I2yjnwsti7q0phidqv6f
Iszd3ubaj9omtg3w6fzv

IT&Telekomföretagens frågor och svar om bluffsamtal – ring inte tillbaka!

Nyheter   •   Jun 01, 2017 12:06 CEST

Många människor i Sverige har nyligen fått okända telefonsamtal från ett telefonnummer som börjar med landskoden för Somalia +252 eller med landsnummer +248 Seychellerna utan att ha någon anknytning till dessa länder. Att bli uppringd eller besvara samtalet kostar ingenting, men den som ringer tillbaka riskerar att få betala hundratals kronor för samtalet.

Media no image

​Strejk inom telekomsektorn avvärjd – IT&Telekomföretagen och Seko överens om nytt avtal

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 22:16 CEST

Medlarna överlämnade under onsdagen en hemställan till IT&Telekomföretagen och Seko, som bägge under onsdagskvällen tackat ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal med Seko för telekomsektorn. Därmed dras de konfliktåtgärder som facket varslat om inom telekomsektorn tillbaka.

Avtalet är på 35 månader med ett sammanlagt avtalsvärde om 6,3 %, vilket är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat. Överenskommelsen innehåller en låglönesatsning samt även en modell för restidsvillkor, vilket ryms inom märket.

- Vi är naturligtvis nöjda med att vi tack vare konstruktiv medling nu har kommit överens med Seko. Vi har därmed tecknat ett nytt treårigt avtal med ett avtalsvärde på 6,3 procent, vilket ligger väl inom märket. Vi har gemensamt, parterna emellan, tagit ansvar för att undvika en konflikt inom telekomsektorn. En strejk som hade kunnat få stora konsekvenser, inte bara för företagen och deras kunder, utan också för samhället i stort, säger David Mothander förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Avtalen om löner och anställningsvillkor gäller under perioden 1 maj 2017 - 31 mars 2020, och omfattar ca 120 företag med totalt närmare 20 000 anställda.

- I årets avtalsrörelse har facket lagt fem strejkvarsel mot två av förbunden inom Almega. Tack vare intensiva och konstruktiva avtalsförhandlingar, mellan oss parter, har vi lyckats teckna nya kollektivavtal på samtliga fem varslade avtalsområden. Därigenom har vi lyckats avvärja alla strejkvarsel, som annars hade drabbat både det svenska näringslivet och allmänheten hårt. Samtliga tecknade avtal har landat inom märkets 6,5 procent på tre år. Trots det ibland höga tonläget, har Almega tillsammans med facken visat att vi kan komma överens utan onödiga och mycket kostsammare konflikter. Det har vi nu visat i årets avtalsrörelse, säger Anna-Karin Hatt vd Almega. 

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Medlarna överlämnade under onsdagen en hemställan till IT&Telekomföretagen och Seko, som bägge under onsdagskvällen tackat ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal med Seko för telekomsektorn. Därmed dras de konfliktåtgärder som facket varslat om inom telekomsektorn tillbaka.

Läs vidare »
J7b4rrlkxmmbkoouiou2

​Pär Fors ny styrelseordförande för IT&Telekomföretagen

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 17:10 CEST

Pär Fors, Sverigechef CGI Sverige, valdes idag till ny styrelseordförande i IT&Telekomföretagen inom Almega, vid årsmötet i Stockholm idag. Samtidigt invaldes två nya styrelseledamöter: Sofia Gerstenfeld, Vd Visma Enterprise och David Mothander, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Sguehaiikwyodhhbwse0

​Pressinbjudan till seminarium om ny rapport: Etta eller nolla - hur går det egentligen med digitaliseringen av Sverige?

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 15:29 CEST

Nima Sanandaji, presenterar ”Etta eller nolla? En rapport om digitaliseringen av Sverige” i Stockholm imorgon den 11 maj klockan 12.30. Digitaliseringsminister Peter Eriksson, David Mothander förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Anna Wikland Sverigechef Google och Karin Schreil Jonsson Vd Fujitsu Sverige samtalar om vad som nu måste till för att komma vidare med digitaliseringen av Sverige.

Media no image

​Seko har idag varslat om stridsåtgärder mot IT&Telekomföretagen inom Almega

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 14:46 CEST

Fackförbundet Seko har idag varslat IT&Telekomföretagen om arbetsnedläggelse på flera företag som omfattas av telekomavtalet.

IT&Telekomföretagen har i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Telekom-sektorn erbjudit Seko ett avtal som både när det gäller löner och låglönesatsning följer det märke som etablerats i årets avtalsrörelse, dvs 6,5 procent för den samlade treårsperioden. Alla avtal som tecknats hitintills i årets avtalsrörelse har legat inom detta så kallade märke.

- Seko har erbjudits ett avtal helt i linje med vad andra kommit överens om i årets avtalsrörelse. Vi har svårt att förstå och tillmötesgå att Seko återigen kräver mer än vad andra fackförbund gjort, säger David Mothander förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Ett varsel inom telekombranschen riskerar att drabba företagens kunder och samhället i stort, då många viktiga samhällsfunktioner är beroende av fungerande telekommunikationer och digital infrastruktur.

- IT&Telekomföretagen ser allvarligt på detta, och kommer att analysera vilka konsekvenser en eventuell konflikt kan få. Vår förhoppning är dock naturligtvis att vi, precis som förra året, genom konstruktiv förhandling med Seko istället ska kunna undvika en situation där funktioner som många människor idag är beroende av riskerar att sättas ur spel, säger David Mothander förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Fackförbundet Seko har idag varslat IT&Telekomföretagen om arbetsnedläggelse på flera företag som omfattas av telekomavtalet.

Läs vidare »
Tpxwfp5ecjozazq6aomp

​Ny förhandlingschef för IT&telekomföretagen

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 16:54 CEST

Johan Mann har idag utsetts till förhandlingschef för IT&Telekomföretagen inom Almega. Uppdraget innebär ett övergripande praktiskt ansvar för förbundets kollektivavtalsförhandlingar på både IT- och telekomområdet, och ett strategiskt ansvar för avtalsutvecklingen på längre sikt.

Media no image

​Nya avtal inom märket med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för både IT- och telekomsektorn

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 13:00 CEST

IT&Telekomföretagen har denna vecka tecknat avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är på 36 månader med ett avtalsvärde om 6,5 %, vilket är helt i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat.

- Det är glädjande att vi nu fått till ytterligare två treåriga kollektivavtal som respekterar märket. Det skapar långsiktighet, vilket är en viktig förutsättning för att våra medlemsföretag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i den snabba förändring som arbetsmarknaden befinner sig i, säger David Mothander, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalen om löner och anställningsvillkor gäller under perioden 1 april 2017 - 31 mars 2020, och omfattar ca 75 000 medarbetare inom IT- och telekomsektorn. 

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

IT&Telekomföretagen har denna vecka tecknat avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är på 36 månader med ett avtalsvärde om 6,5 %, vilket är helt i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat.

Läs vidare »
Media no image

IT&Telekomföretagen överens med Unionen om nya treåriga avtal för både IT- och telekomsektorn

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 13:00 CEST

IT&Telekomföretagen har idag tecknat avtal med Unionen för både IT- och telekomsektorn.

Avtalen är treåriga och gäller från och med 1 april 2017 t o m 31 mars 2020. Avtalen innebär löneökningar för Unionens medlemmar med 2,2% från den 1 april 2017, 2.0 % från den 1 april 2018 respektive 2,3 % från den 1 april 2019. Detta inkluderar avsättning till Flexpension om totalt 0,4% vilket tidigare överenskommits om.

Parterna har vidare enats om att tillsätta fyra arbetsgrupper som under avtalsperioden gemensamt kommer att se över möjligheter till utökade Individuella överenskommelser kring arbetstider, löneavtal och löneprocess samt kompetensutveckling och omställning.

- Det är mycket glädjande att vi nu fått treåriga kollektivavtal. Det skapar långsiktighet, vilket är en viktig förutsättning för att våra medlemsföretag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i den snabba förändring som arbetsmarknaden befinner sig i, säger David Mothander, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen inom Almega. Vi ser också positivt på att vi nu kan påbörja ett betydelsefullt utvecklingsarbete inom de utpekade områdena, fortsätter David. 

Totalt omfattar avtalen ca 75 000 medarbetare inom IT- och telekomsektorn.

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

​IT&Telekomföretagen har idag tecknat avtal med Unionen för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är treåriga och gäller från och med 1 april 2017 t o m 31 mars 2020. Avtalen innebär löneökningar för Unionens medlemmar med 2,2% från den 1 april 2017, 2.0 % från den 1 april 2018 respektive 2,3 % från den 1 april 2019.

Läs vidare »
Kk3tennc3zripckb3oay

​Andelen män i IT-branschen konstant – men svagt nedåt på chefs- och VD-nivå

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 06:00 CET

Statistiken för 2016 visar på en i stort sett oförändrad snedfördelning av andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen i Sverige: andelen män i branschen totalt ligger kvar på 72 % (jämfört med 2015). På chefsnivå har andelen män minskat något, från 72 % (2013) till 70 %, men är där liksom på VD-nivå i fortsatt kraftig majoritet. 85 % av VD:arna i IT&Telekombranschen är år 2016 män.

U1y5ojcbbe94rz4colku

​Fler kvinnor till IT-och telekombranschen ett sätt att möta kompetensbristen

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 11:39 CET

Kompetensbristen i IT- och telekombranschen är skriande och kräver åtgärder. Att kvinnor i stor utsträckning fortfarande väljer bort branschen är en av de utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera. Nu i veckan inledde 24 företag årets engagemang i den elfte upplagan av Womentor, som hjälper företag att systematiskt arbeta för att öka andelen kvinnor på ledande positioner.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen inom Almega

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Vi är ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare, och är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega.

Adress

  • IT&Telekomföretagen
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida

Besök Almegas pressrum