Skip to main content

Irisity levererar digital Nattillsyn till Eskilstuna kommun

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2017 15:47 CEST

Irisity fortsätter växa inom e-hälsa och Nattillsyn.

Eskilstuna kommuns nattpatrull får nu via Irisitys marknadsledande e-hälsoportal, MindCare™, möjlighet att helt eller delvis komplettera de fysiska besöken som dagligen görs hos kommunens äldre invånare. Det ger en ökad trygghet, säkerhet och flexibilitet för den enskilde brukaren, anhöriga samt kommunens personal.

Äldreomsorgen står som vi alla vet inför en stor utmaning med en ökad andel äldre invånare med trygghets- och omsorgsbehov. För att inte bara säkerställa en god omsorg utan dessutom höja kvalitén är digital Nattillsyn ett utmärkt komplement till de fysiska besöken hos de med beviljad tillsyn under natten.

Irisitys MindCare™ lösning ökar säkerheten och tryggheten genom att göra det möjligt för nattpersonalen att komplettera de fysiska besöken med en digital tillsyn nattetid. Resultatet blir en utökad trygghet och säkerhet dels för den enskilde i hemmet och dels för närstående och anhöriga.

MindCare™ uppfyller högt ställda IT-säkerhetskrav och lagar från myndigheter såsom PuL, SoLPuL, Patientdatalagen och sekretesslagstiftningen samt kameraövervakningslagen. Det innebär att ingen obehörig personal eller utomstående har åtkomst till kamerorna. Samtlig aktivitet i systemet loggas och sparas.

  • -”Jag är väldigt glad över att vi nu gått i mål med vår offentliga upphandling inom Fjärrtillsyn, digital Nattillsyn. Irisity blev det självklara valet för vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Det är otroligt glädjande att få skapa trygghet och omsorg på ett nytt sätt, för kommunens invånare tillsammans med Irisity. Säger Stina Nyman, Utvecklingsledare, digitalisering och välfärdsteknik, Eskilstuna kommun. Tel: 016-710 66 01.
  • -”Vi är stolta över att få vara en del av Eskilstuna kommuns satsning på att öka kvalitén och tryggheten för de äldre invånarna i kommunen”. Säger Eric Pettersson, e-health manager på Irisity.

Ett stort antal kommuner förväntas inom den närmaste tiden att införa digital Nattillsyn, såväl i Sverige som i de övriga nordiska länderna. Irisitys marknadsledande position och unika patent för intelligenta övervakningssystem gör att vi med MindCare™ står väl rustade att leda denna viktiga omställning.

För ytterligare information:

Irisity AB (publ)

Eric Pettersson

Telefon: +46 708 10 26 29
E-mail: eric@irisity.com

Irisity AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Irisity bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017 kl. 15:30 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 15:30 CET on September 6, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera