Skip to main content

7,7 miljoner för smartare samhällsbyggande med digitala innovationer

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 14:10 CET

Idag öppnar den tredje utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet syftar till att skapa en smartare samhällsbyggnad genom digitalisering och utlysningen omfattar 7,7 miljoner kronor. Energimyndigheten, Formas och Vinnova finansierar programmet gemensamt. 

– Digitaliseringen av samhällsbyggandet är inne i en intensiv fas. Det behövs innovationer där digitaliseringen kan stödja industrialiseringen. Och det behövs infrastruktur med utvecklade standarder och metoder med praktisk tillämpning för både näringslivet och offentliga aktörer, säger Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en total finansiering på upp till 7,7 miljoner kronor med krav på 50-procentig samfinansiering från de sökande organisationerna. Den riktar sig till såväl näringsliv som offentlig sektor.

– Vi söker efter initiativ som har identifierat både problem och möjligheter inom samhälls­byggandet. Det kan till exempel vara innovationer som nya verktyg och metoder inom bygglovshantering eller planarbete. Det kan även vara nya visuella metoder för att tidigt involvera medborgarna i arbetet med en ny detalj- eller översiktsplan. Vi hoppas vidga kretsen av sökande och locka till exempel IT-företag, säger Amy Rader Olsson.

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera