Skip to main content

Ny programstyrelse för Smart Built Environment

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 11:30 CEST

Idag höll Smart Built Environment sin första årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes en ny programstyrelse med fyra nya ledamöter: Nina Borgström, White, Ulrika Jansson, Örebro kommun, Peter Lundman, Trafikverket och Miklós Molnár, Lunds tekniska högskola och Sveriges Bygguniversitet. Ronny Andersson, chef forskning och innovation Cementa, omvaldes som ordförande för programstyrelsen.


Den nya styrelsen

Ronny Andersson, chef forskning och innovation Cementa - ordförande

Nina Borgström, chef Digital Design White arkitekter

Jan Byfors, teknisk direktör NCC

Anna Eriksson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet

Ulrika Jansson, avdelningschef planeringsavdelningen Örebro Kommun

Kjell Klasa, inköpsdirektör Skanska Sverige

Peter Lundman, enhetschef stora projekt Trafikverket

Birgitta Olofsson, vice VD och FoU-chef Tyréns

Miklós Molnár, tekn dr Lunds tekniska högskola och ordförande Sveriges Bygguniversitet

Valberedningen har bestått av Allan Almqvist, Malmö kommun, Saga Hellberg, Byggherrarna och Thomas Olofsson, Luleå tekniska universitet.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig Smart Built Environment/IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs.se

Ronny Andersson, ordförande programstyrelsen Smart Built Environment, 070-845 63 27, ronny.andersson@cementa.se

Smart Built Environment - Smartare samhällsbyggnad genom digitalisering

Programmet tar utgångspunkt i digitaliseringen och hur den kan bli en motor för förändring i samhällsbyggandet. Samhällsbyggnadssektorn påverkar hela vår bebyggda miljö, men är fragmenterad med många aktörer och processer. Programmet tar ett samlat grepp om de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridning av nya möjligheter och affärsmodeller. Pågående initiativ samordnas, kompletteras och växlas upp. Smart Built Environment har en bred förankring hos myndigheter, företag, organisationer och kommuner.

Programmets mål är att minska samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn. Läs mer på www.smartbuilt.se.

Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.