Yyg00iljvsfkpxbxeriy

Competens i Ystad har utbildat Sveriges bästa svetselev

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 15:21 CET

Arbetsmarknadsutbildningen till svetsare vid Competens Utbildning i Ystad har Sveriges bästa svetselev. Den tidigare eleven Magdalena Hansen mottog den 11 januari diplomet vid Svetslärarmötet 2018 i Stockholm.

Media no image

Competens Utbildning vann skadeståndsmål mot Uppsala kommun

Nyheter   •   Okt 28, 2016 22:25 CEST

I en avtalstvist mellan Uppsala kommun och Competens Utbildning fastslogs att kommunen i december 2014 felaktigt hävt det avtal som parterna ingått gällande anordnande av SFI-utbildning. Uppsala kommun döms därför av tingsrätten att betala skadestånd samt rättegångskostnader.

- Vi eftersträvar alltid goda och konstruktiva kundrelationer, men samtidigt har jag respekt för att man som uppdragsgivare och leverantör kan ha olika uppfattningar ibland, säger Anders Hvarfner, vd för Competens Utbildning. Eftersom kvalitetsfrågor är av största vikt för oss känns det befriande att rätten så tydligt slog fast att kommunens hävning var i strid med avtalet, vilket vi hela tiden hävdat.

För närmare information, vänligen kontakta Helena Didehvar, kommunikationschef, 08-39 91 81

I en avtalstvist mellan Uppsala kommun och Competens Utbildning fastslogs att kommunen i december 2014 felaktigt hävt det avtal som parterna ingått gällande anordnande av SFI-utbildning. Uppsala kommun döms därför av tingsrätten att betala skadestånd samt rättegångskostnader.

Läs vidare »
Sh5eyopxcuann1rkvrek

​Irisgruppen: ny ledande utbildningsaktör

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 14:38 CEST

Iris Sverige bildar tillsammans med Medlearn och Competens Utbildning Irisgruppen. Huvudsyftet med den nya konstellationen är att ytterligare stärka möjligheterna till effektiv matchning mellan individ och arbetsmarknad genom utbildning och stöd anpassade till enskilda behov och förutsättningar.

Akem8u8atuwitmlp1dlw

Lärande verksamheter lär av varandra

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 13:11 CEST

I dagarna väljer Iris och Medlearn, två svenska kompetensutvecklingsföretag, att slå ihop sina egna interna processer för medarbetarutveckling och ledarskap till en gemensam strategi. Den uttalade målsättningen är att skapa en utvecklingsorganisation i världsklass som skall börja dag ett på jobbet och aldrig sluta erbjuda möjligheter.

Media no image

Jan Elftorp är ny styrelseledamot i Irisgruppen

Nyheter   •   Apr 06, 2018 13:59 CEST

Iris, MedLearn och Competens välkomnar Jan Elftorp som ny ledamot i de tre dotterbolagens gemensamma huvudstyrelse.

Som tidigare förvaltningsdirektör i Göteborgs stad har Jan en närmast unik erfarenhet av att på ett framgångsrikt sätt integrera vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsinsatser samt erfarenhet av hur dessa utvecklas i samverkan med externa utbildningsaktörer.

- Vuxenutbildningens roll som brygga över till arbetsmarknaden med hjälp av kompetensstärkande insatser på flera olika nivåer är oerhört väsentlig för såväl individer som ett arbetsliv som i många fall har svårt med sin kompetensförsörjning. Här har bolag såsom Iris, Medlearn och Competens en nyckelroll och det känns mycket positivt att få möjligheten att bidra med mina erfarenheter i detta sammanhang, säger Jan Elftorp. 

Han fortsätter.

- Jag tycker dessutom att verksamheten är en särskilt intressant aktör med ett ägande som delas mellan en allmännyttig stiftelse och privata intressen. En hälsosam balans som skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling. 

För närmare information, vänligen kontakta Ulrika Rattfeldt, marknadschef Irisgruppen, 072-402 19 34.

Iris, MedLearn och Competens välkomnar Jan Elftorp som ny ledamot i de tre dotterbolagens gemensamma huvudstyrelse.

Läs vidare »
Media no image

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker utbildningskonceptet Övningsföretag i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 15:24 CET

Förra gången blev det inställt. Nu på onsdag, 7 mars 2018, blir Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons besök på Iris Övningsföretag i Södertälje av. 

Språket är en av nycklarna till en lyckad integration någonting som utbildningskonceptet Övningsföretag tar fasta på. Genom Övningsföretag, som är ett fiktivt företag som verkar i en fiktiv internationell miljö, ges deltagarna möjlighet att träna språket i en så verklig miljö som möjligt. En utbildningsmodell med mycket goda resultat – hela 63 procent av deltagarna går ut i arbete efter avslutad utbildning!

- Även om jag är utbildad och har jobbat med ekonomi tidigare så behövde jag lära mig språket bättre på så kort tid som möjligt men också få en känsla för hur det fungerar på den svenska arbetsmarknaden. Genom mina arbetsuppgifter på Övningsföretag fick jag både praktiska erfarenheter från t ex bokföringsprogrammet Visma och kunskap om svenska bokföringsregler – samtidigt som mitt språk utvecklades otroligt mycket. Jag kan verkligen rekommendera Övningsföretag! Efter bara två år i Sverige arbetar jag idag med ekonomi och administration på huvudkontoret till ett av Sveriges största assistansbolag, säger Tamara Arekelyan, ursprungligen från Armenien.

-Utbildningen är unik i sitt slag. Vi bemöter deltagarna, som kommer hit via Arbetsförmedlingen, som medarbetare i ett av våra fiktiva företag. Hos oss lär de sig att arbeta med samtliga administrativa affärsrutiner, processer och flöden som finns på ett företag. Allt görs på en internationell plattform i samspel med andra Övningsföretag i andra länder. Förutom att arbeta med administrativa processer, läggs stor vikt vid kommunikation, samarbete och ledarskap – någonting som är avgörande för att driva företaget med framgång och vinst, säger Aralia Eriksson, Regionchef på Iris.

I dagsläget finns det tre olika fiktiva företag verksamma på Iris i Södertälje med olika inriktningar på sin verksamhet. På kort tid har antalet studenter ökat dramatiskt och gensvaret från både deltagare, arbetsgivare och Arbetsförmedling har varit mycket positivt. Många deltagare är nya i Sverige och studerar därför parallellt på SFI, Svenska För Invandare.

Om Iris Övningsföretag
Iris Övningsföretag är ett utbildningskoncept som upphandlats av Arbetsförmedlingen som en arbetsmarknadsinsats. Den pedagogiska modellen bygger på learning by doing genom att deltagarna arbetar med alla på ett kontor vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett fiktivt företag. Ett övningsföretag gör affärer med andra övningsföretag och följer då kommersiella affärsrutiner i sin internationella ekonomiska omgivning. Att arbeta i ett övningsföretag ger deltagarna de nödvändiga redskapen och kunskaperna för att antingen kunna verka som entreprenörer eller att få anställning sedan de avslutat sitt arbete i övningsföretaget. Det världsvida nätverket av övningsföretag är uppbyggt av mer än 42 länder med tusentals övningsföretag.

Välkommen att besöka Övningsföretag i samband med arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons besök onsdagen den 7 mars kl 14.30-15:30.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer under onsdagens besök på Iris att få en genomgång av Iris Övningsföretags pedagogiska koncept och resultat, träffa personal och deltagare samt få en rundvandring på de olika avdelningarna på Övningsföretaget. Ylva kommer att få ta del av t ex ett ledningsgruppsmöte, en lönekörning och en föreläsning om försäljning.

Medverkar under dagen gör även representanter från Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen.

För mer info och bilder kontakta:

Aralia Eriksson
Regionchef Iris, aralia.eriksson@iris.se, tel 073-99 60 661

Ulrika Rattfeldt
Marknadschef Irisgruppen, ulrika.rattfeldt@irisgruppen.se, tel 072-402 19 34

Natali Sial
Pressekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, natali.sial@regeringskansliet.se, tel 072-520 54 49

Om Iris

Iris har hjälpt människor från utanförskap till egen försörjning i över hundra år. Än idag arbetar Iris för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda funktionsstärkande insatser, integration och matchning. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens. www.iris.se.

Språket är en av nycklarna till en lyckad integration, någonting som utbildningskonceptet Övningsföretag tar fasta på. Genom Övningsföretag, som är ett fiktivt företag i en fiktiv internationell miljö, ges deltagarna möjlighet att träna språket i en så verklig miljö som möjligt. En utbildningsmodell med mycket goda resultat –hela 63 procent av deltagarna går ut i arbete efter avslutad utbildning!

Läs vidare »
Media no image

Ylva Johansson gästar framgångsrika utbildningskonceptet Övningsföretag i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 13:43 CET

Inställt, nytt datum meddelas senare. 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker Södertälje fredagen den 8 december 2017

Språket är en av nycklarna till en lyckad integration någonting som utbildningskonceptet Övrningsföretag tar fasta på. Genom Övningsföretag, som är ett fiktivt företag som verkar i en fiktiv internationell miljö, ges deltagarna möjlighet att träna språket i en så verklig miljö som möjligt. En utbildningsmodell med mycket goda resultat – hela 63 procent av deltagarna går ut i arbete efter avslutad utbildning!

- Även om jag är utbildad och har jobbat med ekonomi tidigare så behövde jag lära mig språket bättre på så kort tid som möjligt men också få en känsla för hur det fungerar på den svenska arbetsmarknaden. Genom mina arbetsuppgifter på Övningsföretag fick jag både praktiska erfarenheter från t ex bokföringsprogrammet Visma och kunskap om svenska bokföringsregler – samtidigt som mitt språk utvecklades otroligt mycket. Jag kan verkligen rekommendera Övningsföretag! Efter bara två år i Sverige arbetar jag idag med ekonomi och administration på huvudkontoret till ett av Sveriges största assistansbolag, säger Tamara Arekelyan, ursprungligen från Armenien.

-Utbildningen är unik i sitt slag. Vi bemöter deltagarna, som kommer hit via Arbetsförmedlingen, som medarbetare i ett av våra fiktiva företag. Hos oss lär de sig att arbeta med samtliga administrativa affärsrutiner, processer och flöden som finns på ett företag. Allt görs på en internationell plattform i samspel med andra Övningsföretag i andra länder. Förutom att arbeta med administrativa processer, läggs stor vikt vid kommunikation, samarbete och ledarskap – någonting som är avgörande för att driva företaget med framgång och vinst, säger Aralia Eriksson, Regionchef på Iris.

I dagsläget finns det tre olika fiktiva företag verksamma på Iris i Södertälje med olika inriktningar på sin verksamhet. På kort tid har antalet studenter ökat dramatiskt och gensvaret från både deltagare, arbetsgivare och Arbetsförmedling har varit mycket positivt. Många deltagare är nya i Sverige och studerar därför parallellt på SFI, Svenska För Invandare.

Om Iris Övningsföretag
Iris Övningsföretag är ett utbildningskoncept som upphandlats av Arbetsförmedlingen som en arbetsmarknadsinsats. Den pedagogiska modellen bygger på learning by doing genom att deltagarna arbetar med alla på ett kontor vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett fiktivt företag. Ett övningsföretag gör affärer med andra övningsföretag och följer då kommersiella affärsrutiner i sin internationella ekonomiska omgivning. Att arbeta i ett övningsföretag ger deltagarna de nödvändiga redskapen och kunskaperna för att antingen kunna verka som entreprenörer eller att få anställning sedan de avslutat sitt arbete i övningsföretaget. Det världsvida nätverket av övningsföretag är uppbyggt av mer än 42 länder med tusentals övningsföretag.

Välkommen att besöka Övningsföretag i samband med arbetsmarknadsminister
Ylva Johanssons besök på fredag den 8 december kl 9:00-10:00.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer under fredagens besök på Iris få en genomgång av Iris Övningsföretags pedagogiska koncept och resultat, träffa personal och deltagare samt få en rundvandring på de olika avdelningarna på Övningsföretaget. Ylva kommer att få ta del av t ex ett ledningsgruppsmöte, en lönekörning och en föreläsning om försäljning.

Medverkar under dagen gör även representanter från Södertälje kommun och Arbetsförmedling.

För mer info och bilder kontakta:
Aralia Eriksson
Regionchef Iris, aralia.eriksson@iris.se, tel 073-99 60 661

Ulrika Rattfeldt
Marknadschef Irisgruppenulrika.rattfeldt@irisgruppen.se, tel 072-402 19 34

Om Iris

Iris har hjälpt människor från utanförskap till egen försörjning i över hundra år. Än idag arbetar Iris för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda funktionsstärkande insatser, integration och matchning. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens. www.iris.se

Språket är en av nycklarna till en lyckad integration, någonting som utbildningskonceptet Övningsföretag tar fasta på. Genom Övningsföretag, som är ett fiktivt företag i en fiktiv internationell miljö, ges deltagarna möjlighet att träna språket i en så verklig miljö som möjligt. En utbildningsmodell med mycket goda resultat –hela 63 procent av deltagarna går ut i arbete efter avslutad utbildning!

Läs vidare »
Rjnnyk1tit14qgyci4kv

Fler får hjälp till jobb!

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 09:52 CET

Genom personliga utredningar hos Iris ges varje år 900 arbetssökande en unik möjlighet att utifrån sina egna villkor och förutsättningar hitta en väg in till arbete och egen försörjning. Nu ger Arbetsförmedlingen Iris i uppdrag att utöka verksamheten med fler aktivitetsbaserade utredningsplatser i hela landet, från Malmö till Kalix.

Ilrvakltm2n0ipzbcjps

Bakom kulisserna - ett öppet samtal om samhällsförändringar och ledarskap

Nyheter   •   Jun 30, 2016 15:40 CEST

​Att vi alla påverkas av samhällsförändringar så som digitalisering, utmaningar och möjligheter i ökad invandring, tilltagande kunskapsbehov i många yrkesroller och förändringar i syn på arbetets “var, när och hur” är uppenbart. Men på vilket sätt väljer man som högsta chef i en verksamhet att relatera till, och hantera det som sker?

Media no image

Politiker gästar svartkrog i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 11:21 CEST

Ledande politiker och representanter från näringslivet och civilsamhället kommer att luncha på Almedalens svartkrog. Lunchgästerna får uppleva hur det är att äta och dricka i fullständigt mörker. Det är en omvälvande upplevelse där man lär sig använda sina sinnen på ett nytt sätt. Syftet med lunchen är att stimulera till samtal om olika sorters utanförskap i samhället.

- Almedalen är en fantastisk möjlighet att skapa uppmärksamhet kring svåra samhällsutmaningar. Istället för att ge ytterligare en powerpoint med statistik, vill vi bjuda beslutsfattarna på en helt ny upplevelse. Vad händer när vi under årets mest uppmärksamhetstörstande vecka bjuder in till en lunch där vi släcker allt ljus i lokalen? Vi är övertygade om att en måltid i fullständigt mörker ger nya perspektiv och insikter – en upplevelse att minnas och påverkas av en livstid, säger Anders Hvarfner, vd på Iris Sverige.

Iris är ett utbildningsföretag specialiserat på att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Företaget har sina rötter i slutet av 1800-talet när en grupp synskadade startade ett borstbinderi. De synskadade hade svårt att komma in i samhället och svårt att få jobb och bestämde sig därför för att skapa sina egna arbeten. Ur utanförskapet växte en möjlighet. Verksamheten förändrades över årtiondena från att enbart handla om synskadade till dagens nationella företag med många olika kurser, stöd och utbildningar.

Iris blev nyligen en del av utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utbildning, där t.ex. Berghs School of Communication och MedLearn ingår. Under Almedalsveckan vill Iris höja medvetenheten kring mänskligt utanförskap i Sverige genom att använda synskadades situation som ett exempel och som en dörr in till flera typer av utanförskap.

Luncherna äger rum i den tillfälliga Svartkrogen i källaren på Clarion Wisby på tisdag, onsdag och torsdag under Almedalsveckan i samarbete med Almåsa Konferens. Fotograf med mörkerkamera dokumenterar på plats i rummet. Det finns möjlighet för media att i mån av plats närvara vid inledningen av luncherna samt möjlighet till intervju med någon av deltagarna efteråt. Luncherna börjar kl. 12.00 och avslutas kl. 13.30.

Utöver luncherna har Iris Sverige genomfört kampanjen #intesynas i sociala medier. Människor har delat sina egna berättelser om utanförskap på Facebook och Instagram under hashtaggen #intesynas. Berättelserna handlar om utanförskap i form av bland annat arbetslöshet, diskriminering och mobbning. Författarna är unga och gamla, anonyma och mer kända personer som till exempel komikern Zinat Pirzadeh och författaren Martina Montelius. Läs mer om kampanjen på intesynas.se och läs utvalda berättelser på facebook.com/intesynas.

För mer information kontakta:

Iris har en lång historia fylld av entreprenörskap och uppfinningsrikedom.

I slutet av 1800-talet startade synskaderörelsen ett borstbinderi för att skapa arbetstillfällen för sina medlemmar. Sedan dess har många företag bildats, avvecklats och bytt namn – men alltid med samma mål – att hjälpa människor till egen försörjning.

Idag ägs Iris till 20 procent av Synskadades stiftelse och till 80 procent av investmentbolaget Karnell.

Iris består av dotterbolagen Iris Hadar AB och Competens Utbildning AB. I koncernen återfinns också bolagen Iris Hjälpmedel AB och Iris Media AB.

Idag finns Iris på närmare 70 orter runt om i landet. Målet är fortfarande detsamma – att hjälpa människor till egen försörjning.

Ledande politiker och representanter från näringslivet och civilsamhället kommer under Almedalsveckan att äta lunch i fullständigt mörker. Syftet med lunchen är att stimulera till samtal om olika sorters utanförskap i samhället - och använda synskadades situation som ett exempel. Bakom kampanjen står organisationen Iris.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • ulrika.ratrktfngrfqeelowdt@iriitsgruppwgqqen.se
 • 010-516 23 53
 • 072-402 19 34

 • Presskontakt
 • Marknadskoordinator
 • gumalifan.srvcliqdndmarktg@iqrridyxvpksgnfspnlruwpuuppirenysyipk.sabdlhpatleouthe
 • 0765-39 89 77

Om Iris Sverige - Irisgruppen

Vi hjälper dig till arbete

​Irisgruppen är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster. Alla med målet att hjälpa människor till arbete och egen försörjning. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens finns på ca 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapa ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration.

Bolaget ​Iris har sitt ursprung från slutet av 1800-talet då en grupp synskadade, som hade svårt att komma in i samhället och svårt att få jobb, bestämde sig för att skapa sina egna arbeten. Ur ett utanförskap odlades en möjlighet och företaget Iris växte fram. Idag arbetar Iris med synskadade och även andra grupper i samhället som av olika skäl har svårigheter med att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.

​Medlearn är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård, omsorg och hälsa och erbjuder utbildning på olika nivåer - kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och högskola.

​Competens erbjuder sfi - svenska för invandrare, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt ett urval av yrkesutbildningar. Alla med målet att skapa förutsättningar för vidare studier och nästa steg i livet.

Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge. Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse. Varje år får drygt 50 000 personer hjälp, genom utbildning eller olika typer av individuellt stöd, att realisera sina drömmar genom något av koncernens bolag.

Adress

 • Iris Sverige - Irisgruppen
 • Sveavägen 34
 • 111 34 Stockholm

Länkar