Skip to main content

De ekonomiska klyftorna ökar

Blogginlägg   •   Jun 19, 2013 15:55 CEST

På SVT igår kunde vi ta del av nya undersökningar som visar att de ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige. I diskussionen lades fokus på skillnad i inkomst. Höga löner bidrar till att man kan bygga upp en förmögenhet. Via skatter kan man minska klyftorna mer eller mindre. Åsikterna om hur stora inkomstskillnader som är okej går isär, liksom hur mycket inkomster ska beskattas. Här finns värderingar i grunden om vad som är rättvist och diskussionen blir livlig.

Jag saknar dock fokus på vad som händer när man väl har byggt upp en förmögenhet. Eller om man ärver en förmögenhet. Då behöver man inte ha någon inkomst alls för att öka förmögenheten. Förmögenheten ökar av sig självt endast genom att den placeras mot avkastning. Mycket är placerat i räntebärande papper. Här lyfts inte värderingar på samma sätt. Vad är rättvist? Vad är okej? Eftersom förmögenhetsskatten har avskaffats och man numera inte behöver deklarera sin förmögenhet har vi heller inte längre någon bra koll på hur stora förmögenhetsklyftorna faktiskt är. Man kan också ibland få känslan av att det sker någon slags allmän värdeökning i samhället som alla tjänar på.

I JAK är utgångspunkten att förmögenheterna växer på någon annans bekostnad. En förmögenhet hos någon motsvaras av en skuld hos någon annan. När förmögenheten ökar med ränta är det någon annan, någon annan stans, som arbetar ihop den räntan.

Det är så intressant att få arbeta i en bank som självklart tar ställning emot att förmögenheter får växa på någon annans bekostnad och pekar på räntan som det tydligaste fenomenet på detta. Vi som sparar i JAK kräver inte ränta. Det är stort! Lånen kostar därför mindre än de hade gjort om banken skulle ha vinst- och räntekrav från ägare och sparare.

JAK Medlemsbank bidrar inte till att de ekonomiska klyftorna ökar i samhället. Jag ser fram emot ett större fokus på vad som ökar förmögenheterna för vissa och vilka det är som får betala förmögenhetsökningen.

Ann-Marie Svensson

Medlemschef i JAK Medlemsbank