Folkbildar om integration

Nyheter   •   Nov 14, 2018 06:54 CET

Charbél Gabro, ”integrationist” och kompetensansvarig för integration på Iris, är en populär föreläsare. På Iris och i systerföretagen Competens och Medlearn jobbar han både med att kompetensutveckla chefer och medarbetare samt föreläser för elever och deltagare. Allt med målet att öka kunskapen, inspirera och integrera flera.

Patrik Nystedt ny VD för Irisgruppen

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 12:44 CEST

Idag presenteras Patrik Nystedt som ny VD för Irisgruppen med dotterbolagen Iris Hadar, MedLearn och Competens. Patrik lämnar därmed sitt nuvarande uppdrag som kvalitetschef på Academedia, för att axla rollen som VD för Irisgruppen.

Iris är på plats på dysleximässan i Karlstad

Nyheter   •   Okt 19, 2018 10:23 CEST

Den 19 och 20 oktober arrangerar Dyslexiförbundet sin årliga mässa. Iris finns på plats på mässan för att berätta om de anpassningar vi gör i Arbetsmarknadsutbildningar, Yrkeshögskoleutbildningar och på arbetsplatser runt om i landet. Dagarna är späckade av föreläsningar, workshops och utställningar. Allt handlar om hur vi kan underlätta vardagen för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. 

Iris anordnar workshop

På lördagen arrangerar Iris en workshop kl.10.00-11.00. Där får deltagarna veta mer om hur vi jobbar för att alla utbildningar och arbetsplatser ska vara till för alla under så lika förutsättningar som möjligt. Vi berättar om vilket stöd som finns att söka hos Arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt ger deltagarna möjlighet att själva testa på assisterande teknik.

Mässan invigs med ett tal av Hans Kungliga Höghet prins Carl Philip, som själv har erfarenheter av dyslexi. Till Karlstad kommer ett 50-tal utställare och 40 föreläsare.

​Den 19-20 oktober arrangerar Dyslexiförbundet sin årliga mässa. Iris finns på plats på mässan för att berätta om de anpassningar vi gör i Arbetsmarknadsutbildningar, Yrkeshögskoleutbildningar och på arbetsplatser runt om i landet. Dagarna är späckade av föreläsningar, workshops och utställningar. Allt handlar om hur vi kan underlätta vardagen för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Läs vidare »

​Iris, Medlearn och Competens i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 07:45 CEST

Under måndagen den 2 juli befinner sig Iris, Medlearn och Competens på Kitchen and Table i centrala Visby. Temat för dagen är Måndag hela veckan med utgångspunkt i hur det livslånga lärandet ska gälla alla. Hur kommer vi vidare i att minska gapet mellan dagens kompetens och framtidens arbetsmarknad?

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker utbildningskonceptet Övningsföretag i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 07:38 CET

Förra gången blev det inställt. Nu på onsdag, 7 mars 2018, blir Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons besök på Iris Övningsföretag i Södertälje av.

Språket är en av nycklarna till en lyckad integration någonting som utbildningskonceptet Övningsföretag tar fasta på. Genom Övningsföretag, som är ett fiktivt företag som verkar i en fiktiv internationell miljö, ges deltagarna möjlighet att träna språket i en så verklig miljö som möjligt. En utbildningsmodell med mycket goda resultat – hela 63 procent av deltagarna går ut i arbete efter avslutad utbildning!

- Även om jag är utbildad och har jobbat med ekonomi tidigare så behövde jag lära mig språket bättre på så kort tid som möjligt men också få en känsla för hur det fungerar på den svenska arbetsmarknaden. Genom mina arbetsuppgifter på Övningsföretag fick jag både praktiska erfarenheter från t ex bokföringsprogrammet Visma och kunskap om svenska bokföringsregler – samtidigt som mitt språk utvecklades otroligt mycket. Jag kan verkligen rekommendera Övningsföretag! Efter bara två år i Sverige arbetar jag idag med ekonomi och administration på huvudkontoret till ett av Sveriges största assistansbolag, säger Tamara Arekelyan, ursprungligen från Armenien.

-Utbildningen är unik i sitt slag. Vi bemöter deltagarna, som kommer hit via Arbetsförmedlingen, som medarbetare i ett av våra fiktiva företag. Hos oss lär de sig att arbeta med samtliga administrativa affärsrutiner, processer och flöden som finns på ett företag. Allt görs på en internationell plattform i samspel med andra Övningsföretag i andra länder. Förutom att arbeta med administrativa processer, läggs stor vikt vid kommunikation, samarbete och ledarskap – någonting som är avgörande för att driva företaget med framgång och vinst, säger Aralia Eriksson, Regionchef på Iris.

I dagsläget finns det tre olika fiktiva företag verksamma på Iris i Södertälje med olika inriktningar på sin verksamhet. På kort tid har antalet studenter ökat dramatiskt och gensvaret från både deltagare, arbetsgivare och Arbetsförmedling har varit mycket positivt. Många deltagare är nya i Sverige och studerar därför parallellt på SFI, Svenska För Invandare.

Om Iris ÖvningsföretagIris Övningsföretag är ett utbildningskoncept som upphandlats av Arbetsförmedlingen som en arbetsmarknadsinsats. Den pedagogiska modellen bygger på learning by doing genom att deltagarna arbetar med alla på ett kontor vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett fiktivt företag. Ett övningsföretag gör affärer med andra övningsföretag och följer då kommersiella affärsrutiner i sin internationella ekonomiska omgivning. Att arbeta i ett övningsföretag ger deltagarna de nödvändiga redskapen och kunskaperna för att antingen kunna verka som entreprenörer eller att få anställning sedan de avslutat sitt arbete i övningsföretaget. Det världsvida nätverket av övningsföretag är uppbyggt av mer än 42 länder med tusentals övningsföretag.

Välkommen att besöka Övningsföretag i samband med arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons besök onsdagen den 7 mars kl 14.30-15:30.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer under onsdagens besök på Iris att få en genomgång av Iris Övningsföretags pedagogiska koncept och resultat, träffa personal och deltagare samt få en rundvandring på de olika avdelningarna på Övningsföretaget. Ylva kommer att få ta del av t ex ett ledningsgruppsmöte, en lönekörning och en föreläsning om försäljning.

Medverkar under dagen gör även representanter från Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen.

För mer info och bilder kontakta:

Aralia Eriksson
Regionchef Iris, aralia.eriksson@iris.se, tel 073-99 60 661

Ulrika Rattfeldt
Marknadschef Irisgruppen, ulrika.rattfeldt@irisgruppen.se, tel 072-402 19 34

Natali Sial
Pressekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, natali.sial@regeringskansliet.se, tel 072-520 54 49

Iris har sitt ursprung från slutet av 1800-talet då en grupp synskadade, som hade svårt att komma in i samhället och svårt att få jobb, bestämde sig för att skapa sina egna arbeten. Ur ett utanförskap odlades en möjlighet och företaget Iris växte fram. Idag arbetar Iris med synskadade och även andra grupper i samhället som av olika skäl har svårigheter med att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Tillsammans med systerföretagen Medlearn och Competens är Iris en del av Irisgruppen. Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge. Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse. Varje år får drygt 50 000 personer hjälp, genom utbildning eller olika typer av individuellt stöd, att realisera sina drömmar genom något av koncernens bolag.

Språket är en av nycklarna till en lyckad integration, någonting som utbildningskonceptet Övningsföretag tar fasta på. Genom Övningsföretag, som är ett fiktivt företag i en fiktiv internationell miljö, ges deltagarna möjlighet att träna språket i en så verklig miljö som möjligt. En utbildningsmodell med mycket goda resultat –hela 63 procent av deltagarna går ut i arbete efter avslutad utbildning!

Läs vidare »

​Fler får hjälp till jobb!

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 10:42 CET

Genom personliga utredningar hos Iris ges varje år 900 arbetssökande en unik möjlighet att utifrån sina egna villkor och förutsättningar hitta en väg in till arbete och egen försörjning. Nu ger Arbetsförmedlingen Iris i uppdrag att utöka verksamheten med fler aktivitetsbaserade utredningsplatser i hela landet, från Malmö till Kalix.För att maximera potentialen genomförs arbetet i nära samverkan mellan Iris och Arbetsförmedlingen.Gemensamt med den arbetssökande fokuserar vi på möjligheter och river hinder för framsteg. Det ger god grund för utveckling men också bättre chanser för den arbetssökande att lyckas med sina målsättningar.

Iris utredningsmiljö är uppbyggd som ett företag med olika avdelningar och arbetsuppgifter. Inom och mellan avdelningarna finns ett produktionsflöde som påminner om en riktig arbetssituation. På så sätt kan den arbetssökande se sina resurser i en arbetsnära miljö med stöd av våra legitimerade arbetsterapeuter. När de egna resurserna inte räcker till får den arbetssökande prova nya arbetsmetoder och arbetshjälpmedel. Allt i syfte att utöka arbetsförutsättningarna. Målet för varje individ är ett jobb att trivas och utvecklas i. 

Iris har sitt ursprung från slutet av 1800-talet då en grupp synskadade, som hade svårt att komma in i samhället och svårt att få jobb, bestämde sig för att skapa sina egna arbeten. Ur ett utanförskap odlades en möjlighet och företaget Iris växte fram. Idag arbetar Iris med synskadade och även andra grupper i samhället som av olika skäl har svårigheter med att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Tillsammans med systerföretagen Medlearn och Competens är Iris en del av Irisgruppen. Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge. Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse. Varje år får drygt 50 000 personer hjälp, genom utbildning eller olika typer av individuellt stöd, att realisera sina drömmar genom något av koncernens bolag.

Genom personliga utredningar hos Iris ges varje år 900 arbetssökande en unik möjlighet att utifrån sina egna villkor och förutsättningar hitta en väg in till arbete och egen försörjning. Nu ger Arbetsförmedlingen Iris i uppdrag att utöka verksamheten med fler aktivitetsbaserade utredningsplatser i hela landet, från Malmö till Kalix.

Läs vidare »

Anders Hvarfner ny koncernchef i Anthon B Nilsen Utdanning

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 10:00 CET

Styrelsen i Anthon B Nilsen Utdanning har beslutat att utse Anders Hvarfner till ny koncernchef för utbildningsverksamheten. Anders Hvarfner är idag vd för Irisgruppen, utbildningskoncernens största verksamhet med en omsättning på runt 430 MSEK.

Irisgruppen: ny ledande utbildningsaktör

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 14:10 CEST

​Iris Sverige bildar tillsammans med Medlearn och Competens Utbildning Irisgruppen. Huvudsyftet med den nya konstellationen är att ytterligare stärka möjligheterna till effektiv matchning mellan individ och arbetsmarknad genom utbildning och stöd anpassade till enskilda behov och förutsättningar.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • ulvdriubkahb.rvpatqztfgeelxzdtae@iatrietsgprrumdppemenxo.skmeqn
 • 010-516 23 53
 • 072-402 19 34

 • Presskontakt
 • Marknadskoordinator
 • maszlivfn.jblinvndqdmaaorktx@icurijesgrnruooppgienrd.sneeta
 • 010-516 20 13
 • 0765-39 89 77

Om Iris Hadar

Iris har hjälpt människor från utanförskap till egen försörjning i över hundra år. Än idag arbetar Iris för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda funktionsstärkande insatser, integration och matchning. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 430 MSEK och drygt 500 anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapa ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Läs gärna mer på www.iris.se och www.irisgruppen.se

Adress

 • Iris Hadar
 • Sveavägen 34
 • 11134 Stockholm
 • Sverige