Media-no-image

”Vi ser fram emot ett samarbete med utredaren om villkoren inom personlig assistans"

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 14:00 CET

Förra veckan gick regeringen ut med direktiven för utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Utredningen ska ledas av Ilmar Reepalu, Malmös förre kommunalråd, och vara klar senast 1 november 2016. En lagstiftning skulle då kunna införas innan valet 2018.

Ilmar Reepalu ska utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Syftet är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo. Men också att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

– Brukarkooperativet JAG är Sveriges allra största ideella aktör inom vad som brukar kallas omsorg. Vi ser fram emot ett samarbete med utredaren om villkoren inom personlig assistans, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.

Utredningen kommer också att föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster kan utformas så att den säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet. I direktiven står ” Vad gäller personlig assistans som bedrivs i privat regi inkluderas sådan assistans som bedrivs med stöd av assistansersättning. De regler som tas fram ska beakta den enskilda brukarens behov, självbestämmande och rättigheter.”

– Vi hoppas att utredningen kommer att inse betydelsen av möjlighet till brukarmakt i assistansen, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG. Inte bara ur perspektivet konsumentmakt, med valfrihet mellan olika utförare, utan också möjligheten att själv eller tillsammans med andra ta makten över själva utförandet av servicen. Och att det måste gälla alla assistansanvändare, oavsett funktionsnedsättning eller personkrets. Det behöver också tydliggöras att kvalitet inte främst handlar om rutiner och system, utan om sådant som rätten till personlig integritet och att kunna göra samma val som andra i sitt liv.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

​Förra veckan meddelade regeringen direktiven för utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Utredningen ska ledas av Ilmar Reepalu, Malmös förre kommunalråd, och vara klar senast 1 november 2016. Vi ser fram emot ett samarbete med utredaren om villkoren inom personlig assistans, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.

Läs vidare »
V2atvypwtdzdxpwopst0

Brukarkooperativet JAGs ordförande – en av Sveriges viktigaste kvinnor 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 13:26 CET

Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig och styrelseordförande i Brukarkooperativet JAG, har av tidningen Dagens Samhälle även i år utsetts till en av Sveriges viktigaste kvinnor i välfärden. – Det är roligt att JAG syns som den stora verksamhet vi är. Brukarstyrd personlig assistans är en kraft att räkna med! säger Cecilia Blanck.

Media-no-image

Alla aktörer måste ta sitt ansvar och värna assistansreformen

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 16:40 CET

Det är inte tillåtet att använda sin assistansersättning till något annat än personlig assistans. Föreningen JAG tar starkt avstånd från marknadsföringsmetoder som går ut på att berika assistansvändaren själv eller dennes närstående. Det är ett agerande som riskerar att allvarligt skada framtiden för oss assistansanvändare.

Personlig assistans är för oss som är medlemmar i JAG en livsviktig rättighet som ger självbestämmande och en möjlighet att leva som andra i samhället. Vi vet att förtroendet bland allmänheten om att pengarna behövs och används rätt är avgörande för reformens överlevnad.

Vår övertygelse är att pengarna nästan alltid används rätt. För en jämförelsevis makalöst låg timpeng köper samhället en kvalificerad tjänst av personer som alltid är på rätt plats vid rätt tillfälle. Alla alternativa stödformer är dyrare och mer ineffektiva. Och vi är lika övertygade om att nästan alla anhöriga inget hellre vill än att pengarna går till personlig assistans av högsta kvalitet. Många av dem lägger dessutom oftast ner enormt mycket oavlönad tid på att hjälpa sin närstående att få ett bra liv.

Vi hoppas att de vinstdrivande delarna av branschen ska inse sitt ansvar att värna reformen långsiktigt. För vissa bolagsägare kanske assistansreformen är viktig i några år. För oss kommer den att vara viktig hela livet.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Med anledning av radioinslaget i morse om att assistansbolag mutar till sig kunder: Föreningen JAG tar starkt avstånd från alla marknadsföringsmetoder som går ut på att berika assistansvändaren eller dennes närstående. Det riskerar att allvarligt skada framtiden för oss assistansanvändare och vi hoppas att de vinstdrivande delarna av branschen ska inse sitt ansvar att värna reformen långsiktigt.

Läs vidare »
Hpbyvk2iwvrugnqg5ws8

Alla barn kan vara med!

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 06:45 CET

Varje år den 9 december firas pepparkakans dag. Med personlig assistans kan även barn med stora funktionsnedsättningar växa upp i sin familj och få roliga upplevelser och erfarenheter på egna villkor. Det är våra nyskapande pepparkaksformar en symbol för!

Srmv1rtr5ptz7acbwvag

Succén fortsätter - tusen besökare kan inte ha fel!

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 06:27 CET

Extraföreställning med sopplunch den 11/12 kl 12 av Vet du vem jag är? En föreställning om att våga ta plats, synas och att göra sin röst hörd för att berätta något viktigt. Många i föreställningen har stora funktionsnedsättningar. Tillsammans med våra personliga assistenter uttrycker vi oss genom dans och teater.​ Kulturhuspubliken: ”Konstnärligt och proffsigt" "Starkt och viktigt budskap”

Zowqisdcr9urobsr8vpj

Föreningen JAG på MR-dagarna i Umeå - med rätt stöd är allt möjligt!

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 06:57 CET

Föreningen JAG medverkar på Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå 13-15 november under rubriken ”Även om jag inte talar kan jag ha något att säga”. Nicklas Benn, medlem i Föreningen JAG, berättar om de två kulturprojekt han jobbar med just nu. Nicklas visar att det är möjligt att ta plats på scen trots, eller kanske tack vare, att han har stora funktionsnedsättningar.

Media-no-image

Besked från regeringen: Schablonen höjs med 4 kr

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 11:44 CEST

Assistansersättningen höjs med fyra kronor till 284 kr per timme 2015. Det täcker inte ens de avtalade lönehöjningarna. Till det kommer höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre.

I regeringens budgetproposition har schablonbeloppet för 2015 satts till 284 kronor. För 2014 var det 280 kronor. Budgeten innehåller ingen konsekvensanalys, t ex av hur sänkningen av rabatten på arbetsgivaravgiften för ungdomar och äldre påverkar kostnaderna för assistans. Regeringen konstaterar att det finns ett förslag om förändringar i ersättningssystemet (Agneta Rönns utredning om schablonersättningen) och motiverar en låg höjning av schablonbeloppet på samma sätt som utredningen; att beräkningarna hittills varit felaktiga.

– Men personer med de största behoven använder varenda krona. Det blir ett tufft år för medlemmarna i JAG. De är beroende av att kunna rekrytera kvalificerade assistenter. Utbildningar och handledning är livsviktigt för många och nu blir det svårt att få råd, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Brukarkooperativet JAG.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Assistansersättningen höjs med fyra kronor till 284 kr per timme 2015. Det täcker inte ens de avtalade lönehöjningarna. Till det kommer höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. – Men personer med de största behoven använder varenda krona. Det blir ett tufft år för medlemmarna i JAG, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Brukarkooperativet JAG.

Läs vidare »
Bm9znzhswxmt3r8i6ezh

JAG – en av världens bästa lösningar för Independent Living

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 13:41 CEST

Zero Project i Österrike har valt Föreningen JAGs assistanskooperativ, Brukarkooperativet JAG, som en av de bästa lösningarna för Independent Living och politiskt deltagande 2015. JAG har valts ut för sitt ”enastående arbete” tillsammans med 28 andra organisationer. Zero Project lyfter fram innovativa metoder som bidrar till att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning.

Media-no-image

Stor oro inför assistansens framtid

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 06:14 CEST

Uppgifter om att regeringskansliet tänker spara pengar på personlig assistans genom att inte höja nästa års schablonbelopp så mycket som det behövs gör att Brukarkooperativet JAGs styrelse igår skrivit till barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér. –  Vi har ingenting med vinster i välfärden att göra, utan med brukarmakt och frihet för dem det gäller. Förstör inte möjligheterna för assistansanvändarna med de största behoven, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.

Medlemmarna i Brukarkooperativet JAG har stora behov av en kvalificerad personlig assistans. JAGs medlemmar har alla flera stora funktionsnedsättningar, varav en är en nedsättning av den intellektuella förmågan. De flesta har dessutom stora kommunikationssvårigheter.  ­Varenda krona av assistansersättningen behövs och används till personlig assistans. Assistenterna behöver mycket fortbildning och kunskap om brukarens funktionsnedsättningar.

– Vi är mycket oroade över Försäkringskassans förslag till nytt schablon­belopp för 2015, som inte täcker våra redan kollektivavtalade lönehöjningar, och som skulle innebära att ­assistenterna tvingas avstå från nödvändiga utbildningar. Vi oroas än mer av uppgifter om att det inom regeringskansliet bereds förslag att göra större besparingar, t ex genom att inte höja schablonen alls. Det skulle innebära ett dråpslag för Brukarkooperativet JAGs medlemmar, som har de största ­behoven och därmed den dyraste assistansen. Med en utebliven eller mycket låg schablonhöjning skulle vi tvingas säga upp vårt kollektivavtal med KFO och omförhandla lönerna. I ett längre perspektiv omöjliggörs vår fortsatta verksamhet.

– Många assistenter vittnar om att det kan ta ett år eller mer innan de verkligen börjar kunna tolka medlemmarnas behov, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.  Assistenterna utför ett mycket kvalificerat arbete, och kostnaden för samhället är i jämförelse med andra tjänster mycket låg, 280 kronor per timme.  


JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Uppgifter om att regeringskansliet tänker spara pengar på personlig assistans genom att inte höja nästa års schablonbelopp så mycket som det behövs gör att Brukarkooperativet JAGs styrelse igår skrivit till barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér. – Förstör inte möjligheterna för assistansanvändarna med de största behoven, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.

Läs vidare »
H7pblri01qmutvvo48ok

Vet du vem jag är?

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 15:36 CEST

Idag genomförde ca 50 medlemmar i Föreningen JAG en tyst manifestation mitt i Visby för rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med.Vi vill rikta uppmärksamheten mot att Sveriges kommuner skapar egna riktlinjer för vem som får bli god man. Det sätter lagen och demokratin ur spel. Imorgon 13.30 på Hamnplan i Visby kommer manifestationen att upprepas.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om JAG

JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse

JAG är en ideell riksorganisation för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.