Skip to main content

Delårsrapport fjärde kvartalet 2017

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2018 08:00 CET

VD-kommenterar fjärde kvartalet:

Irisity levererar ytterligare ett kvartal med ökad orderingång samt stärkt operativt- och nettoresultat.

Under fjärde kvartalet har internationella licensaffärer för IRIS™ initierats. Betydande insatser har också genomförts för att komplettera och utveckla SaaS plattformen för IRIS™ licensiering.

Under kvartalet ökade omsättningen till 12,0 MSEK (5,1). Bruttomarginalen blev 77% (62,2%). Rörelseresultatet på EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (-7,1). Nettoresultatet blev 1,2 MSEK (-11,9).

Under perioden genomfördes en företrädes- och riktad emission som tillsammans tillförde bolaget 33,9 MSEK före emissionskostnader.

Marcus Bäcklund

Fjärde kvartalet 2017 i sammandrag:

› Faktureringen uppgick till 11,0 MSEK (5,0).

› Omsättningen uppgick till 12,0 MSEK (5,1)

› Bruttomarginalen uppgick till 77,0 procent (62,2).

› Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2,0 MSEK (-7,1).

› Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (-11,9).

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on February 28, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.