Funktionshinderrörelsen slår larm om LSS-utredningens haveri

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 07:57 CEST

Riksföreningen JAG har tagit del av innehållet i LSS-utredningens kommande förslag och besvikelsen är stor. Om förslagen genomförs kommer personer med omfattande funktionsnedsättningar drabbas hårt. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer utestängas från assistans och åter hänvisas till institutioner. Barn kommer mista assistans och många riskerar att inte få växa upp i sin familj.

​Föreningen JAG vill att Försäkringskassan slutar IQ-diskriminera

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 11:51 CEST

Förra året gjorde Försäkringskassan det möjligt för personer som har assistansersättning att redovisa sin assistans digitalt via ”Mina sidor”. Förut har redovisningen bara kunnat göras per post med en fysisk blankett. Tyvärr är hälften av Sveriges assistansanvändare utestängda från den nya tjänsten – de som på grund av intellektuell funktionsnedsättning har god man eller förvaltare.

Ungefär hälften av alla som är beviljade assistansersättning har en intellektuell funktions­nedsättning, och de allra flesta av dem redovisar sin assistans till Försäkringskassan med hjälp av sina legala företrädare.

Försäkringskassans inloggningssida ”Mina sidor” är en personlig e-tjänst som bara den enskilde själv kan använda för sina egna ärenden. En god man eller förvaltare kan inte redovisa assistansen digitalt för huvudmannens räkning, eftersom endast den assistansberättigade själv kan använda ”Mina sidor”. Därmed måste assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning fortsätta skicka in sin redovisning med post varje månad.

Det har helt nyligen fastställts i domstol att Försäkringskassans e-tjänst för ansökan om föräldrapenning är diskriminerande då den är otillgänglig för personer med synnedsättning.

Missgynnandet av assistansanvändare med god man och förvaltare inom e-tjänsten för assistansersättningen måste på samma grunder anses vara otillåten diskriminering av personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Föreningen JAG har skrivit brev till Försäkringskassan och bett att de genast vidtar de anpassningsåtgärder som behövs för att sluta IQ-diskriminera hälften av landets assistansanvändare. 

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Personer som har assistansersättning kan redovisa sin assistans via Försäkringskassans ”Mina sidor” – med undantag för dem som på grund av intellektuell funktionsnedsättning har god man. De måste fortsätta skicka sin redovisning med post varje månad. Föreningen JAG vill att Försäkringskassan gör något åt detta och slutar IQ-diskriminera hälften av landets assistansanvändare.

Läs vidare »

Föreningarna STIL och JAG ha besked från partierna

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 10:50 CEST

Förra veckan regnade vallöftena om personlig assistans. 

I Sverige är vi över 20 000 personer som har personlig assistans. Vi har blivit svikna förr, av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar.

Idag onsdag 5/9 mellan kl 11–13 kommer föreningarna STIL och JAG att stå utanför Socialdemokraternas och Moderaternas partihögkvarter på Sveavägen 68 (Socialdemokraterna) eller Blasieholmsgatan 4A (Moderaterna.

Vår fråga till M och S är: Vad gör ni om ni bildar regering?

Det här är några av våra frågor:

- Ska vuxna fortsätta få personlig assistans för andning och sondmatning, eller gäller det bara barnen?

- Sedan 2009 har 2 500 personer förlorat statlig assistans. Då kom de första domarna som be-gränsade rätten till personlig assistans. Ska alla som förlorat personlig assistans efter de olika domarna få assistansen tillbaka – eller gäller det bara andning och sondmatning?

- Alla partier verkar vara överens om att staten, åtminstone delvis, ska vara huvudman för per-sonlig assistans. Men vilka anser ni ska ha statlig personlig assistans? Fler eller färre än idag? Vad ska krävas för att få en ”inträdesbiljett”, är det till exempel behov 24 timmar om dygnet eller att ha ett arbete?

- När slutar ni ifrågasätta rätten till assistans för personer med intellektuella funktionsnedsätt-ningar, autism och stora kommunikationsned¬sättningar? Genom personlig assistans får vi makt och självbestämmande i våra liv.

- Sätter ni stopp för barnboenden? Alla har rätt att växa upp i sin familj.

Vill ni höja assistansersättningen så att den följer kostnads- och löneutvecklingen i samhället?

Berättelserna vi läser idag hittar ni på http://iamstories.se/ 

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Förra veckan regnade vallöftena om personlig assistans. I Sverige är vi över 20 000 personer som har personlig assistans. Vi har blivit svikna förr, av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Idag mellan kl 11–13 kommer föreningarna STIL och JAG att stå utanför Socialdemokraternas och Moderaternas partihögkvarter för att få svar på våra viktiga frågor innan valet.

Läs vidare »

Ny forskning: funkisföräldrar är människorättsförsvarare

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 18:18 CEST

Forskaren Matilda Svensson Chowdhury har undersökt hur föräldrar hanterar den situation som uppstår när deras vuxna assistansberättigade barn förvägras de mänskliga rättigheter som de har rätt till enligt lag. Hon menar att idag ses närstående till assistansberättigade personer ofta som orsak till kostnadsökningen inom assistansen men vill istället att de ska ses som människorättsförsvarare.

Invigning fotoutställning Vi vill bidra - Om mångfald & inkludering på arbetsmarknaden - idag 1/7!

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2018 11:57 CEST

” Att få utföra en meningsfull syssla. Att ha en funktion i samhället. Att vara en i gänget. Att känna mig nöjd och stolt.” Med projektet ”Vi vill bidra” kan vi med komplexa funktionsnedsättningar, tack vare och med hjälp av personlig assistans, visa att vi vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden. Kom och se vår utställning! Invigning 1/7 Clarion hotel Wisby, kl 15:00 i Vinterträdgården.

Många medlemmar i Föreningen JAG deltar på årets Almedalsvecka

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:38 CEST

Föreningen JAG deltar i Almedalsveckan för att arbeta mot IQ-diskriminering, alltså att den som har nedsatt intellektuell förmåga, och stora kommunikationssvårigheter, blir ofta sämre behandlad än andra. Föreningen JAG slåss för ett samhälle som erkänner allas lika värde och vi tänker inte acceptera IQ-diskriminering, nu eller i framtiden.

Meningsfull sysselsättning för alla

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 09:50 CEST

Med personlig assistans kan även personer med omfattande funktionsvariationer göra en insats. Med stöd från Arvsfonden har projektet ”Vi vill bidra” i snart tre år arbetat med att hitta former för delaktighet i arbetslivet för projektdeltagarna. – Samhället har länge gått miste om värdefull kunskap. Det handlar i grund och botten om attityder och värderingar, säger Anna Karlsson, Föreningen JAG.

​#iam – nu berättar vi om våra liv igen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 14:49 CEST

#iam är en nystartad rörelse om rätten att leva sitt liv, att ta plats i samhället och att vara en fullvärdig medborgare för oss som har personlig assistans. 14–17 juni läser vi våra berättelser på Järvaveckan. Berättelserna handlar om hur livet är när vi har personlig assistans – och hur det blir när vi förlorar den.

​#iam – nu berättar vi om våra liv

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 11:40 CEST

#iam är en nystartad rörelse om rätten att leva sitt liv, att ta plats i samhället och att vara en fullvärdig medborgare för oss som har personlig assistans. Fredag 18 maj läser vi berättelser från våra liv en kvart varje timme från kl 11.15 till 18.15 på Centralstationen i Stockholm. Berättelserna handlar om hur livet är när vi har personlig assistans – och hur det blir när vi förlorar den.

Föreningen JAG: En grundlig förändring av LSS-utredningens kansli och expertgrupp är nödvändig om Lena Hallengrens löften ska kunna infrias

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 12:52 CEST

Föreningen JAG är lättade över att LSS-utredningens sparbeting tas bort. Lena Hallengrens och regeringens budskap på pressträffen idag var att fokus nu istället ska vara på kvalitet och förutsägbarhet, vilket är en mycket positiv förändring.

– Det här är en seger för oss och resten av funktionsrättsrörelsen och ett helt nödvändigt steg i rätt riktning. Men flera orosmoln återstår, utifrån direktivens övriga innehåll, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG.

Exempelvis lyftes frågan om huvudmannaskap av Lena Hallengren. Föreningen JAGs medlemmar är övertygade om att för personer med stora behov måste staten stå för finansieringen. Kommunerna klarar inte att bära de kostnaderna och kan inte garantera varken den omfattning eller långsiktighet som krävs för att vi ska känna oss trygga.

Föreningen JAG befarar också att LSS-utredningen kommit alltför långt i sitt arbete med förslag på besparingar och begränsningar av rätten till assistans.

– Många av de tankar som hittills presenterats skulle drabba assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar mycket hårt.

Den kompetens utredningen knutit till sig har en inriktning med fokus på att genomföra besparingsdirektiv, och de saknar kunskap om kvalitet utifrån ett assistansanvändarperspektiv. En grundlig förändring av utredningens kansli och expertgrupp är nödvändig om Lena Hallengrens löften ska kunna infrias.

– Bland annat förutsätter vi nu en ökad delaktighet för brukarrörelsen, med företrädare även för personkrets 1 och 2 (personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar) i expertgruppen, säger Cecilia Blanck.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Föreningen JAG är lättad över beskedet på dagens pressträff att LSS-utredningens sparbeting tas bort. Dock återstår flera orosmoln, exempelvis frågan om huvudmannaskap. För personer med stora behov måste staten stå för finansieringen. Utredningens förslag på begränsningar av rätten till assistans skulle också drabba assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar mycket hårt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om JAG

JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse

JAG är en ideell riksorganisation för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.

Adress

  • JAG
  • Klara Södra kyrkogata 1
  • 103 23 Stockholm