Skip to main content

Jägarnas Riksförbund kritiska till Regeringens hantering av rovdjurspolitiken – kräver att Regeringen agerar.

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 19:19 CET

Jägarnas Riksförbund ser med stor oro på att förtroendet för politiker och tjänstemän i rovdjursförvaltningen är i det närmaste obefintligt, framför allt inom jägarkåren men även bland övriga som lever och bedriver näringar i direkt drabbade områden. Det är orimligt att några län, i väntan på spridning söderut, skall hålla lokalt överstora stammar av framför allt varg och lo.

En av huvudorsakerna till bristande förtroende är ålderstigna inventeringsmetoderna som har sådana krav på kvalitetssäkringar att de är i det närmaste omöjliga att uppfylla.

Landets markägare och jägare som enligt lag (JL 4§) är skyldiga att ”främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna” har under långt tid, genom i huvudsak ideella insatser, utvecklat en unik biologisk mångfald som man nu upplever på väg att raseras.

Jägarnas Riksförbund hemställer därför att följande punkter genomförs:

  • Förbättrade inventeringsmetoderna för varg och lo, med rimliga och trovärdiga krav på kvalitetssäkringen.
  • Tidigareläggning av jaktstarten för lo till den 1 februari, vilket sammanfaller med starten i Norge.
  • Att de regionala min- och maxnivåerna sätts med hänsyn till det totala rovdjurstrycket, tillgången på bytesdjur och med hänsyn till areella näringar. Samt att summan av de regionala min- och maxnivåerna utgör de nationella målen.
  • Ökat förtroende för markägare och jägare, vilket borgar för en förvaltning som bygger lokala fakta och kunskaper. Detta måste vara att föredra framför en som i huvudsak bygger på allmänna känslor och teoretiska fakta.
  • Större kompetenskrav på Länsstyrelsens tjänstemän och handläggare som arbetar med jakt och viltvårdsfrågor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.