Skip to main content

Nya rön om plasma och stoft vid månen Enceladus och kometen 67P

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2018 12:13 CEST

Ilka Engelhardt (Foto: Rick McGregor, IRF)

På måndagen den 11 juni disputerar Ilka Engelhardt, Institutet för rymdfysik (IRF) och Uppsala universitet, på en avhandling om plasma och stoft vid månen Enceladus och kometen 67P, ”Plasma and Dust around Icy Moon Enceladus and Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko”.

Saturnusmånen Enceladus och kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko är två exempel på isiga objekt i solsystemet från vilka det strömmar ut gas och stoft irymden. Vid båda himlakropparna blir gasen delvis joniserad och stoftkornen blir elektriskt laddade. Båda kropparna har besökts av rymdfarkoster försedda med likadana instrument från IRF i Uppsala för observationer av plasmat och det laddade stoftet.

”Det visar sig att förhållandena vid Enceladus och kometen skiljer sig åt mer än vi hade tänkt oss”,säger Ilka Engelhardt, ”så jag uppmärksammar i denna avhandling olika aspekter av deras plasmaomgivningar. Vid Enceladus har jag bland annat upptäckt att plasmat och stoftet fördelar sig i ganska tydliga områden i rymden. Vid kometen undersöker jag plasmat, framför allt plasmavariationer och förekomsten av kall elektrongas. Det visar sig finnas sådan kall elektrongas även när kometen är långt borta från solen, vilket vi inte hade trott.”

Resultaten baserar sig på mätningar med IRF:s instrument ombord på rymdfarkosterna Cassini (till Saturnus) och Rosetta (till kometen 67P).

Disputation

Måndagen den 11 juni 2018, kl. 13:00, sal 2001, Ångströmlaboratoriet, Uppsala (på engelska).

Opponenten är prof. Ingrid Mann, Norges arktiske universitet, Tromsö.

Mer information om disputationen och en länk till avhandlingen: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-348856

Kontaktuppgifter

Ilka Engelhardt, doktorand, Institutet för rymdfysik, tel. 018-471 5944, ilka.engelhardt@irfu.se

Rick McGregor, informationsansvarig, Institutet för rymdfysik, tel. 0980-79178, rick@irf.se

Webbsidor

Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se

Forskningsprogrammet Rymdplasmafysik vid IRF i Uppsala: 

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt jorden och Mars. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.