Skip to main content

Taggar

Isolergrund Typgodkännandebevis Kiwa

Isolergrund Typgodkännandebevis Kiwa

Dokument   •   2017-07-05 16:10 CEST

Isolergrunds typgodkännandebevis med beslut om tillverkningskontroll.

Artikel juridik_Vem bär ansvaret vid skador

Artikel juridik_Vem bär ansvaret vid skador

Dokument   •   2016-04-13 13:31 CEST

Vem bär det juridiska ansvaret för skador på grund av enstegstätade fasadkonstruktioner? Advokatbyrån Mannheimer Swartling visar baserat på Myresjöhusdomen (enstegstätade fasader) att byggherren är ansvarig när skador uppstår. SP rapport som visar att de flesta grunder ...

SP artikel - Stor risk att modulbyggnationer med plintgrund inte uppfyller BBR

SP fastslår i denna artikel att plintgrund är en riskkonstruktion. Tyvärr används denna klassade riskkonstruktion på ca 1000 småhus varje år, och förmodligen utan utan ägarens vetskap om risker för ohälsa och kostnader.

SP rapport - Granskning av krypgrund för att uppfylla BBR

SP har med BBR som grund gjort detta dokument för att säkerställa att BBR uppfylls för krypgrunder. Dokumentet kan användas av kvalitetsansvariga och besiktningsmän.

Protokoll för provtryckning av krypgrunder - BBR-krav täthet

Mätprotokoll för provtryckning av krypgrund till nybyggt hus för att säkerställa BBR-krav för täthet. Protokollet godkänns av kvalitetsansvarig och används som underlag för bygglov.

SP Fuktsäkerhetsbedömning - Plintgrund för villa uppfyller inte BBR

SP tekniska utvärdering för plintgrund som används till ca 1000 nybyggda småhus/år i Sverige, trots att den är en riskkonstruktion som inte uppfyller BBR. På denna plintgrund har vi också placerat en mätstation som visar att luftfuktigheten kan ha ett snittvärde på över 80 % och toppar över 95 %, trots att 70 % är en övre gräns enligt BBR.

SP rapport - Öppen plintgrund till modulhus är en riskkonstruktion

SP´s rättsligt vägledande kommentar till riskonstruktionen öppen plintgrund. Denna grundtyp används till en stor andel modulhus idag och är oskyddad mot utomhusklimatet. Denna typ av grund uppfyller enligt SP inte BBR.

Fuktcentrum om riskkonstruktionen uteluftsventilerade krypgrunder

Uteluftsventilerad krypgrund är allmänt sett en riskkonstruktion, och måste genomgå en omfattande modifiering för att uppfylla BBR, Boverkets Byggregler. Marken inuti en traditionell krypgrund avger fukt, mögellukt och radon samt har en kylande effekt. Det innebär att man måste använda lösningar som skyddar byggnaden mot problemen i marken. Tyvärr är det vanligt att det byggs utan sådant skydd.