Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Modulhus med typgodkänd Isolergrund klarar framtidens krav från myndigheter,  kommuner och beställare

Modulhus med typgodkänd Isolergrund klarar framtidens krav från myndigheter, kommuner och beställare

Nyheter   •   Maj 08, 2019 10:11 CEST

Här listar vi sex pågående projekt som gör att kommuner, byggherrar och kontrollansvariga kan säkerställa att inga husgrunder som är riskkonstruktioner byggs, framförallt gällande BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft.

Isolergrund gör Finland friskare - Certifikat på godkänt system

Isolergrund gör Finland friskare - Certifikat på godkänt system

Nyheter   •   Apr 16, 2019 15:10 CEST

Nu lanserar vi Isolergrund i Finland. Isolergrunds finska certifikat färdigställda. Vårt grannland ligger i framkant med arbetet att få bort negativa hälso- effekter av att bygga fel, där markluft och mögel ingår.

Moelven bygger skola i Gällivare med giltig dokumentation för grunden

Moelven bygger skola i Gällivare med giltig dokumentation för grunden

Nyheter   •   Jan 07, 2019 13:22 CET

Gällivare Kommun bygger Tallbackens nya förskola som inrymmer åtta avdelningar med plats för totalt 144 barn. Moelven blev upphandlad part och står för totalentreprenad, med typgodkänd Isolergrund som underleverantör.

SISAB skapar framtidens krav  för modulupphandlingar  med Moelven och Isolergrund

SISAB skapar framtidens krav för modulupphandlingar med Moelven och Isolergrund

Nyheter   •   Sep 26, 2018 16:26 CEST

Nyhet: Isolergrund har nu färdigställt den första grunden till SISABs utvärderingsprojekt i Vällingby. Arbetet kommer att resultera i nya krav för kommande upphandlingar av moduler i Stockholms län. Moelven med typgodkänd Isolergrund är upphandlad part, där det varit ett krav att grunden ska uppfylla BBR.

Stort intresse för krypgrunder när Sveriges bygglovsinspektörer samlades i Sundsvall

Stort intresse för krypgrunder när Sveriges bygglovsinspektörer samlades i Sundsvall

Nyheter   •   Maj 25, 2018 16:52 CEST

2018 byggs fortfarande vissa villor och många modulbyggnationer på krypgrunder som är riskkonstruktioner och inte uppfyller BBR, utan att de som bor i husen vet om det. Nu har RISE äntligen publicerat en film som ger kommuner och kontrollansvariga tydliga riktlinjer för att godkänna en krypgrund enligt svenska byggregler.

Det här krävs för att en krypgrund ska uppfylla BBR – Se RISE viktiga föredrag (YouTube)

Det här krävs för att en krypgrund ska uppfylla BBR – Se RISE viktiga föredrag (YouTube)

Nyheter   •   Maj 04, 2018 16:01 CEST

Ett stort antal modulbyggnationer och vissa hustillverkare bygger hus med krypgrunder som inte uppfyller BBR. Se RISE viktiga föredrag om vad som krävs för att en krypgrund ska godkännas av kontrollansvariga och byggnadsnämnd.

Cirkulärt byggande för grunden till modulhus – Hyr eller köp Isolergrund på totalentreprenad

Cirkulärt byggande för grunden till modulhus – Hyr eller köp Isolergrund på totalentreprenad

Nyheter   •   Mar 27, 2018 15:33 CEST

Isolergrund kan hyras eller köpas till alla modulbyggnationer i hela Sverige. Modulhustillverkare och slutkunder slipper ansvaret för montering, grundens funktion, demontering och återanvändning.

Uddevalla Kommun bygger modulhus med Isolergrund som uppfyller alla BBR-krav

Uddevalla Kommun bygger modulhus med Isolergrund som uppfyller alla BBR-krav

Nyheter   •   Okt 23, 2017 09:32 CEST

Uddevalla kommun bygger tillbyggnader med moduler på typgodkänd Isolergrund till två förskolor, och följer kravet i upphandlingen att BBR ska följas. En av förskolorna är en permanent byggnation och en har ett tillfälligt bygglov.

OBOS Sverige AB utser Isolergrund till årets leverantör

OBOS Sverige AB utser Isolergrund till årets leverantör

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 18:25 CEST

OBOS Sverige´s motivering lyder: Årets leverantör har under ett mångårigt samarbete visat att det är ett företag som tänker på kund först och jobbar med ständiga förbättringar. Årets leverantör håller en hög produktkvalitet och leveranssäkerhet, samt har en fortsatt vilja att utveckla sig med kunden.

Stor risk att modulbyggnation med tillfälliga bygglov har förbjudna husgrunder

Stor risk att modulbyggnation med tillfälliga bygglov har förbjudna husgrunder

Nyheter   •   Maj 11, 2017 12:16 CEST

Modulbyggnationer ska följa samma krav enligt BBR som andra byggnationer, oavsett om det är tillfälliga eller permanenta bygglov. Idag byggs dock de flesta moduler på öppna plintar, stödklossar eller liknande, vilket enligt SP är oförenligt med BBR och AMA Hus. Artikel i Bygg & Teknik - Oktober 2016 ​Författare: Lars Olsson, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut​

Byggherren har ansvaret - Myresjöhusdomen viktig även för husgrunder

Byggherren har ansvaret - Myresjöhusdomen viktig även för husgrunder

Nyheter   •   Maj 11, 2017 11:51 CEST

Myresjöhusdomen gällande enstegstätade fasader, vann laga kraft i HD dec 2015. Samma typ av tekniska utvärderingar och artiklar från SP med formuleringar som "riskkonstruktioner" och "uppfyller inte BBR" finns idag för grunder till moduler och vissa småhustillverkare.

Osäkerhet kring uttorkning av ny betong

Osäkerhet kring uttorkning av ny betong

Blogginlägg   •   Maj 11, 2017 11:43 CEST

Hjältevadshus med Isolergrund vinner SKL:s nationella upphandling av flerbostadshus

Hjältevadshus med Isolergrund vinner SKL:s nationella upphandling av flerbostadshus

Nyheter   •   Mar 01, 2017 08:42 CET

Hjältevadshus med Isolergrund blev förstahandsval i SKL:s nationella upphandling för flerbostadshus. Hjältevadshus har med Isolergrund kunnat uppvisa dokumentation från 3:e part att husgrunden uppfyller alla BBR-krav.

Ringar på vattnet i byggbranschen efter HD-domen - 100 villaägare vinner i hovrätten

Ringar på vattnet i byggbranschen efter HD-domen - 100 villaägare vinner i hovrätten

Blogginlägg   •   Jan 10, 2017 12:33 CET

Myresjöhusdomen gällande enstegstätade fasader visar vilka rättsliga risker som byggherren utsätter sig för genom att inte uppfylla BBR.

SP - rapport om öppen husgrund visar att modulhus inte följer BBR-krav

SP - rapport om öppen husgrund visar att modulhus inte följer BBR-krav

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 13:43 CEST

​Husgrunder till modulhus och tillfälliga boenden skall uppföras enligt samma krav som gäller för småhus enligt Boverkets Byggreglar, BBR. Oavsett om det gäller permanenta eller tillfälliga bygglov. Att BBR och AMA Hus ska följas är ett grundläggande krav i upphandlingsunderlag.

Typgodkänd husgrund ökar värdet på ditt hus

Typgodkänd husgrund ökar värdet på ditt hus

Blogginlägg   •   Apr 27, 2016 14:19 CEST

Nu böjar kunskap och insikt om husgrundens betydelse äntligen nå husköpare. I takt med den ökade insikten kommer hus som är byggt på en typgodkänd husgrund att vara ett naturligt säljargument i framtidens mäklarannonser.

Astma- och allergisäkrad husgrund med totalskydd mot mögel och markradon

Astma- och allergisäkrad husgrund med totalskydd mot mögel och markradon

Nyheter   •   Jan 13, 2016 13:50 CET

Enligt Karolinska Institutets utredning ökar risken för att utveckla astma och allergi med 30-50% på grund av mögelsporer i innomhusmiljön.