Skip to main content

Pressmeddelanden

35 miljoner till teknikutveckling för studier av trafikens verkliga utsläpp

35 miljoner till teknikutveckling för studier av trafikens verkliga utsläpp

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 08:00 CEST

Nu startar EU-projektet Cares som ska vidareutveckla tekniken för bättre mätning av vägtrafikens utsläpp i verklig körning. Projektet är särskilt intressant i ljuset av dieselgate, utsläppsskandalen med manipulerad mjukvara som friserade utsläppen från nya dieselbilar.

IVL och Jämtkraft utvecklar framtidens fossilfria flygbränsle

IVL och Jämtkraft utvecklar framtidens fossilfria flygbränsle

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 07:00 CEST

Nu startar ett forskningsprojekt där IVL tillsammans med Jämtkraft, Chalmers och Lunds universitet ska utreda om det går att starta storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle. Koldioxid kommer att samlas in från kraftvärmeverkets skorsten i Lugnvik utanför Östersund och blandas med vätgas för att framställa flygbränslet. Den vätgas som behövs för processen ska produceras från förnybar el.

Avgasrening flyttar föroreningar från luft till vatten

Avgasrening flyttar föroreningar från luft till vatten

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 09:06 CEST

Nästa år införs svavelkrav som tvingar all internationell sjöfart att minska utsläppen av svaveldioxid till luften. Men istället för att köra på dyrare lågsvavliga bränslen väntas många rederier installera så kallade skrubbrar som tvättar avgaserna med havsvatten, vatten som sedan släpps tillbaka förorenat i havet.

Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 08:00 CEST

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats. Det visar en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Trots att de flesta kommunerna uppger att de redan har påverkats av klimatförändringar är det fortfarande många kommuner som inte har påbörjat något arbete för att analysera klimatrelaterade risker.

Digitalisering ska säkerställa en motståndskraftig vattencykel i våra städer

Digitalisering ska säkerställa en motståndskraftig vattencykel i våra städer

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 09:34 CEST

Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar för att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Hur kan kommunerna hantera dessa frågor på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som de följer FN:s utvecklingsmål, EU-direktiv, engagerar medborgare och hjälper företag att växa? Det är centrala frågor inom SCOREwater, ett EU-projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Nu lanseras Vattenvisionen – en forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn

Nu lanseras Vattenvisionen – en forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 08:30 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med andra aktörer i vattensektorn tagit fram en nationellt förankrad, strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Den kallas Vattenvisionen och ska skapa hållbara vattentjänster för god hälsa och god miljö.

Nya möjligheter att upphandla klimatsmart och cirkulärt för att nå vårt generationsmål

Nya möjligheter att upphandla klimatsmart och cirkulärt för att nå vårt generationsmål

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 09:41 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en rapport som beskriver förutsättningar för att införa ett livscykelperspektiv i den offentliga upphandlingen i Sverige. Offentlig upphandling är ett styrmedel som kan påverka organisationers klimatarbete, inte bara i Sverige utan även utomlands.

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 08:30 CEST

För ett år sedan lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet ett gratis branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Nu presenteras nästa steg i utvecklingen när klimatkalkylen med hjälp av digitalisering blir enklare och mer kvalitetssäker att använda.

Kommunens egen elbilspolicy påverkar invånarnas elbilsköp

Kommunens egen elbilspolicy påverkar invånarnas elbilsköp

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2019 08:00 CEST

Kommunernas egna inköp av elbilar och satsningar på laddstolpar påverkar även hur många elbilar kommuninvånarna skaffar. Det visar studier från IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet.

Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2019 11:19 CEST

Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap. För att ändra på det inleds nu ett samarbete mellan Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet.