exempel. Seminariet avslutas med lunch.

Tid: Fredagen den 1 december, kl 10.15-12.15, därefter lunch

Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Program

10.15 Välkommen och introduktion till dagen
Dagens moderator Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad

En social hållbar bostadspolitik ur regeringens perspektiv
Alf Karlsson, statssekreterare, Näringsdepartementet

Forskning för en social bostadspolitik. Formas berättar om sin aktuella utlysning
Emma Holmqvist, Formas

Goda exempel, andra perspektiv och arbetssätt:

 • Frank Strand, Sharing Capabilities
 • Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter
 • Britta Blaxhult, Einar Mattsson
 • Stefan Ljungberg, Stockholmshem
 • Joakim Forsemalm, Radar

12.15 Avslutar vi seminariet och bjuder på lunch

Representanter från media är välkomna att närvara på seminariet. För anmälan och mer information, kontakta Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs.se

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället:

 • Påverka och initiera forskning och innovation
 • Samla och mobilisera sektorn
 • Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt
 • Främja nyttiggörande

Välkommen till ett seminarium om hur forskning och innovationer kan bidra till att utveckla en hållbar social bostadspolitik. Statssekreterare Alf Karlsson pratar om social hållbar bostadspolitik ur regeringens perspektiv. Vi lyfter fram några goda exempel, perspektiv och arbetssätt inom seminariets tema och avslutar med ett panelsamtal.

Läs vidare »
Media no image

IQ Samhällsbyggnad faciliterar satsning som ska sätta fart på stadsomvandlingen i Malmfälten

Nyheter   •   Nov 22, 2017 14:27 CET

Stadsflyttarna i Gällivare och Kiruna innebär stora utmaningar. I dag undertecknades en avsiktsförklaring som ska ge Gällivare kommun och Kiruna kommun bästa möjliga förutsättningar att möjliggöra det omfattande nybyggnadsbehov som stadsomvandlingarna i de två städerna innebär. IQ Samhällsbyggnad ska fungera som facilicator och moderator för projektet, som går under namnet "Testbädd Malmfälten".

.14 aktörer skriver under avtalet som ska leda till utveckling av ny kunskap och teknikunder former som är mer experimentella och som skapar långsiktig nytta för aktörerna, regionen och för svenskt samhällsbyggande i stort.
- Jag har sedan jag tillträdde arbetat för att stadsomvandlingen det ska fungera så bra som möjligt för människorna i Gällivare och Kiruna. Dagens avtal innebär en kraftsamling genom att aktörerna samordnar sina resurser, säger bostadsminister Peter Eriksson.

I Sverige pågår idag en intensiv debatt om hur den attraktiva och hållbara staden kan utvecklas. I Kiruna och Gällivare finns en möjlighet att praktiskt visa hur man gör det från grunden. IQ Samhällsbyggnad ska fungera som facilicator och moderator för projektet, som går under namnet "Testbädd Malmfälten".

- Vi ser framemot att långsiktigt arbeta tillsammans aktörerna inom "Testbädd Malmfälten" med att bygga upp ny kunskap, nya arbetssätt och förändrade regelverk som i förlängningen kommer att gagna hela samhällsbyggandet. Pågående forskning kan direkt tillämpas i byggprojekt som startas i Malmfälten, säger IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin.


Deltagare Testbädd Malmfälten:

Kiruna kommun
Gällivare kommun
LKAB
Luleå Tekniska Universitet
Vinnova
IQ Samhällsbyggnad
Byggherrarna
Skanska AB
NCC AB
Nåiden AB
Peab AB
Folkhem AB
Handelsbanken
Sparbanken Nord

​Stadsflyttarna i Gällivare och Kiruna innebär stora utmaningar. I dag undertecknades en avsiktsförklaring som ska ge Gällivare kommun och Kiruna kommun bästa möjliga förutsättningar att möjliggöra det omfattande nybyggnadsbehov som stadsomvandlingarna i de två städerna innebär. IQ Samhällsbyggnad ska fungera som facilicator och moderator för projektet, som går under namnet "Testbädd Malmfälten".

Läs vidare »
Atiq9gmanxaqmbr8tufp
Gndz12l5t4if3wclqzz9

Ny programstyrelse för Smart Built Environment

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 15:14 CEST

Idag höll det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment årsstämma. Då valdes en ny programstyrelse med tre nya ledamöter: Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef NCC, Göran Persson, avdelningschef för plan- och byggfrågor Boverket och Ronny Wahlström, Operationell Effektivitet, Skanska. Ronny Andersson, chef forskning och innovation på Cementa, omvaldes som styrelseordförande.

Media no image
Gndz12l5t4if3wclqzz9

10 miljoner till forskning om digitalisering i samhällsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 15:13 CEST

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment med 10 miljoner kronor i potten. Utlysningen består av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet.

Utlysningen omfattar en finansiering på 10 miljoner kronor plus ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 procent av projektens kostnader, vilket innebär att utlysningen totalt omfattar 20 miljoner kronor.

Utlysningen stänger den 24 oktober. Beslut om vilka projekt som blir beviljade medel fattas senast den 5 december.

– Vi välkomnar såväl mindre studier, kartläggningar och synteser som större studier, piloter eller demonstrationer. Projekten kan påbörjas direkt efter beslut om bidrag och kan pågå som längst till och med december 2019, säger Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment.

Resultaten från projekten förväntas komma i praktisk tillämpning inom tre till fem år – både i form av kommersiella produkter och tillämpningar av resultatet i offentlig och kommunal verksamhet. Vi välkomnar även projekt som bidrar till kunskapsuppbyggnad och användarvänlighet för befintliga verktyg, produkter och tjänster.

Två delar i en utlysning

Den första delutlysningen handlar om livscykelperspektivet i samhällsbyggandet med fokus på ett digitaliserat beslutsstöd för minskad klimatpåverkan. Här vill programmet ta tillvara den potential som digitalisering av modeller och verktyg som livscykelanalys och livscykelkostnad kan ge som beslutsstöd för att minska klimatpåverkan. Här kan innovationer, såväl tekniska som avtalsmässiga och institutionella, få stöd.

Samhällsbyggnadssektorn är fragmenterad med många olika aktörer involverade. Digitaliseringen skapar möjlighet att länka samman både processer och aktörer. I den andra delutlysningen vill programmet stödja projekt och innovationer som hjälper oss att förstå vilka organisatoriska och juridiska förändringar som måste göras för att få till en digitalisering av samhällsbyggandet.

– För att underlätta för dig som vill söka har vi spelat in två filmer. I en av filmerna beskriver vi utlysningen och vilken typ av projekt vi söker. Vi ger även exempel på frågeställningar som vi tror är relevanta inom de båda delutlysningarna. Den andra filmen handlar om hur du gör för att ansöka och vad du bör tänka på när du skriver din ansökan, berättar Amy Rader Olsson.

Vem kan ansöka?

– Alla kan ansöka! Man behöver inte vara en disputerad forskare för att ansöka eller för att vara projektledare. De starkaste ansökningarna brukar komma från konsortier som består av personer från flera olika organisationer och med skilda kompetenser. Till exempel kan det vara klokt att para ett företag eller en kommun som vill tillämpa en digital lösning med forskare eller entreprenörer som vill arbeta med innovationerna, säger Amy Rader Olsson.

Mer information om utlysningen

www.formas.se finns hela utlysningstexten publicerad. På www.smartbuilt.se hittar du filmerna om utlysningen samt fördjupad information om inriktningen på utlysningen.

Kontaktpersoner:
Amy Rader Olsson, programchef Smart Built Environment, telefon: 070-036 57 37 eller e-post amy.rader.olsson@iqs.se

Hanna Ridefelt, utlysningsansvarig på Formas, telefon 08-775 40 25 eller e-post hanna.ridefelt@formas.se

Om Smart Built Environment:
Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på
www.vinnova.se/sip. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment med 10 miljoner kronor i potten. Utlysningen består av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet.

Läs vidare »
Atiq9gmanxaqmbr8tufp
Mybuwpyifqyo8yop3ijl Gndz12l5t4if3wclqzz9

Över sju miljoner till ny kunskap om digitala innovationer

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 10:08 CEST

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den tredje utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Fem projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 7,6 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Dwdol7m3nbnvtnznrcab

Framtidsspaning hjälper samhällsbyggare att navigera

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 09:13 CEST

Är vi redo för en samhällsomvandling? är titeln på en idéskrift som IQ Samhällsbyggnad tagit fram. Skriften belyser trender och förskjutningar av värderingar som är viktiga för samhällsbyggnadssektorn att engagera sig kring.

Iuxivmqklb5dlvibdvo5
Gndz12l5t4if3wclqzz9

Lansering av idéskrift: Är vi redo för en samhällsomvandling?

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 11:48 CEST

Samhällsbyggnadssektorn präglas av stora och långsiktiga investeringarna samtidigt som samhällsomvandlingen är snabb, osäker och komplex. IQ Samhällsbyggnad lanserar nu en trend- och normspaning för att diskutera och inspirera för att bättre förstå utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn. På ett seminarium den 20 juni presenteras och diskuteras idéskriften och vi välkomnar deltagande av media.

Media no image
Gndz12l5t4if3wclqzz9

Regeringen förstärker Smart Built Environment

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 10:43 CEST

Uppkopplad byggplats och Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är två projekt inom Smart Built Environment som får extra medel i regeringens satsning på de strategiska innovationsprogrammen. Insatserna omfattar tillsammans statlig finansiering på 24 miljoner kronor, som samfinansieras med lika mycket från sektorn.

Under konferensen Samverkan för innovation, som igår arrangerades av Regeringskansliet tillsammans med Formas, Energimyndigheten och Vinnova, presenterades innehållet i regeringens strategiska samverkansprogram och exempel gavs på hur de kopplar till de pågående strategiska innovationsprogrammen. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram, och som en del av regeringens satsning förstärks nu programmet med två riktade insatser. Totalt omfattar satsningen 700 miljoner kronor som när medfinansieringen är inräknad kommer resultera i en projektstock som uppgår till 1,5 miljarder kronor.

– Vi är både glada och stolta över att ha fått förtroendet att arbeta vidare med dessa två projekt, säger Amy Rader Olsson, programchef Smart Built Environment. De förstärker redan pågående sats­ningar inom programmet och har kopplingar till flera andra strategiska innovations­program.

Uppkopplad byggplats

Byggindustrin tillverkar sina byggnader och anläggningar på byggplatser eller ”temporära fab­riker” som byggs upp och monteras ner gång efter gång på nya platser. Uppkopplad byggplats är en testbädd som ska ta vara på potentialen i den pågående digitala transformationen av samhället för att avsevärt effektivisera värdekedjorna i byggandet. Projektet har nu fått finansiering för en förstudie, och har möjlighet till finansiering på upp till 20 miljoner kronor under åren 2018–2020. Därtill kommer sektorns samfinansiering på lika mycket.

– I projektet samverkar ett antal ledande bygg- och IKT-aktörer med högskolor med målet att öka pro­duktiviteten samtidigt som transporter, energi- och råvaruanvändning effektiviseras. Vi byg­ger vidare på en befintlig testbäddsmiljö inom Smart Built Environment, i samverkan med test­bäddar inom verkstads- och processindustrin, berättar Lars Stehn som är projektledare för Uppkopplad byggplats.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

– En stor utmaning är att säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig. I motsats till hur det fungerar idag är det mycket viktigt att den information som arbetas fram i processens olika faser kommer nästa aktör och skede till del och kan användas på ett smidigt sätt. Lösningen är att informationen är digital och standardiserad. Detta motverkar nu­varande fragmentering, dubbelarbete och möjliggör en snabbare, säkrare och transparent pro­cess, förklarar Elisabeth Argus, projektledare för Digitalisering av samhällsbyggnads­processen.

Projektet går ut på att arbeta mot ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med sär­skilt fokus på processens tidiga planeringsskeden, det vill säga översiktsplanering, med­borgar­dialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter. Projektet har fått finansiering på 4 miljoner kronor under två år och sektorn samfinansierar med lika mycket.

För mer information kontakta:

Amy Rader Olsson, programchef Smart Built Environment, amy.rader.olsson@iqs.se, 070-036 57 37.

Lars Stehn, projektledare för Uppkopplad byggplats, lars.stehn@ltu.se, 070-326 29 86.

Elisabeth Argus, projektledare Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, elisabeth.argus@bonacordi.se, 076-764 41 00.

Om Smart Built Environment:
Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på
www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Uppkopplad byggplats och Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är två projekt inom Smart Built Environment som får extra medel i regeringens satsning på de strategiska innovationsprogrammen. Insatserna omfattar tillsammans statlig finansiering på 24 miljoner kronor, som samfinansieras med lika mycket från sektorn.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • VD för IQ Samhällsbyggnad
 • eva.schelin@iqs.se
 • 070-167 30 08
Eva Schelin är sedan den 1 juni 2015 VD för IQ Samhällsbyggnad. Eva Schelin kommer närmast från VINNOVA där hon haft flera roller,... Visa mer

Om IQ Samhällsbyggnad

Nod och katalysator för forskning, innovation och utveckling inom samhällsbyggande

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.