Myhfa2awgodoxiy5jl2s

Underskott på 70 000 personer med IT-kompetens hotar svensk tillväxt

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 14:52 CET

​Den genomgripande digitaliseringen har gjort att IT- och telekombranschen blivit en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Nu hotas den fortsatta tillväxten av sektorn av bristen på spetskompetens. Ett underskott på 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs, visar IT&Telekomföretagens nya rapport.

Vlmaipwtxhnd44y2uzpf

Pressinbjudan frukostseminarium den 22/11: IT&Telekomföretagen presenterar ”IT-kompetensbristen - en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens”

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 07:00 CET

​Den genomgripande digitaliseringen har gjort att den digitala sektorn har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs, visar IT&Telekomföretagens rapport som presenteras den 22/11.

Mhsya73oc1ji6lbjhvci

​Telekområdgivarna erbjuder kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutningsfrågor

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 07:00 CEST

Telekområdgivarna, som ägs av IT&Telekomföretagen och finansieras av operatörer inom tv, telefoni och bredband, utvidgar nu sitt erbjudande till att omfatta opartisk och kostnadsfri rådgivning för konsumenter om fiberanslutningsfrågor i tillägg till frågor om abonnemang för tv, telefoni och bredband.

Ngbcppeprwhlmwq7nogv

​Henrik Edin ny näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 06:30 CEST

Henrik Edin, tidigare förbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet, arbetar från och med den 2a oktober som näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Uxkxg22yjmlnv0yn6a1h

​Sara Andersson, PTS, ny ordförande i Telekområdgivarna

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 13:49 CEST

Sara Andersson, avdelningschef på avdelningen för samhällsfrågor på Post- och Telestyrelsen (PTS), valdes igår till ny ordförande i Telekområdgivarna. Utnämningen är en återkomst; Sara var ordförande för Telekområdgivarna också under åren 2008-2011.

I2yjnwsti7q0phidqv6f

IT&Telekomföretagens frågor och svar om bluffsamtal – ring inte tillbaka!

Nyheter   •   Jun 01, 2017 12:06 CEST

Många människor i Sverige har nyligen fått okända telefonsamtal från ett telefonnummer som börjar med landskoden för Somalia +252 eller med landsnummer +248 Seychellerna utan att ha någon anknytning till dessa länder. Att bli uppringd eller besvara samtalet kostar ingenting, men den som ringer tillbaka riskerar att få betala hundratals kronor för samtalet.

Media no image

​Strejk inom telekomsektorn avvärjd – IT&Telekomföretagen och Seko överens om nytt avtal

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 22:16 CEST

Medlarna överlämnade under onsdagen en hemställan till IT&Telekomföretagen och Seko, som bägge under onsdagskvällen tackat ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal med Seko för telekomsektorn. Därmed dras de konfliktåtgärder som facket varslat om inom telekomsektorn tillbaka.

Avtalet är på 35 månader med ett sammanlagt avtalsvärde om 6,3 %, vilket är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat. Överenskommelsen innehåller en låglönesatsning samt även en modell för restidsvillkor, vilket ryms inom märket.

- Vi är naturligtvis nöjda med att vi tack vare konstruktiv medling nu har kommit överens med Seko. Vi har därmed tecknat ett nytt treårigt avtal med ett avtalsvärde på 6,3 procent, vilket ligger väl inom märket. Vi har gemensamt, parterna emellan, tagit ansvar för att undvika en konflikt inom telekomsektorn. En strejk som hade kunnat få stora konsekvenser, inte bara för företagen och deras kunder, utan också för samhället i stort, säger David Mothander förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Avtalen om löner och anställningsvillkor gäller under perioden 1 maj 2017 - 31 mars 2020, och omfattar ca 120 företag med totalt närmare 20 000 anställda.

- I årets avtalsrörelse har facket lagt fem strejkvarsel mot två av förbunden inom Almega. Tack vare intensiva och konstruktiva avtalsförhandlingar, mellan oss parter, har vi lyckats teckna nya kollektivavtal på samtliga fem varslade avtalsområden. Därigenom har vi lyckats avvärja alla strejkvarsel, som annars hade drabbat både det svenska näringslivet och allmänheten hårt. Samtliga tecknade avtal har landat inom märkets 6,5 procent på tre år. Trots det ibland höga tonläget, har Almega tillsammans med facken visat att vi kan komma överens utan onödiga och mycket kostsammare konflikter. Det har vi nu visat i årets avtalsrörelse, säger Anna-Karin Hatt vd Almega. 

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Medlarna överlämnade under onsdagen en hemställan till IT&Telekomföretagen och Seko, som bägge under onsdagskvällen tackat ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal med Seko för telekomsektorn. Därmed dras de konfliktåtgärder som facket varslat om inom telekomsektorn tillbaka.

Läs vidare »
J7b4rrlkxmmbkoouiou2

​Pär Fors ny styrelseordförande för IT&Telekomföretagen

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 17:10 CEST

Pär Fors, Sverigechef CGI Sverige, valdes idag till ny styrelseordförande i IT&Telekomföretagen inom Almega, vid årsmötet i Stockholm idag. Samtidigt invaldes två nya styrelseledamöter: Sofia Gerstenfeld, Vd Visma Enterprise och David Mothander, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Sguehaiikwyodhhbwse0

​Pressinbjudan till seminarium om ny rapport: Etta eller nolla - hur går det egentligen med digitaliseringen av Sverige?

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 15:29 CEST

Nima Sanandaji, presenterar ”Etta eller nolla? En rapport om digitaliseringen av Sverige” i Stockholm imorgon den 11 maj klockan 12.30. Digitaliseringsminister Peter Eriksson, David Mothander förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Anna Wikland Sverigechef Google och Karin Schreil Jonsson Vd Fujitsu Sverige samtalar om vad som nu måste till för att komma vidare med digitaliseringen av Sverige.

Media no image

​Seko har idag varslat om stridsåtgärder mot IT&Telekomföretagen inom Almega

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 14:46 CEST

Fackförbundet Seko har idag varslat IT&Telekomföretagen om arbetsnedläggelse på flera företag som omfattas av telekomavtalet.

IT&Telekomföretagen har i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Telekom-sektorn erbjudit Seko ett avtal som både när det gäller löner och låglönesatsning följer det märke som etablerats i årets avtalsrörelse, dvs 6,5 procent för den samlade treårsperioden. Alla avtal som tecknats hitintills i årets avtalsrörelse har legat inom detta så kallade märke.

- Seko har erbjudits ett avtal helt i linje med vad andra kommit överens om i årets avtalsrörelse. Vi har svårt att förstå och tillmötesgå att Seko återigen kräver mer än vad andra fackförbund gjort, säger David Mothander förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Ett varsel inom telekombranschen riskerar att drabba företagens kunder och samhället i stort, då många viktiga samhällsfunktioner är beroende av fungerande telekommunikationer och digital infrastruktur.

- IT&Telekomföretagen ser allvarligt på detta, och kommer att analysera vilka konsekvenser en eventuell konflikt kan få. Vår förhoppning är dock naturligtvis att vi, precis som förra året, genom konstruktiv förhandling med Seko istället ska kunna undvika en situation där funktioner som många människor idag är beroende av riskerar att sättas ur spel, säger David Mothander förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Fackförbundet Seko har idag varslat IT&Telekomföretagen om arbetsnedläggelse på flera företag som omfattas av telekomavtalet.

Läs vidare »

Om IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen inom Almega

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Vi är ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare, och är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega.

Adress

  • IT&Telekomföretagen
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida

Besök Almegas pressrum