Siffror visar att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 17:17 CET

Vart tredje beslut om barnboende är nybeviljat enligt rapport från Socialstyrelsen. – Vi slog larm för flera år sedan, när vi såg detta börja hända. Och sedan dess har forskare bekräftat vår bild. Nu syns det även i den officiella statistiken. Nu måste regeringen ta krafttag för att vända den här utvecklingen. Alla barn har rätt att växa upp i en familj! säger Cecilia Blanck Riksföreningen JAG.

​Forskningsprojekt på liv och död efter initiativ från Riksföreningen JAG

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 15:59 CET

Forskarna Matilda Svensson Chowdhury och Niklas Altermark har beviljats forskningsstöd under fyra år från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. De ska undersöka hur livslängden för personer med intellektuella funktionsnedsättningar påverkas av politiska beslut.

Regeringens förslag om ändringar i LSS räddar inte dem som nekats assistans för att de äter genom sond

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 15:28 CET

Kommentar från Riksföreningen JAG

Lagförslaget som Lena Hallengren presenterade i morse kommer inte att ändra situationen för alla som nekats assistans för att de äter genom sond. Regeringen gör äntligen andning till ett grundläggande behov. Men något annat innebär inte förslaget, tyvärr.

Socialdepartementet konstaterar i sin promemoria att sondmatning efter HFD-domen förra året redan är likställt med andra måltider, och att det faktum att ordet införs i uppräkningen av grundläggande behov inte innebär någon förändring utan endast är ett förtydligande.

Riksföreningen JAG anser att det är svårt att se att detta förtydligande om sondmatning alls får några konsekvenser. Kravet på integritetskänslighet kvarstår och det är det som gör att exempelvis ofta endast i- och urkoppling av maten räknas in som grundläggande behov. Förslaget förändrar ingenting av detta. Bland Riksföreningen JAGs medlemmar är det främst barnen som farit illa av de senaste årens praxis kring sondmåltider. 

Regeringens förslag innebär tvärt emot vad som sades i morse på presskonferensen att den restriktiva tillämpningen kring sondmåltider ska gälla även framöver. I sin konsekvensanalys räknar de heller inte med att någon enda ny person får assistans på grund av sondätningsförtydligandet. Ministerns uttalanden om att man genom lagändringen säkerställer att behov av assistans för att äta via sond ska räknas som ett grundläggande behov och därmed ge rätt till personlig assistans går därför inte att tolka som något annat än ett luftslott.

En tydlig positiv förändring är däremot att andning nu utgör ett grundläggande behov. Ändringen tar sikte på personer med tracheostomi som behöver kontinuerlig tillsyn för risken att kanylen i halsen täpps igen eller åker ur. Socialdepartementets beräkning är att det handlar om ungefär 50 personer som tack vare det nya grundläggande behovet andning kommer att beviljas statlig assistansersättning.

Det konstateras i promemorian att HFD-domen efter Försäkringskassans tolkning drabbat tre grupper med behov av hjälp av någon med ingående kunskap; personer som behöver stöd med andning, sondmatning samt epilepsi. Endast ett av dessa behov åtgärdas genom den föreslagna lagändringen.

De som har epilepsi som kräver insatser av någon med ingående kunskap är en grupp som råkat mycket illa ut av domen. Många av dem är vuxna som plötsligt förlorat all assistans, tvingats lämna sitt hem och nu bor på institution. De lämnas av regeringen åt sitt öde utan kommentar.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Lagförslaget som Lena Hallengren presenterade i morse kommer inte att ändra situationen för alla som nekats assistans för att de äter genom sond. Regeringen gör äntligen andning till ett grundläggande behov. Men att föra in ordet sondmatning i lagen förändrar ingenting i praktiken.

Läs vidare »

​Riksföreningen JAG har beviljats statsbidrag!

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 17:00 CET

Statsbidraget betyder att Riksföreningen JAG nu är en del av den etablerade funktionshinderrörelsen och får en starkare röst i dialogen med myndigheter och beslutsfattare. Vi ska använda vår nya position till att ännu effektivare kämpa mot förslagen i LSS-utredningen och driva på för att rätten till personlig assistans ska återställas för de grupper som hamnat utanför eller fått neddragningar.

Riksföreningen JAG ger LSS-utredaren underkänt

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 16:51 CET

LSS-utredningen vittnar tyvärr om djup okunskap om hur personlig assistans fungerar både för barn och personer med psykiska funktionsnedsättningar. – Om utredningen hade bemödat sig om att fråga de berörda hade de fått veta att det de vill ha är personlig assistans – inte insatser utan självbestämmande där kommunen sätter kvalitetsmålen, säger Cecilia Blanck, Föreningen JAG.

Kära assistent - ny realityserie med livet med assistans i fokus

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 15:25 CET

Kan fler få upp ögonen för yrket personlig assistent genom en realityserie? Det hoppas JAGs assistanskooperativ som precis släppt de fyra första avsnitten av serien Kära assistent.

​Vi vill bidra: Inbjudan till fotoutställning på Mora bibliotek om inkludering i arbetslivet

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 13:22 CET

Välkommen till vår fina fotoutställning på Mora bibliotek om mångfald och inkludering i arbetslivet. Invigning 15/11 kl 16. Utställningen pågår till den 30/11. I Vi vill bidra kan vi med stora funktionsnedsättningar, tack vare och med hjälp av personlig assistans, visa att vi vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden. Vi vill bidra finns i Mora, Sundsvall, Karlstad och Stockholm.

Funktionshinderrörelsen slår larm om LSS-utredningens haveri

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 07:57 CEST

Riksföreningen JAG har tagit del av innehållet i LSS-utredningens kommande förslag och besvikelsen är stor. Om förslagen genomförs kommer personer med omfattande funktionsnedsättningar drabbas hårt. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer utestängas från assistans och åter hänvisas till institutioner. Barn kommer mista assistans och många riskerar att inte få växa upp i sin familj.

​Föreningen JAG vill att Försäkringskassan slutar IQ-diskriminera

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 11:51 CEST

Förra året gjorde Försäkringskassan det möjligt för personer som har assistansersättning att redovisa sin assistans digitalt via ”Mina sidor”. Förut har redovisningen bara kunnat göras per post med en fysisk blankett. Tyvärr är hälften av Sveriges assistansanvändare utestängda från den nya tjänsten – de som på grund av intellektuell funktionsnedsättning har god man eller förvaltare.

Ungefär hälften av alla som är beviljade assistansersättning har en intellektuell funktions­nedsättning, och de allra flesta av dem redovisar sin assistans till Försäkringskassan med hjälp av sina legala företrädare.

Försäkringskassans inloggningssida ”Mina sidor” är en personlig e-tjänst som bara den enskilde själv kan använda för sina egna ärenden. En god man eller förvaltare kan inte redovisa assistansen digitalt för huvudmannens räkning, eftersom endast den assistansberättigade själv kan använda ”Mina sidor”. Därmed måste assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning fortsätta skicka in sin redovisning med post varje månad.

Det har helt nyligen fastställts i domstol att Försäkringskassans e-tjänst för ansökan om föräldrapenning är diskriminerande då den är otillgänglig för personer med synnedsättning.

Missgynnandet av assistansanvändare med god man och förvaltare inom e-tjänsten för assistansersättningen måste på samma grunder anses vara otillåten diskriminering av personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Föreningen JAG har skrivit brev till Försäkringskassan och bett att de genast vidtar de anpassningsåtgärder som behövs för att sluta IQ-diskriminera hälften av landets assistansanvändare. 

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Personer som har assistansersättning kan redovisa sin assistans via Försäkringskassans ”Mina sidor” – med undantag för dem som på grund av intellektuell funktionsnedsättning har god man. De måste fortsätta skicka sin redovisning med post varje månad. Föreningen JAG vill att Försäkringskassan gör något åt detta och slutar IQ-diskriminera hälften av landets assistansanvändare.

Läs vidare »

Föreningarna STIL och JAG ha besked från partierna

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 10:50 CEST

Förra veckan regnade vallöftena om personlig assistans. 

I Sverige är vi över 20 000 personer som har personlig assistans. Vi har blivit svikna förr, av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar.

Idag onsdag 5/9 mellan kl 11–13 kommer föreningarna STIL och JAG att stå utanför Socialdemokraternas och Moderaternas partihögkvarter på Sveavägen 68 (Socialdemokraterna) eller Blasieholmsgatan 4A (Moderaterna.

Vår fråga till M och S är: Vad gör ni om ni bildar regering?

Det här är några av våra frågor:

- Ska vuxna fortsätta få personlig assistans för andning och sondmatning, eller gäller det bara barnen?

- Sedan 2009 har 2 500 personer förlorat statlig assistans. Då kom de första domarna som be-gränsade rätten till personlig assistans. Ska alla som förlorat personlig assistans efter de olika domarna få assistansen tillbaka – eller gäller det bara andning och sondmatning?

- Alla partier verkar vara överens om att staten, åtminstone delvis, ska vara huvudman för per-sonlig assistans. Men vilka anser ni ska ha statlig personlig assistans? Fler eller färre än idag? Vad ska krävas för att få en ”inträdesbiljett”, är det till exempel behov 24 timmar om dygnet eller att ha ett arbete?

- När slutar ni ifrågasätta rätten till assistans för personer med intellektuella funktionsnedsätt-ningar, autism och stora kommunikationsned¬sättningar? Genom personlig assistans får vi makt och självbestämmande i våra liv.

- Sätter ni stopp för barnboenden? Alla har rätt att växa upp i sin familj.

Vill ni höja assistansersättningen så att den följer kostnads- och löneutvecklingen i samhället?

Berättelserna vi läser idag hittar ni på http://iamstories.se/ 

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Förra veckan regnade vallöftena om personlig assistans. I Sverige är vi över 20 000 personer som har personlig assistans. Vi har blivit svikna förr, av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Idag mellan kl 11–13 kommer föreningarna STIL och JAG att stå utanför Socialdemokraternas och Moderaternas partihögkvarter för att få svar på våra viktiga frågor innan valet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om JAG

JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse

JAG är en ideell riksorganisation för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Vårt assistanskooperativ JAG Personlig assistans anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.

Adress

  • JAG
  • Klara Södra kyrkogata 1
  • 103 23 Stockholm