Skip to main content

IVL lär ut energieffektivisering med Energy Performance Contracting

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 10:16 CET

Energy Performance Contracting (EPC) är en affärsmodell för energieffektivisering där framtida energibesparingar finansierar kapitalkostnader för eventuella investeringar. Den 13-14 oktober arrangerade IVL Svenska Miljöinstitutet en utbildning i EPC i samarbete med experter, kommuner som genomfört EPC, och energitjänsteföretag. Utbildningen genomfördes inom ramen för EU-projektet “European Energy Services Initiative” (Europeiska energitjänsteinitiativet).

Möjligheterna är i allmänhet stora att minska energiförbrukningen i kommuner och landsting, och samtidigt kan energieffektivisering ge stora ekonomiska vinster, men bland annat brist på tid, kapital och kompetens gör att många åtgärder inte genomförs.

- Lösningen kan då vara EPC som under de senaste åren har vunnit allt större gehör hos offentliga organisationer i deras arbete med energieffektivisering, säger Jenny Gode, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

EPC är en beprövad affärs- och samverkansmodell för att vidta energieffektiviseringsåtgärder där framtida energibesparingar finansierar kapitalkostnaden för investeringen. Förenklat innebär det att investeringar i energibesparande åtgärder finansieras med hjälp av garanterade energibesparingar. 

I utbildningen deltog främst repesentanter för den kommunala sektorn samt tjänsteföretag inom bygg- och fastighetsunderhåll, energitjänstföretag och konsulter. De fick lära sig mer om processen för energieffektivisering genom EPC, ekonomi, finansiering och risker med EPC; upphandlingsförfarande enligt LOU (lagen om offentlig upphandling), uppföljning av projektresultat kopplat till besparings- och prestandagaranti. De fick också ta del av några kommuners erfarenheter av att energieffektivisera med EPC.

Kontaktinformation

Jenny Gode, projektledare, jenny.gode@ivl.se, 08-598 56 318

Eva Bingel, informationschef, eva.bingel@ivl.se 08-598 56 382

http://www.european-energy-service-initiative.net/se/

Om EESI och IVL

European Energy Services Initiative (EESI) är ett samarbetsprojekt mellan 10 europeiska länder. Projektet syftar till att utveckla och sprida kunskap om EPC till beslutsfattare som till exempel fastighetschefer, ekonomichefer och även politiska beslutsfattare. Avsikten är att sprida användningen av EPC med offentlig sektor som föregångare. Detta ligger i linje med EU:s energitjänstedirektiv.

Genom riktade utbildningar och workshops, publicering av modelldokument, nyhetsbrev, deltagande i mässor och inspel till energieffektiviseringspolitiska beslut, skall kunskapsutveckling och -utbyte ske såväl inom som mellan deltagarländerna.

IVL Svenska Miljöinstitutet är den svenska projektdeltagaren i EESI-projektet. Representanter från Energimyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöstyrningsrådet, Näringsdepartementet samt två kommuner och tre EPC-entreprenörer deltar i en referensgrupp för projektet.

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 170 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera