Skip to main content

God arbetsmiljö ger bättre affärer för städföretag

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:42 CEST

Det som förenar städföretag med god lönsamhet och gott renommé är ofta satsning på personalutveckling och ett aktivt arbete för att förbättra arbetsmiljön. Det framkommer i en utvärdering av åtta städföretag som av omvärlden pekats ut som föregångare och goda exempel.

Utvärderingen, som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, är ett delprojekt inom aktionsprogrammet för bättre ergonomi och färre arbetsskador. De flesta av de undersökta företagen har god lönsamhet jämfört med städföretag i allmänhet och den låga sjukfrånvaron bidrar till den goda ekonomin. Enkäter visar på nöjda kunder och få klagomål, vilket innebär att cheferna har tid att utveckla personal och verksamhet i stället för att hantera problem. Även medarbetarna är nöjda, vilket lett till att företagen har låg personalomsättning och lätt att rekrytera ny personal.

De framgångsrika företagen har även ett tydligt ledarskap. Med det menas tydlighet i sina värderingar om att de anställda städarna är viktiga för företaget och en tydlighet gentemot både städare och kund beträffande vad som ingår i städarbetet.

Samtliga föregångsföretag har visat sig måna om att fånga upp tidiga signaler på problem som kan leda till upprepade eller långa sjukskrivningar och har utvecklat metoder för att ta hand om dessa problem. Företagen har gjort aktiva insatser för att minska sjukskrivningar och arbetsskador genom att förbättra arbetsmiljön för städarna. Men även dessa företag har förbättringspotential anser rapportförfattarna. Företagen skulle kunna bli ännu mer framgångsrika om de förbättrade städmetoderna och såg till att städarbetet i större utsträckning kan kombineras med arbetsuppgifter som inte är lika belastande.


Rapporten B1720, *Städföretag som ligger före och tjänar på det. Kan vi lära oss av goda exempel och vad kan vi lära?*, kan laddas ned från www.ivl.se/rapporter.

För mer information: Ann-Beth Antonsson eller Lisa Schmidt, tel: 08-598 563 47 resp. 08-598 563 28

Fakta:
Aktionsprogrammet för bättre ergonomi och färre arbetsskador drivs av IVL i samarbete med Centrum för belastningsskadeforskning och Luleå Tekniska Universitet med finansiering från AFA Försäkringar IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges ledande organisation för tillämpad miljöforskning. IVL grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt. Idag bedriver IVL både uppdrags- och forskningsverksamhet utifrån ett
helhetsperspektiv och har som mål att påskynda en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy