Media-no-image

Svenskar ökar kunskapen om personlig assistans i Finland

Pressmeddelanden   •   2015-10-19 12:03 CEST

Imorgon tisdag 20 oktober ordnas en halvdagskonferens i Esbo utanför Helsingfors om personlig assistans för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Konferensen är ett initiativ av medlemmar i svenska Föreningen JAG för att stötta systerföreningen i Finland. På konferensen medverkar bland andra svenske riksdagsledamoten Bengt Eliasson (FP), Anna-Maja Henriksson, (sfp) tidigare finsk justitieminister samt Maarit Aalto, Nordens välfärdscenter.

Målet med konferensen är att visa företrädare, politiker och media i Finland möjligheterna med personlig assistans och den skillnad det innebär jämfört med institution.

Svenska Föreningen JAG har sedan fem år tillbaka en systerförening bland svenskspråkiga i Finland. Det är en grupp personer med flera funktionsnedsättningar och intellektuella nedsättningar som kämpar för att få tillgång till personlig assistans. En pilotverksamhet har också startats i Helsingfors med medlemmar i finska Föreningen JAG som har fått personlig assistans för delar av sitt behov.

– Finland har en handikappservicelag som visserligen ger viss möjlighet till assistans, men det är helt upp till hemkommunens goda vilja. Inställningen är konservativ och motståndet starkt bland socialarbetare och beslutsfattare. Det "självklara" valet när det gäller insatser för personer med intellektuella funktionsnedsättningar är tyvärr fortfarande de gamla ”anstalterna” eller nyare ”handikappbostäder” med 20 boende i samma enhet, eller gratisarbetande föräldrar större delen av dygnet – det vill säga samma läge som i Sverige för 30 år sedan, säger Peggy Facken, verksamhetsansvarig på JAG Assistans i Finland.

Konferensen startar tisdag 20/10 kl 15 på Keilaranta 1 i Esbo.

Kontaktperson: Peggy Facken, tel: +358 45 6102 521, e-post: peggy.falcken@jagassistans.fi

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Imorgon 20/10 bjuder Föreningen JAG in till en konferens i finska Esbo för att visa på möjligheterna med personlig assistans för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. På konferensen medverkar bland andra svenske riksdagsledamoten Bengt Eliasson (FP), Anna-Maja Henriksson, (sfp) tidigare finsk justitieminister samt Maarit Aalto, Nordens välfärdscenter.

Läs vidare »
Opjv5jzy9vddfg6sm6tm

JAG-medlemmar deltar i europeisk frihetsmarsch

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 06:41 CEST

Idag reser tio stycken medlemmar i Föreningen JAG till Bryssel för att delta i Freedom Drive – en frihetsmarsch för personer med funktionsnedsättningar från hela Europa. På programmet står även möten med EU-parlamentariker och en konferens om personlig assistans.

Media-no-image

Gruppbostad är dyrare än personlig assistans

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 12:56 CEST

Det finns en utbredd uppfattning att gruppboende kostar mindre än personlig assistans. Föreningen JAGs kostnadsjämförelse visar att det är tvärtom. Gruppbostad för en person med stödbehov dygnet runt kostar en kvarts miljon kronor mer per år än personlig assistans.

Alla är eniga om att personlig assistans leder till ökat självbestämmande och delaktighet i samhället. Däremot ifrågasätts ofta kostnaderna för den personliga assistansen. Utredning efter utredning har fått i uppdrag att se över kostnadsutvecklingen.

Ibland framförs också att gruppbostad är ett bättre alternativ för personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan, framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv. Men Föreningen JAGs kostnadsjämförelse mellan personlig assistans och gruppbostad visar att gruppbostad är dyrare än personlig assistans.

– Personlig assistans är alltså inte bara en service med högre kvalitet för den med stora behov, utan också mer kostnadseffektivt. Det är inte alls överraskande, en personlig assistent är alltid på rätt plats vid rätt tillfälle. Och den här jämförelsen handlar ju bara om ersättningen till gruppbostaden kontra assistansersättningen. Det finns många fler dolda kostnader för samhället för den som bor i gruppbostad, för att inte tala om skillnaden i livskvalitet. Socialstyrelsen har till exempel i en alldeles ny rapport uttalat att gruppbostad inte är ett fullgott alternativ till personlig assistans, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Det finns en utbredd uppfattning att gruppboende kostar mindre än personlig assistans. Föreningen JAGs kostnadsjämförelse visar att det är tvärtom. Gruppbostad för en person med stödbehov dygnet runt kostar en kvarts miljon kronor mer per år än personlig assistans.

Läs vidare »
E8dmx7urq9jab4gf2g22

Föreningen JAG får arvsfondsstöd för att öka delaktigheten i arbetslivet

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 16:43 CEST

Arvsfonden har idag beviljat Föreningen JAG stöd till ett treårigt projekt för att hitta nya former för delaktighet i arbetslivet för personer med de största funktionsnedsättningarna.

H7pblri01qmutvvo48ok

​JAG försvarar assistansen under Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 14:34 CEST

Föreningen JAG tar plats i politikerveckan i Visby för att försvara medlemmarnas möjlighet till ett fritt liv med personlig assistans. I JAGs informationstält på Hamnplan bjuds på Heta stolen-utfrågningar av bland andra barn- äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér och Torbjörn Odlöw, universitetslektor i civilrätt vid Handelshögskolan i Göteborg.

Rwmd67iiflquhqazxqzv

Kulturministern gästar JAGs dansföreställning Vet du vem jag är?

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 12:52 CEST

Den här veckan har medlemmar i Föreningen JAG spelat sin dansteaterföreställning "Vet du vem jag är?" Som tidigare har uppsättningen fått lysande recensioner av publiken. "Denna unika föreställning bör alla få se, jag menar verkligen alla" löd flera röster ur publiken under onsdagen. Vårens sista föreställning spelas fredag 29/5 med bl a kulturminister Alice Bah Kuhnke i publiken.

Xkemc1g45uwffthf9ob5

JAG tar plats på Leva och Fungera-mässan i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2015-04-07 06:30 CEST

JAG är både en ideell förening och den största assistansanordnaren i Sverige som drivs utan vinstsyfte. Vi som är medlemmar i JAG har alla stora funktionsnedsättningar och nedsatt autonomi. Träffa oss i monter B03:12 på Leva & Fungera-mässan 14–16/4. Kom också till Öppet Hus hos JAG, Vädursgatan 6 i Gårda 15/4 kl 17 (när mässan stänger). Anmäl på SMS till 076-510 13 01. Det blir pizzahäng!

Media-no-image

”Vi ser fram emot ett samarbete med utredaren om villkoren inom personlig assistans"

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 14:00 CET

Förra veckan gick regeringen ut med direktiven för utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Utredningen ska ledas av Ilmar Reepalu, Malmös förre kommunalråd, och vara klar senast 1 november 2016. En lagstiftning skulle då kunna införas innan valet 2018.

Ilmar Reepalu ska utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Syftet är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo. Men också att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

– Brukarkooperativet JAG är Sveriges allra största ideella aktör inom vad som brukar kallas omsorg. Vi ser fram emot ett samarbete med utredaren om villkoren inom personlig assistans, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.

Utredningen kommer också att föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster kan utformas så att den säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet. I direktiven står ” Vad gäller personlig assistans som bedrivs i privat regi inkluderas sådan assistans som bedrivs med stöd av assistansersättning. De regler som tas fram ska beakta den enskilda brukarens behov, självbestämmande och rättigheter.”

– Vi hoppas att utredningen kommer att inse betydelsen av möjlighet till brukarmakt i assistansen, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG. Inte bara ur perspektivet konsumentmakt, med valfrihet mellan olika utförare, utan också möjligheten att själv eller tillsammans med andra ta makten över själva utförandet av servicen. Och att det måste gälla alla assistansanvändare, oavsett funktionsnedsättning eller personkrets. Det behöver också tydliggöras att kvalitet inte främst handlar om rutiner och system, utan om sådant som rätten till personlig integritet och att kunna göra samma val som andra i sitt liv.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

​Förra veckan meddelade regeringen direktiven för utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Utredningen ska ledas av Ilmar Reepalu, Malmös förre kommunalråd, och vara klar senast 1 november 2016. Vi ser fram emot ett samarbete med utredaren om villkoren inom personlig assistans, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.

Läs vidare »
V2atvypwtdzdxpwopst0

Brukarkooperativet JAGs ordförande – en av Sveriges viktigaste kvinnor 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 13:26 CET

Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig och styrelseordförande i Brukarkooperativet JAG, har av tidningen Dagens Samhälle även i år utsetts till en av Sveriges viktigaste kvinnor i välfärden. – Det är roligt att JAG syns som den stora verksamhet vi är. Brukarstyrd personlig assistans är en kraft att räkna med! säger Cecilia Blanck.

Media-no-image

Alla aktörer måste ta sitt ansvar och värna assistansreformen

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 16:40 CET

Det är inte tillåtet att använda sin assistansersättning till något annat än personlig assistans. Föreningen JAG tar starkt avstånd från marknadsföringsmetoder som går ut på att berika assistansvändaren själv eller dennes närstående. Det är ett agerande som riskerar att allvarligt skada framtiden för oss assistansanvändare.

Personlig assistans är för oss som är medlemmar i JAG en livsviktig rättighet som ger självbestämmande och en möjlighet att leva som andra i samhället. Vi vet att förtroendet bland allmänheten om att pengarna behövs och används rätt är avgörande för reformens överlevnad.

Vår övertygelse är att pengarna nästan alltid används rätt. För en jämförelsevis makalöst låg timpeng köper samhället en kvalificerad tjänst av personer som alltid är på rätt plats vid rätt tillfälle. Alla alternativa stödformer är dyrare och mer ineffektiva. Och vi är lika övertygade om att nästan alla anhöriga inget hellre vill än att pengarna går till personlig assistans av högsta kvalitet. Många av dem lägger dessutom oftast ner enormt mycket oavlönad tid på att hjälpa sin närstående att få ett bra liv.

Vi hoppas att de vinstdrivande delarna av branschen ska inse sitt ansvar att värna reformen långsiktigt. För vissa bolagsägare kanske assistansreformen är viktig i några år. För oss kommer den att vara viktig hela livet.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Med anledning av radioinslaget i morse om att assistansbolag mutar till sig kunder: Föreningen JAG tar starkt avstånd från alla marknadsföringsmetoder som går ut på att berika assistansvändaren eller dennes närstående. Det riskerar att allvarligt skada framtiden för oss assistansanvändare och vi hoppas att de vinstdrivande delarna av branschen ska inse sitt ansvar att värna reformen långsiktigt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om JAG

JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse

JAG är en ideell riksorganisation för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.