Skip to main content

Taggar

IT&Telekomföretagens frågor och svar om bluffsamtal – ring inte tillbaka!

IT&Telekomföretagens frågor och svar om bluffsamtal – ring inte tillbaka!

Nyheter   •   Jun 01, 2017 12:06 CEST

Många människor i Sverige har nyligen fått okända telefonsamtal från ett telefonnummer som börjar med landskoden för Somalia +252 eller med landsnummer +248 Seychellerna utan att ha någon anknytning till dessa länder. Att bli uppringd eller besvara samtalet kostar ingenting, men den som ringer tillbaka riskerar att få betala hundratals kronor för samtalet.

Media no image

IT&Telekomföretagen kommenterar regeringens uppdrag för bättre mobiltäckning

Nyheter   •   Maj 20, 2013 08:34 CEST

IT&Telekomföretagen välkomnar regeringens initiativen kring utvärdering av mobiltäckningen i landet, eftersom de på ett konstruktivt sätt och utan pekpinnar kompletterar beslutsunderlag för beslut om mobiltäckning.

Media no image

IT&Telekomföretagen kommenterar regeringens budget för 2012

Nyheter   •   Sep 20, 2011 14:01 CEST

Det är glädjande att se att IT och internet beaktas allt mer i budgetpropositionen. För några år sedan nämndes knappt digitalisering, IT, internet eller bredband. I 2012 års budgetproposition finns det nu kommentarer kring detta inom de flesta utgiftsområden.

Media no image

IT&Telekomföretagen kommenterar riksdagens beslut om datalagringsdirektivet

Nyheter   •   Mar 16, 2011 18:06 CET

Idag beslutade riksdagen att regeringens förslag om hur Sverige ska genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv ska vila ett år. IT&Telekomföretagen har inte varit emot lagförslagets syfte att möjliggöra för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till trafikdata, men bl.a. varit kritiska till att kostnaderna ska belasta branschen, att kraven på vad som ska lagras inte varit tydliga.

Media no image

IT&Telekomföretagen kommenterar statens budget för 2011

Nyheter   •   Okt 12, 2010 15:15 CEST

Årets budgetproposition är glädjande ur ett IT-perspektiv! Förutom att det nu finns en ansvarig minister, återfinns det i budgeten också skrivningar om IT-användning under flera avsnitt, t.ex. inom rättsväsendet och kultur. Detta är något som vi länge har efterfrågat, eftersom det är just vid progressiv användning av IT som vi får de stora positiva effekterna.

Media no image

Grattis Anna-Karin Hatt, ny IT- och regionminister!

Nyheter   •   Okt 06, 2010 09:36 CEST

Vi har nu äntligen fått en IT-minister som förhoppningsvis kan koncentrera sig på just IT-frågor. Grattis Anna-Karin Hatt, och grattis till alla oss som bor och verkar i Sverige. Jag tycker det visar att regeringen har förstått hur viktiga IT-frågorna faktiskt är för landets konkurrenskraft och välfärd.

Media no image

IT&Telekomföretagen kommenterar alliansens och oppositionens valmanifest: Omoderna valmanifest

Nyheter   •   Sep 02, 2010 11:48 CEST

Nu har båda blockens valmanifest publicerats. Man skulle vänta sig tydliga skrivningar om hur resp block vill utveckla Sverige till en modern välfärdsstat, en nation som har en stark global konkurrenskraft, ett land som tillvaratar 2000-talets möjligheter, mot bakgrund av den positiva attityd partierna visar i den enkät om synen på IT som vi gjorde före sommaren.

Media no image

IT&Telekomföretagen kommenterar E-delegationens rapport

Nyheter   •   Okt 26, 2009 11:40 CET

Den av regeringen tillsatta E-delegationen har nu publicerat sin "Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning". Det är ett omfattande dokument där flera viktiga förslag presenteras. IT&Telekomföretagen välkomnar detta - äntligen har ett nytt steg tagits för att få ökad fart på arbetet med elektronisk förvaltning. Men det finns dock på flera punkter orsak till mer kritiska synpunkter.