Ny forskning: funkisföräldrar är människorättsförsvarare

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 18:18 CEST

Forskaren Matilda Svensson Chowdhury har undersökt hur föräldrar hanterar den situation som uppstår när deras vuxna assistansberättigade barn förvägras de mänskliga rättigheter som de har rätt till enligt lag. Hon menar att idag ses närstående till assistansberättigade personer ofta som orsak till kostnadsökningen inom assistansen men vill istället att de ska ses som människorättsförsvarare.

Invigning fotoutställning Vi vill bidra - Om mångfald & inkludering på arbetsmarknaden - idag 1/7!

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2018 11:57 CEST

” Att få utföra en meningsfull syssla. Att ha en funktion i samhället. Att vara en i gänget. Att känna mig nöjd och stolt.” Med projektet ”Vi vill bidra” kan vi med komplexa funktionsnedsättningar, tack vare och med hjälp av personlig assistans, visa att vi vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden. Kom och se vår utställning! Invigning 1/7 Clarion hotel Wisby, kl 15:00 i Vinterträdgården.

Många medlemmar i Föreningen JAG deltar på årets Almedalsvecka

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:38 CEST

Föreningen JAG deltar i Almedalsveckan för att arbeta mot IQ-diskriminering, alltså att den som har nedsatt intellektuell förmåga, och stora kommunikationssvårigheter, blir ofta sämre behandlad än andra. Föreningen JAG slåss för ett samhälle som erkänner allas lika värde och vi tänker inte acceptera IQ-diskriminering, nu eller i framtiden.

Meningsfull sysselsättning för alla

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 09:50 CEST

Med personlig assistans kan även personer med omfattande funktionsvariationer göra en insats. Med stöd från Arvsfonden har projektet ”Vi vill bidra” i snart tre år arbetat med att hitta former för delaktighet i arbetslivet för projektdeltagarna. – Samhället har länge gått miste om värdefull kunskap. Det handlar i grund och botten om attityder och värderingar, säger Anna Karlsson, Föreningen JAG.

​#iam – nu berättar vi om våra liv igen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 14:49 CEST

#iam är en nystartad rörelse om rätten att leva sitt liv, att ta plats i samhället och att vara en fullvärdig medborgare för oss som har personlig assistans. 14–17 juni läser vi våra berättelser på Järvaveckan. Berättelserna handlar om hur livet är när vi har personlig assistans – och hur det blir när vi förlorar den.

​#iam – nu berättar vi om våra liv

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 11:40 CEST

#iam är en nystartad rörelse om rätten att leva sitt liv, att ta plats i samhället och att vara en fullvärdig medborgare för oss som har personlig assistans. Fredag 18 maj läser vi berättelser från våra liv en kvart varje timme från kl 11.15 till 18.15 på Centralstationen i Stockholm. Berättelserna handlar om hur livet är när vi har personlig assistans – och hur det blir när vi förlorar den.

Föreningen JAG: En grundlig förändring av LSS-utredningens kansli och expertgrupp är nödvändig om Lena Hallengrens löften ska kunna infrias

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 12:52 CEST

Föreningen JAG är lättade över att LSS-utredningens sparbeting tas bort. Lena Hallengrens och regeringens budskap på pressträffen idag var att fokus nu istället ska vara på kvalitet och förutsägbarhet, vilket är en mycket positiv förändring.

– Det här är en seger för oss och resten av funktionsrättsrörelsen och ett helt nödvändigt steg i rätt riktning. Men flera orosmoln återstår, utifrån direktivens övriga innehåll, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG.

Exempelvis lyftes frågan om huvudmannaskap av Lena Hallengren. Föreningen JAGs medlemmar är övertygade om att för personer med stora behov måste staten stå för finansieringen. Kommunerna klarar inte att bära de kostnaderna och kan inte garantera varken den omfattning eller långsiktighet som krävs för att vi ska känna oss trygga.

Föreningen JAG befarar också att LSS-utredningen kommit alltför långt i sitt arbete med förslag på besparingar och begränsningar av rätten till assistans.

– Många av de tankar som hittills presenterats skulle drabba assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar mycket hårt.

Den kompetens utredningen knutit till sig har en inriktning med fokus på att genomföra besparingsdirektiv, och de saknar kunskap om kvalitet utifrån ett assistansanvändarperspektiv. En grundlig förändring av utredningens kansli och expertgrupp är nödvändig om Lena Hallengrens löften ska kunna infrias.

– Bland annat förutsätter vi nu en ökad delaktighet för brukarrörelsen, med företrädare även för personkrets 1 och 2 (personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar) i expertgruppen, säger Cecilia Blanck.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Föreningen JAG är lättad över beskedet på dagens pressträff att LSS-utredningens sparbeting tas bort. Dock återstår flera orosmoln, exempelvis frågan om huvudmannaskap. För personer med stora behov måste staten stå för finansieringen. Utredningens förslag på begränsningar av rätten till assistans skulle också drabba assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar mycket hårt.

Läs vidare »

Glädje och lättnad över domen om personlig assistans och sondmåltid

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 10:39 CEST

Högsta förvaltningsdomstolen kom idag med sin dom om sondmåltider – och Försäkringskassan får bakläxa. Äntligen står det klart att alla måltider räknas som grundläggande behov i ansökan om personlig assistans, oavsett om en äter genom munnen eller genom en knapp direkt till magen. – Vi är otroligt glada och lättade , säger Cecilia Blanck, verksamhetschef Föreningen JAG.

​Regeringen har lyssnat – i alla fall lite!

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:54 CET

Regeringens har föreslagit lagändringar för att förhindra ytterligare försämringar i rätten till personlig assistans. Föreningen JAG hade två större invändningar mot förslaget när det sändes på remiss, och båda har ändrats. Förslaget ändrar dock inget för dem som redan mist sin assistans. Och det förändrar ingenting för de barn som inte får assistans och som kommunerna planerar LSS-boenden för.

Regeringens förslag hjälper inte dem som redan förlorat sin personliga assistans

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 16:53 CET

I onsdags kom regeringens förslag till lagändringar i LSS och socialförsäkringsbalken. På söndag demonstrerar vi och många med oss i en riksomfattande protest.

Lagändringarna innebär nämligen inte

  • någon förändring alls för personer som redan har fått beslut om indragen eller neddragen assistans på grund av Försäkringskassans eller kommunens ändrade bedömning av grundläggande behov (integritetskänslighet, ingående kunskap, egenvård). Att ansöka på nytt hjälper inte, se nedan.
  • någon förändring för personer som nyansöker om assistans, annat än att assistans kan ges för väntetid och beredskap. Vid nyansökningar kommer Försäkringskassan i övrigt att följa sin tolkning av alla domar i Högsta Förvaltningsdomstolen. Utifrån den senaste HFD-domen kan det betyda begränsning av dubbelassistans och assistans för inköp, hushållssysslor och andra personliga behov som inte bedöms vara tillräckligt kvalificerade.

– Förslaget ger andrum till några men inte framtidstro till någon. Regeringen gör inget åt dem som redan förlorat assistansen. Och de gör inget åt alla dem som behöver assistans men inte får det, på grund av domarna om egenvård och femte grundläggande, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG. De har bara stoppat omprövningarna och behåller dagens möjlighet till jour och beredskap.

– Det här innebär bara att regeringen skjuter några av frågorna framför sig till efter valet. För att vi ska återfå framtidstron krävs förändrade direktiv till LSS-utredningen om att ta bort besparingskravet – nu!

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

​Regeringens förslag till ändringar i LSS förändrar inget för dem som redan har fått beslut om indragen eller neddragen personlig assistans på grund av Försäkringskassans eller kommunens ändrade bedömning av grundläggande behov. Det hjälper inte heller dem som nyansöker om assistans, till exempel de små svårt skadade barnen som äter via sond och behöver andningshjälp.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om JAG

JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse

JAG är en ideell riksorganisation för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.

Adress

  • JAG
  • Klara Södra kyrkogata 1
  • 103 23 Stockholm