Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

OBOS Sverige AB utser Isolergrund till årets leverantör

OBOS Sverige AB utser Isolergrund till årets leverantör

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 18:25 CEST

OBOS Sverige´s motivering lyder: Årets leverantör har under ett mångårigt samarbete visat att det är ett företag som tänker på kund först och jobbar med ständiga förbättringar. Årets leverantör håller en hög produktkvalitet och leveranssäkerhet, samt har en fortsatt vilja att utveckla sig med kunden.

SP - rapport om öppen husgrund visar att modulhus inte följer BBR-krav

SP - rapport om öppen husgrund visar att modulhus inte följer BBR-krav

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 13:43 CEST

​Husgrunder till modulhus och tillfälliga boenden skall uppföras enligt samma krav som gäller för småhus enligt Boverkets Byggreglar, BBR. Oavsett om det gäller permanenta eller tillfälliga bygglov. Att BBR och AMA Hus ska följas är ett grundläggande krav i upphandlingsunderlag.

Nyheter Visa alla 12 träffar

Modulhus med typgodkänd Isolergrund klarar framtidens krav från myndigheter,  kommuner och beställare

Modulhus med typgodkänd Isolergrund klarar framtidens krav från myndigheter, kommuner och beställare

Nyheter   •   Maj 08, 2019 10:11 CEST

Här listar vi sex pågående projekt som gör att kommuner, byggherrar och kontrollansvariga kan säkerställa att inga husgrunder som är riskkonstruktioner byggs, framförallt gällande BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft.

Isolergrund gör Finland friskare - Certifikat på godkänt system

Isolergrund gör Finland friskare - Certifikat på godkänt system

Nyheter   •   Apr 16, 2019 15:10 CEST

Nu lanserar vi Isolergrund i Finland. Isolergrunds finska certifikat färdigställda. Vårt grannland ligger i framkant med arbetet att få bort negativa hälso- effekter av att bygga fel, där markluft och mögel ingår.

Moelven bygger skola i Gällivare med giltig dokumentation för grunden

Moelven bygger skola i Gällivare med giltig dokumentation för grunden

Nyheter   •   Jan 07, 2019 13:22 CET

Gällivare Kommun bygger Tallbackens nya förskola som inrymmer åtta avdelningar med plats för totalt 144 barn. Moelven blev upphandlad part och står för totalentreprenad, med typgodkänd Isolergrund som underleverantör.

SISAB skapar framtidens krav  för modulupphandlingar  med Moelven och Isolergrund

SISAB skapar framtidens krav för modulupphandlingar med Moelven och Isolergrund

Nyheter   •   Sep 26, 2018 16:26 CEST

Nyhet: Isolergrund har nu färdigställt den första grunden till SISABs utvärderingsprojekt i Vällingby. Arbetet kommer att resultera i nya krav för kommande upphandlingar av moduler i Stockholms län. Moelven med typgodkänd Isolergrund är upphandlad part, där det varit ett krav att grunden ska uppfylla BBR.

Blogginlägg 3 träffar

Osäkerhet kring uttorkning av ny betong

Osäkerhet kring uttorkning av ny betong

Blogginlägg   •   Maj 11, 2017 11:43 CEST

Ringar på vattnet i byggbranschen efter HD-domen - 100 villaägare vinner i hovrätten

Ringar på vattnet i byggbranschen efter HD-domen - 100 villaägare vinner i hovrätten

Blogginlägg   •   Jan 10, 2017 12:33 CET

Myresjöhusdomen gällande enstegstätade fasader visar vilka rättsliga risker som byggherren utsätter sig för genom att inte uppfylla BBR.

Typgodkänd husgrund ökar värdet på ditt hus

Typgodkänd husgrund ökar värdet på ditt hus

Blogginlägg   •   Apr 27, 2016 14:19 CEST

Nu böjar kunskap och insikt om husgrundens betydelse äntligen nå husköpare. I takt med den ökade insikten kommer hus som är byggt på en typgodkänd husgrund att vara ett naturligt säljargument i framtidens mäklarannonser.

Bilder 2 träffar

20 års funktionsgaranti

20 års funktionsgaranti

Med Isolergrund får du 20 års funktionsgaranti, vilket ger dig marknadens bästa villkor. Isolergrund är en husgrund som är unik på flera ...

Licens All rights reserved
Storlek

54,6 KB • 750 x 400 px

Friskt boende

Friskt boende

Licens All rights reserved
Storlek

6,39 KB • 400 x 79 px

Dokument Visa alla 5 träffar

Isolergrund Typgodkännandebevis Kiwa

Isolergrund Typgodkännandebevis Kiwa

Dokument   •   2017-07-05 16:10 CEST

Isolergrunds typgodkännandebevis med beslut om tillverkningskontroll.

SP rapport - Öppen plintgrund till modulhus är en riskkonstruktion

SP´s rättsligt vägledande kommentar till riskonstruktionen öppen plintgrund. Denna grundtyp används till en stor andel modulhus idag och är oskyddad mot utomhusklimatet. Denna typ av grund uppfyller enligt SP inte BBR.

SP artikel - Stor risk att modulbyggnationer med plintgrund inte uppfyller BBR

SP fastslår i denna artikel att plintgrund är en riskkonstruktion. Tyvärr används denna klassade riskkonstruktion på ca 1000 småhus varje år, och förmodligen utan utan ägarens vetskap om risker för ohälsa och kostnader.

SP Fuktsäkerhetsbedömning - Plintgrund för villa uppfyller inte BBR

SP tekniska utvärdering för plintgrund som används till ca 1000 nybyggda småhus/år i Sverige, trots att den är en riskkonstruktion som inte uppfyller BBR. På denna plintgrund har vi också placerat en mätstation som visar att luftfuktigheten kan ha ett snittvärde på över 80 % och toppar över 95 %, trots att 70 % är en övre gräns enligt BBR.