Skip to main content

100 % bonusfri bank

Blogginlägg   •   Feb 11, 2010 15:23 CET

Blogg av Johan Oppmark, VD JAK Medlemsbank.

Det kommer hela tiden nya lagar och regler som påverkar vår bank. Ofta tar det tid att genomföra på ett bra sätt. Men med Finansinspektionens skärpta regler om beräkningar av bonusar och rörliga ersättningar, var det utomordentligt enkelt att införa dem i vår bank. Vi har redan de skärpta reglerna!

Kritiken mot bonusar har funnits länge, men fått nytt fokus genom de skärpta reglerna. Inom JAK finns det alltså inga bonusar, men jag skulle vilja vrida lite på frågan.

Frågan om bonusar är inte svart eller vit. Bonus fungerar ibland och ibland inte. När det gäller bonusar inom bankbranschen, har det uppenbarligen inte fungerat. Trots stora bonusutbetalningar de senaste åren gör bankerna negativa resultat, stora kreditförluster och går back på sina kunders investeringar.

Vad ger egentligen bonusar för budskap till omvärlden och medarbetare?

Om en ägare av ett företag och dess styrelse ger sina medarbetare bonus kan man tolka budskapet på följande sätt. ”Jag har inget förtroende för dig, därför får du en bonus så att du gör ditt bästa” eller ”Jag orkar inte hålla på att motivera dig med ett bra ledarskap för att du ska göra ditt bästa, därför ska du få en bonus så att om jag tjänar mycket pengar så kommer även du att göra det genom bonusen”…

Det finns fall som vi kan läsa om i tidningarna där de så kallade ”stjärnmäklarna” går till konkurrenter som har kvar eller har större bonusar. Vad säger det mig? Ja, först och främst är det en illojal person som endast tänker på sig själv och struntar i helheten. För vad skulle denna ”stjärnmäklare” vara om inte städaren gjorde sitt bästa på att hålla rent så kunderna vill komma tillbaka till banken så att ”stjärnmäklaren” kunde ge sina så kallade expertråd till dem och tjäna pengar på courtage. Så om en medarbetare kräver bonus och annars går till en konkurrent kan det tolkas på följande sätt. ”Jag gör endast detta för egen vinnings skull och går på halvfart om jag endast har månadslön. Jag struntar i verksamheten och företaget som helhet samt i hur samhället fungerar, bara jag får min bonus.”

Dessa exempel på olika budskap som sänds ut när företag använder sig av bonusar som belöning i sin verksamhet kan verka extrema. Men som bonusar används idag så är dessa budskap verklighet väldigt snart. Företagen vill säkert inte sända dessa budskap till omvärlden men ändå gör de just det och förtroendet för dem minskar.

Om jag har en anställd som ”bara” har en månadslön så utgår jag från att personen gör sitt bästa, detta är att visa förtroende för sin medarbetare. Min uppgift som chef/ledare är att ge medarbetaren de förutsättningar som behövs för att prestera sitt bästa. Det kan vara allt från en tydlig arbetsbeskrivning till personlig daglig feedback på genomfört arbete. Att motivera eller styra med bonusar tror jag fungerar i de fall då uppgiften är enkel, målet är glasklart och genomförandet kräver fokusering. Bonusar kan fungera om de är små till beloppet och tydliga. Att använda bonusar där kreativt och logiskt tänkande krävs, leder till minskad produktivitet i bästa fall och kontraproduktivt i sämsta fall.

Författaren Daniel Pink föreläser om bonusar på TED.com: Budskapet är att ”forskarna har länge vetat att bonusar inte fungerar i många företag, men företagen fortsätter som vanligt med dem trots att bonusar kan vara rent skadliga.” Du kan se föreläsningen här nedan. (Bör ses!)

När jag har sett filmen är jag än mer övertygad om att vi gör 100 % rätt i att vara en bonusfri bank. Vi har infört Finansinspektionens skärpta krav i JAK Medlemsbank genom att lägga till en riktlinje som kort och gott säger det vi redan gjort sedan vi blev bank för 12 år sedan: ”Resultatbaserade rörliga ersättningar finns inte i någon form och utgår således inte till någon kategori medarbetare i JAK.”

Det känns väldigt bra.

Blogg av Johan Oppmark, VD JAK Medlemsbank.