Skip to main content

Delårsrapport första kvartalet 2018

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2018 08:00 CEST

VD-kommenterar första kvartalet:

Omsättningen ökade under perioden med 102% procent till 9,5 MSEK (4,7), rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1,2 MSEK (-4,3). Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-5,5). Båda resultatnivåerna enligt plan. Under perioden har kostnader för R&D, internationalisering och förstärkning av organisation uppgått till 3 MSEK varav 1,2 MSEK utgör direkta investeringar. Bruttomarginalen sjönk något och uppgick till 75,4 procent (79,8) vilket förklaras med ökade kostnader för underleverantörer.

Irisity fortsätter arbetet med att ställa om till en mjukvarubaserad affärsmodell enligt SaaS (Software as a Service). Denna omställning sker gradvis under resterande del av 2018, varvid omfattande investeringar fortsatt tas i R&D, organisation samt internationalisering.

Under kvartalet intensifierades säljarbetet av IRIS™ i syfte att teckna internationella SaaS avtal, varvid samarbetsavtal hittills tecknats med Portugals ledande säkerhetsbolag Trivalor AS samt den globala säkerhetskoncernen G4S enhet i Lettland. Båda samarbetsavtalen inleds med objektsverifieringar inkluderande cirka 3-5 skyddsobjekt. Ytterligare samarbetsavtal förväntas tecknas under kommande kvartal.

Marcus Bäcklund

Första kvartalet 2018 i sammandrag:

  • •Faktureringen uppgick till 9,3 MSEK (4,8)
  • •Omsättningen uppgick till 9,5 MSEK (4,7), varav aktiverat arbete stod för 2,8 MSEK (0,6).
  • •Bruttomarginalen uppgick till 75,4 procent (79,8).
  • •Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,2 MSEK (-4,3).
  • •Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-5,5).
  • •MRR uppgick till 0,1 MSEK (0).
  • •Bolaget fortsätter att komplettera affärsmodellen med SaaS-licensiering.
  • •Bolagsverket registrerade emissionen den 15 januari 2018.
  • •Bolaget tillfördes under januari en emissionslikvid efter emissionskostnader om 30,4 MSEK.

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on May 24, 2018.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.