Skip to main content

Ny föreståndare för Institutet för rymdfysik (IRF)

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 16:57 CEST

Bild: Prof. Stas Barabash, ny föreståndare för IRF (Bild: IRF)

Regeringen har idag beslutat att utse Stanislav (Stas) Barabash till ny föreståndare för Institutet för rymdfysik (IRF). Institutet arbetar huvudsakligen med grundforskning och högre utbildning.

Stas Barabash rekryterades till IRF i början av 1990-talet och utsågs till professor vid institutet 2002. Han är en världsledande forskare för utveckling av mätinstrument och har mycket framgångsrikt lett utvecklingen av de instrument som den europeiska rymdorganisationen ESA, i mycket skarp konkurrens, valt för sina missioner till Mars, Venus och Saturnus, samt till de kommande missionerna till Merkurius och Jupiter. Detta har gett IRF unika möjligheter att studera förhållandena runt andra planeter och kometer.

IRF grundades 1957. Institutet arbetar vidare med olika typer av rymdobservatorieverksamhet i den övre atmosfären och rymden genom mätningar på plats. Institutet har mätinstrument som studerar jorden, Mars och Saturnus såväl som månen och Venus. Institutet har även instrument placerade på den europeiska rymdsonden Rosetta för att möjliggöra mätningar av en komet.

Stas Barabash tillträder sin nya tjänst den 1 september 2015.

Mer information:
• Rick McGregor, informationsansvarig, Institutet för rymdfysik, tel. 0980-79178, rick.mcgregor@irf.se

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.