Jle8m7ncx8vhsn8ipvjx

Irisity utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 08:00 CET

Irisity AB (publ) har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet IRIS.

Jle8m7ncx8vhsn8ipvjx

Irisity lanserar andra generationens AI-baserade Skolbevakare™

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:00 CET

Göteborg - Irisity AB (publ) lanserar nästa generations AI-baserade bevakningslösning för skolor och offentliga anläggningar.

Stgqkjdaa5mgwgdnvkva

Irisity offentliggör prospekt

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 13:45 CET

Irisity AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträff.

Ogynar248ggieriax8mv

Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 17:14 CET

Göteborg — Vid dagens extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) (Bolaget) fattades följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets webbplats, irisity.com.

Ogynar248ggieriax8mv

Irisity levererar intelligent kamerabevakning till Göteborgs Stad

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 11:32 CET

Göteborg —Irisity AB (publ) levererar Skolbevakaren™ till Göteborgs Stad, där ett stort antal skolor omfattas, ordervärdet överstiger 3 MSEK.

Ogynar248ggieriax8mv

Irisity korrigerar avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 18:00 CET

Göteborg —Irisity AB (publ) avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen i styrelsens förslag i kallelsen till den extra bolagsstämman har angivits felaktigt, det korrekta datumet ska vara den 4 december 2017.

Ogynar248ggieriax8mv

Irisity växer med nya strategiska investerare

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 15:13 CET

Göteborg —Irisity AB (publ) genomför en riktad nyemission om cirka 9 MSEK till industrigrupperna Vätterledens Invest och Hans Andersson & Co.

Ogynar248ggieriax8mv

Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 34 MSEK

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 18:07 CET

Göteborg — Styrelsen för Irisity AB (publ) har den 8 november 2017 beslutat att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. Samt en riktad nyemission till de framgångsrika entreprenörsfamiljerna bakom Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB om totalt cirka 9 MSEK.

Ogynar248ggieriax8mv

Irisity lanserar banbrytande AI-baserad bevakningstjänst för privatmarknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 10:49 CET

Göteborg — Irisity AB (publ) lanserar idag tjänsten Irisity Homeland Security™ gentemot privatmarknaden i Sverige. Denna premiumtjänst är baserad på Irisitys patenterade AI-algoritmer skapar en ny dimension av trygghet och förmögenhetsskydd för landets villaägare.

Ogynar248ggieriax8mv

Irisity inför delningsmodell och exekverar ny tillväxtstrategi

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 08:00 CEST

Göteborg — Irisity AB (publ) förändrar bevakningsbranschen med ny affärsmodell samt går in i expansiv tillväxtfas internationellt.

Bilder & Videor 1 bild, 3 videor

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Irisity AB (publ)

SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Adress

  • Irisity AB (publ)
  • Lindholmspiren 7
  • 41756 Göteborg
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar