Skip to main content

Attraktion och självkänsla anledningar till viktminskning

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 11:07 CET

Vad motiverar svenskarna att vilja gå ned i vikt? Enligt Viktrapport 2014, en undersökning genomförd av viktminskningskedjan Itrim i samarbete med SIFO, svarar mer än hälften av svenska kvinnor att attraktion och självkänsla har stor betydelse. Var fjärde man vill gå ned i vikt för att få ett bättre sexliv. Störst betydelse för att vilja gå ned i vikt är dock rena hälsomässiga skäl.

I Viktrapport 2014 berättar 1 030 svenskar från 18 år om sin syn på hälsa, övervikt, mat och motion. Undersökningen visar bland annat att hela 41 % av svenskarna är missnöjda med sin vikt. Det finns även en andel av männen och kvinnorna i undersökningen som instämmer i påståendena att de vill gå ned i vikt för att få ett bättre sexliv.

- Viktminskning är en komplex fråga och siffrorna i Viktrapport 2014 avslöjar bl a vilka drivkrafter människor har. Genom att bättre förstå svenskarnas syn på vikt, mat och motion får vi en ökad kunskap om vad som kan motivera svensken att leva hälsosammare, säger Erik Hemmingsson medicine doktor, Karolinska universitetssjukhuset.

Attraktion och självkänsla viktigt för kvinnor
Bland kvinnor i åldrarna 30-49 år är 61 % missnöjda med sin vikt. Bland män i samma ålder är den siffran 46 %.

Inte enbart rena hälsoskäl är viktiga faktorer till varför framförallt kvinnor vill gå ner i vikt, att känna sig accepterad av sin omgivning spelar också roll. Hela 62 % av kvinnorna som vill gå ner i vikt i dag, vill göra det för att känna sig mer attraktiva, medan motsvarande siffra för männen är 50 %. Var fjärde man som vill gå ned i vikt uppger att han vill göra det för att få ett bättre sexliv. Motsvarande siffra bland kvinnor är 18 %.

16 % av de som uppgett att de väger mer än de vill väga, tänker på sin vikt mer än en timme per dag. Omräknat till Sveriges befolkning är det 465 780 personer som tillsammans fokuserar på sin övervikt motsvarande 11 644 arbetsveckor, vilket motsvarar arbetstiden av 259 heltids- anställda under ett helt år.

– Halva Sveriges befolkning är överviktig eller fet. Vi vill veta varför det är så. Därför gav vi SIFO i uppdrag att undersöka och analysera såväl regionala skillnader som skillnader mellan kön, ålder, inkomst och utbildning. Resultatet blev Viktrapport 2014 - en guldgruva för oss som är intresserade av att veta mer om hälsotillståndet i Sverige, säger Charlotte Hildestrand, tf programansvarig, Itrim.

Viktrapport 2014 ger bland annat också svar på:

- Orsakerna till varför vi är överviktiga – Vad anser svenska folket?
- Vilka regionala skillnader det finns när det kommer till viktminskning och träning.
- Skillnader mellan män och kvinnor när det gäller viktminskning och träning.
- Vad som får oss att vilja gå ner i vikt.
- Om vi tycker oss bli fetare under högtider.
- Hur svenskarna ser på sin egen vikt.
- Varför vi inte är nöjda med maten vi äter.
- Vad svensken svarar angående sina motionsvanor.
- Hur inkomst och motionsvanor hänger ihop.
- Vilka grupper som tenderar att ge upp sina viktminskningsförsök och varför.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes riksrepresentativt. 1 030 personer, 18 och äldre, intervjuades via webbenkät den 2-7 juli 2013. Här hittar du hela Viktrapport 2014. 

För mer information, bilder och intervjumöjligheter kontakta:
Sofia Heurlin, informationsansvarig Itrim: sofia.heurlin@itrim.se eller 070- 726 33 01

Itrim Sverige AB, etablerat 2003, är ett svenskt företag som hjälper människor att gå ner i vikt en gång för alla. Itrim-programmet baseras på ledande internationell forskning och utvecklas kontinuerligt i takt med att ny kunskap genereras. Itrim-programmet bygger på personligt stöd och ändrade mat- och motionsvanor. De första veckorna fokuseras på själva viktminskningen och därefter på att arbeta in livsstilsförändringarna. 

Itrim är ett av få viktminskningskoncept i världen som fått studier på sina resultat publicerad i vetenskapliga tidskrifter (American Journal of Clinical Nutrition och International Journal of Obesity). Läs mer om forskningen bakom Itrim-programmet på www.itrim.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera