Ny programstyrelse för Smart Built Environment

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 10:58 CEST

Idag höll det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes en ny programstyrelse med fyra nya ledamöter: Petra Jenning, FOJAB arkitekter, Anders Sandin, Lantmäteriet, Jörgen Simu, Trafikverket och Väino Tarandi, KTH. Ronny Andersson, FoI-chef på Cementa, omvaldes som ordförande för programstyrelsen.

Den nya styrelsen

Ronny Andersson, FoI-chef Cementa - ordförande

Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef NCC

Ulrika Jansson, förvaltningschef Stadsbyggnadskontoret Örebro Kommun

Petra Jenning, partner FOJAB arkitekter

Birgitta Olofsson, teknisk direktör Tyréns

Göran Persson, avdelningschef plan- och byggfrågor Boverket

Anders Sandin, divisionschef Geodata Lantmäteriet

Jörgen Simu, avdelningschef Omvärld och st f direktör investering Trafikverket

Väino Tarandi, professor, Byggandets IT KTH

Ronny Wahlström, Operationell Effektivitet Skanska

Valberedningen har bestått av Allan Almqvist, tidigare Malmö kommun, Saga Hellberg, Byggherrarna och Thomas Olofsson, Luleå tekniska universitet. Den nya valberedning som valdes vid årsstämman består av Saga Hellberg, Byggherrarna, Jan Byfors, NCC och Elisabeth Argus, BonaCordi.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig Smart Built Environment/IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs.se.

Ronny Andersson, ordförande programstyrelsen Smart Built Environment, 070-845 63 27, ronny.andersson@cementa.se.

Om Smart Built Environment:

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sip. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.


Idag höll det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes en ny programstyrelse med fyra nya ledamöter: Petra Jenning, FOJAB arkitekter, Anders Sandin, Lantmäteriet, Jörgen Simu, Trafikverket och Väino Tarandi, KTH. Ronny Andersson, FoI-chef på Cementa, omvaldes som ordförande för programstyrelsen.

Läs vidare »

Utlysning: 30 miljoner till kunskap om energieffektivt byggande och boende

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 12:53 CEST

Idag öppnar en utlysning inom forskningsprogrammet E2B2 där stödet är sammanlagt 30 miljoner kronor. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende. Ansökan ska skickas in senast den 6 november i år.

Över 19 miljoner till ny kunskap om digitalisering i samhällsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 11:19 CEST

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den femte utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Åtta projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 9,6 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Pressinbjudan: ny forskning om energieffektivt byggande och boende

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 15:16 CEST

Den 17 maj avslutas E2B2s första programperiod med en stor konferens där fokus är forskningsresultat. Vi sammanfattar fyra års forskning om energieffektivt byggande och boende och blickar framåt mot nästa programomgång. Hur har det gått och vad behöver vi satsa på framöver för att få till verklig energieffektivisering i samhällsbyggandet?

Pressinbjudan: Utblick med BIM Alliance – nu digitaliserar vi samhällsbyggandet!

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 11:26 CEST

Det händer mer inom digitaliseringen av samhällsbyggandet än någonsin tidigare. Välkommen till konferensen "Utblick med BIM Allaince" där vi lyfter vi fram nya exempel på vad som händer här och nu och blickar framåt mot horisonten. Hur hänger vi med i utvecklingen och hur kan vi lära av dem som ligger steget före?

Åtta miljoner för forskning om digitala affärsmodeller

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 16:03 CET

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment med drygt 8 miljoner kronor i potten. I utlysningen söker vi projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Stor satsning på att utveckla ledare i digital transformation

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 10:35 CET

Nu startar ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som ska utveckla ledarskapet i digital transformation hos företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

Pressinbjudan: Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 13:49 CET

Media välkomnas när branschföreningarna BIM Alliance och Geoforum Sverige arrangerar en fullbokad konferens om drönare och datainsamling i samhällsbyggandet. ”Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar” äger rum den 23 januari i Stockholm och intresset är rekordstort!

Nu kopplar vi upp byggplatserna

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 10:00 CET

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment startar nu projektet Uppkopplad byggplats. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor.

I Uppkopplad byggplats ska byggplatser och deras försörjningskedjor kopplas upp. Med start till sommaren kommer minst fyra byggplatser kopplas upp samtidigt som det dagliga arbetet pågår. På dessa byggplatser kan de medverkande aktörerna gemensamt testa och utvärdera digital teknik. Uppkopplad byggplats är ett så kallat testbäddsprojekt, det vill säga en plattform för att testa och utvärdera innovativa tillämpningar. Projektet ingår i regeringens strategiska samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”.

Projektet har en budget på omkring 43 miljoner kronor och ska pågå i tre år. Vinnova bidrar med cirka 20,5 miljoner kronor och resten samfinansieras från de deltagande företagen och organisationerna. Ett trettiotal organisationer från olika delar av bygg- och IKT-branscherna deltar i projektet, där bland annat NCC, Skanska, Peab, Lindbäcks Bygg, BoKlok och Cementa kommer att upplåta bygg- och tillverkningsplatser som testbäddar. Bland IKT-företagen som deltar genom att tillhandahålla olika digitala lösningar kan nämnas Telia, Atea, HiQ och Hexagon.

- Under 2018 kommer det första testerna att genomföras med det långsiktiga målet att skapa den smarta, uppkopplade byggplatsen med tillhörande smarta försörjningskedjor. Målet är att skapa ett tekniskt språng för byggbranschen, som resulterar i digitala arbetsmetoder, mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering. I förlängningen kommer detta att korta byggtider och öka produktiviteten samt minska kostnader, säkerhetsrisker och klimatpåverkan, säger Martin Rudberg, professor på Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats och fortsätter:

- Vi hoppas också på att locka nya aktörer till byggbranschen som kan bidra till att driva den digitala utveckling och att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller och en generellt sett ökad lönsamhet för de aktörer som är verksamma inom byggbranschen.

För mer information kontakta:
Martin Rudberg, projektledare för Uppkopplad byggplats, martin.rudberg@liu.se, 013-28 15 66
Olle Samuelson, programledning Smart Built Environment, olle.samuelson@iqs.se, 070-329 04 42

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment startar nu projektet Uppkopplad byggplats. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor.

Läs vidare »

Över 12 miljoner till ny kunskap om digitalisering i samhällsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 10:20 CET

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den fjärde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Tio projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 6,3 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • VD för IQ Samhällsbyggnad
  • evqna.wlscqlhepfliskn@xkiqjzs.lyserl
  • 070-167 30 08
Eva Schelin är sedan den 1 juni 2015 VD för IQ Samhällsbyggnad. Eva Schelin kommer närmast från VINNOVA där hon haft flera roller, senast som... Visa mer

Om IQ Samhällsbyggnad

Nod och katalysator för forskning, innovation och utveckling inom samhällsbyggande

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.