Media no image

Competens Utbildning vann skadeståndsmål mot Uppsala kommun

Nyheter   •   Okt 28, 2016 22:25 CEST

I en avtalstvist mellan Uppsala kommun och Competens Utbildning fastslogs att kommunen i december 2014 felaktigt hävt det avtal som parterna ingått gällande anordnande av SFI-utbildning. Uppsala kommun döms därför av tingsrätten att betala skadestånd samt rättegångskostnader.

- Vi eftersträvar alltid goda och konstruktiva kundrelationer, men samtidigt har jag respekt för att man som uppdragsgivare och leverantör kan ha olika uppfattningar ibland, säger Anders Hvarfner, vd för Competens Utbildning. Eftersom kvalitetsfrågor är av största vikt för oss känns det befriande att rätten så tydligt slog fast att kommunens hävning var i strid med avtalet, vilket vi hela tiden hävdat.

För närmare information, vänligen kontakta Helena Didehvar, kommunikationschef, 08-39 91 81

I en avtalstvist mellan Uppsala kommun och Competens Utbildning fastslogs att kommunen i december 2014 felaktigt hävt det avtal som parterna ingått gällande anordnande av SFI-utbildning. Uppsala kommun döms därför av tingsrätten att betala skadestånd samt rättegångskostnader.

Läs vidare »
Sh5eyopxcuann1rkvrek

​Irisgruppen: ny ledande utbildningsaktör

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 14:38 CEST

Iris Sverige bildar tillsammans med Medlearn och Competens Utbildning Irisgruppen. Huvudsyftet med den nya konstellationen är att ytterligare stärka möjligheterna till effektiv matchning mellan individ och arbetsmarknad genom utbildning och stöd anpassade till enskilda behov och förutsättningar.

Akem8u8atuwitmlp1dlw

Lärande verksamheter lär av varandra

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 13:11 CEST

I dagarna väljer Iris och Medlearn, två svenska kompetensutvecklingsföretag, att slå ihop sina egna interna processer för medarbetarutveckling och ledarskap till en gemensam strategi. Den uttalade målsättningen är att skapa en utvecklingsorganisation i världsklass som skall börja dag ett på jobbet och aldrig sluta erbjuda möjligheter.

Rjnnyk1tit14qgyci4kv

Fler får hjälp till jobb!

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 09:52 CET

Genom personliga utredningar hos Iris ges varje år 900 arbetssökande en unik möjlighet att utifrån sina egna villkor och förutsättningar hitta en väg in till arbete och egen försörjning. Nu ger Arbetsförmedlingen Iris i uppdrag att utöka verksamheten med fler aktivitetsbaserade utredningsplatser i hela landet, från Malmö till Kalix.

Ilrvakltm2n0ipzbcjps

Bakom kulisserna - ett öppet samtal om samhällsförändringar och ledarskap

Nyheter   •   Jun 30, 2016 15:40 CEST

​Att vi alla påverkas av samhällsförändringar så som digitalisering, utmaningar och möjligheter i ökad invandring, tilltagande kunskapsbehov i många yrkesroller och förändringar i syn på arbetets “var, när och hur” är uppenbart. Men på vilket sätt väljer man som högsta chef i en verksamhet att relatera till, och hantera det som sker?

Media no image
Bzn83enqwggwjmz42fy0

Politiker gästar svartkrog i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 11:21 CEST

Ledande politiker och representanter från näringslivet och civilsamhället kommer att luncha på Almedalens svartkrog. Lunchgästerna får uppleva hur det är att äta och dricka i fullständigt mörker. Det är en omvälvande upplevelse där man lär sig använda sina sinnen på ett nytt sätt. Syftet med lunchen är att stimulera till samtal om olika sorters utanförskap i samhället.

- Almedalen är en fantastisk möjlighet att skapa uppmärksamhet kring svåra samhällsutmaningar. Istället för att ge ytterligare en powerpoint med statistik, vill vi bjuda beslutsfattarna på en helt ny upplevelse. Vad händer när vi under årets mest uppmärksamhetstörstande vecka bjuder in till en lunch där vi släcker allt ljus i lokalen? Vi är övertygade om att en måltid i fullständigt mörker ger nya perspektiv och insikter – en upplevelse att minnas och påverkas av en livstid, säger Anders Hvarfner, vd på Iris Sverige.

Iris är ett utbildningsföretag specialiserat på att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Företaget har sina rötter i slutet av 1800-talet när en grupp synskadade startade ett borstbinderi. De synskadade hade svårt att komma in i samhället och svårt att få jobb och bestämde sig därför för att skapa sina egna arbeten. Ur utanförskapet växte en möjlighet. Verksamheten förändrades över årtiondena från att enbart handla om synskadade till dagens nationella företag med många olika kurser, stöd och utbildningar.

Iris blev nyligen en del av utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utbildning, där t.ex. Berghs School of Communication och MedLearn ingår. Under Almedalsveckan vill Iris höja medvetenheten kring mänskligt utanförskap i Sverige genom att använda synskadades situation som ett exempel och som en dörr in till flera typer av utanförskap.

Luncherna äger rum i den tillfälliga Svartkrogen i källaren på Clarion Wisby på tisdag, onsdag och torsdag under Almedalsveckan i samarbete med Almåsa Konferens. Fotograf med mörkerkamera dokumenterar på plats i rummet. Det finns möjlighet för media att i mån av plats närvara vid inledningen av luncherna samt möjlighet till intervju med någon av deltagarna efteråt. Luncherna börjar kl. 12.00 och avslutas kl. 13.30.

Utöver luncherna har Iris Sverige genomfört kampanjen #intesynas i sociala medier. Människor har delat sina egna berättelser om utanförskap på Facebook och Instagram under hashtaggen #intesynas. Berättelserna handlar om utanförskap i form av bland annat arbetslöshet, diskriminering och mobbning. Författarna är unga och gamla, anonyma och mer kända personer som till exempel komikern Zinat Pirzadeh och författaren Martina Montelius. Läs mer om kampanjen på intesynas.se och läs utvalda berättelser på facebook.com/intesynas.

För mer information kontakta:

Iris har en lång historia fylld av entreprenörskap och uppfinningsrikedom.

I slutet av 1800-talet startade synskaderörelsen ett borstbinderi för att skapa arbetstillfällen för sina medlemmar. Sedan dess har många företag bildats, avvecklats och bytt namn – men alltid med samma mål – att hjälpa människor till egen försörjning.

Idag ägs Iris till 20 procent av Synskadades stiftelse och till 80 procent av investmentbolaget Karnell.

Iris består av dotterbolagen Iris Hadar AB och Competens Utbildning AB. I koncernen återfinns också bolagen Iris Hjälpmedel AB och Iris Media AB.

Idag finns Iris på närmare 70 orter runt om i landet. Målet är fortfarande detsamma – att hjälpa människor till egen försörjning.

Ledande politiker och representanter från näringslivet och civilsamhället kommer under Almedalsveckan att äta lunch i fullständigt mörker. Syftet med lunchen är att stimulera till samtal om olika sorters utanförskap i samhället - och använda synskadades situation som ett exempel. Bakom kampanjen står organisationen Iris.

Läs vidare »
Q3n9xnexmrpryrolnbm7
Bzn83enqwggwjmz42fy0

Politiker gästar svartkrog i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 11:01 CEST

Ledande politiker och representanter från näringslivet och civilsamhället kommer under Almedalsveckan att äta lunch i fullständigt mörker. Syftet med lunchen är att stimulera till samtal om olika sorters utanförskap i samhället - och använda synskadades situation som ett exempel. Bakom kampanjen står organisationen Iris.

Xcjstjnq1ln1tm7jid6c

En ledande utbildningsaktör skapas

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2015 12:00 CEST

Norska utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utdanning AS förvärvar, genom sitt svenska dotterbolag Anthon B Nilsen Utbildning AB, Iris Sverige AB. Affären stärker Iris erbjudande om kvalitetssäkrade utbildningar och insatser till individer långt ifrån arbetsmarknaden. - Det är oerhört glädjande att Iris blir del av en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner, säger Anders Hvarfner, VD

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadschef
  • hejwhngpmdztlegdvlinjfmxlexana.dsjidehlbvatzr@irisdu.stwsepzlwe
  • 08-39 91 81
  • 0765-26 68 95

Om Iris Sverige

Vi hjälper dig till arbete

Iris har sitt ursprung från slutet av 1800-talet då en grupp synskadade, som hade svårt att komma in i samhället och svårt att få jobb, bestämde sig för att skapa sina egna arbeten. Ur ett utanförskap odlades en möjlighet och företaget Iris växte fram. Idag arbetar Iris med synskadade och även andra grupper i samhället som av olika skäl har svårigheter med att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Iris är en del av den norska utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utbildning vars vision är att realisera drömmar. Varje år får drygt 50 000 personer hjälp, genom utbildning eller olika typer av individuellt stöd, att realisera sina drömmar genom något av koncernens bolag.

Adress

  • Iris Sverige
  • Sveavägen 34
  • 111 34 Stockholm

Länkar