Skip to main content

Hemställan till Justitiedepartementet - Sekretess av uppgifter

Nyhet   •   Nov 28, 2010 14:09 CET

Jägarnas Riksförbund har gjort en hemställan till Justitiedepartementet att snarast och på lämpligaste sätt sekretessbelägga de av myndigheter begärda uppgifterna kring registrering av jägare och utplacering av fällor.

Med anledning av att bland annat Länsstyrelser lämnar ut uppgifter om rovviltsjägare och utplacering av fällor, ser Jägarnas Riksförbund med oro på de hot, sabotage och trakasserier dessa utsätts för av enskilda personer såväl som organisationer som motsätter sig jakt.

Dessa register i likhet med vårt medlemsregister samt vapen,- jaktkorts,- och jägarexamensregistren eftersom de till största delen innehåller vapenägare.

Jägarnas Riksförbund ser inte att det finns ett allmänt intresse i frågan och att uppgifter om dessa enbart lämnas till berörda myndigheter som innehar övervaknings- och tillsynsuppdrag för dessa ärenden. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera