Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:30 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att göra förbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

Nytt verktyg hjälper dig räkna fram byggnaders klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 08:00 CEST

Hur stor klimatpåverkan har olika byggnader och hur kan vi minska utsläppen genom materialval och produktionssätt? IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu första versionen av ett verktyg som kan hjälpa till med sådana uträkningar. Verktyget kan användas för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, i upphandling, eller som stöd för att göra förbättringar.

Så kan livscykelanalys användas i offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2015 09:00 CEST

Offentlig upphandling representerar betydande ekonomiska summor. Omfattningen uppskattas motsvara 20 procent av Sveriges BNP – och den bebyggda miljöns del av detta är betydande. IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH ska nu beskriva hur livscykelanalys kan användas för att ställa miljökrav vid offentlig upphandling på byggområdet.

Nyheter 1 träff

Karta visar renoveringsbehov för Göteborgs alla flerbostadshus

Nyheter   •   Jun 15, 2017 11:57 CEST

Hur mycket energi kan vi spara i våra flerbostadshus? Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers har energimodellerat samtliga flerbostadshus i Göteborg. Kartläggningen som är den första i sitt slag visar i vilka områden upprustningsbehovet är som störst och för vilka bostadsbestånd det går att göra de största energibesparingarna.