Skip to main content

Demokratin i kris?

Blogginlägg   •   Okt 06, 2010 10:08 CEST

I dessa tider av valrörelse och parlamentariska förhandlingar pratas det mycket om demokratins vara eller inte vara. Fungerar den eller är den i kris? Det pratas om bortslarvade valsedlar och dåligt skött rösträkning. Partierna grubblar över sina medlemsantal och vill bli fler.

I den så kallade ”tredje sektorn” funderar samtidigt frivilligorganisationer, intresseorganisationer och andra ideella organisationer över sin medlemsutveckling, som ofta är negativ, eller åtminstone inte ”tillräckligt bra”. Även här är demokratin under lupp och många frågar sig hur trenden ska vändas.

Diskussionen fastnar lätt i demokratins former, siffror och system. Dessa är nog så viktiga och utan alla medlemmar förlorar såväl partier som andra organisationer sin funktion. Men vi får inte glömma själva innehållet, demokratins kärna. Det är en styrka att kunna räkna till många medlemmar och att kunna göra sin röst hörd i val eller på årsmöte. Men det räcker inte. Demokrati är mer än så. Demokrati är att arbeta tillsammans, känna gemenskap, växa och lära tillsammans. Att respektera varandra och ta andras åsikter på allvar. Att kunna påverka, göra skillnad och ta ansvar för något större än sig själv.

I tider av finanskris och hårdare regleringar av banksektorn är det viktigt i en organisation som JAK att påminna oss själva om att vi är en kooperativ organisation och de stolta principer för kooperation vi har att arbeta efter. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov. När andra banker pratar om sina kunder väljer vi istället att prata om våra medlemmar. Medlemmar kan agera som kunder, i bemärkelsen köpare av tjänster i banken. Men vi är alla 37 000 också medlemmar och därmed likvärdiga ägare av banken.

Som medlem i JAK är det inte säkert att jag ens vill engagera mig i organisationen, träffa lokalavdelningen där jag bor, åka på någon kurs eller riksarrangemang. Kanske inte heller åka på årsstämman för att göra min röst hörd. Men det är viktigt att den demokratiska strukturen finns och att vi är noga med att alla ska kunna känna till sitt utrymme att agera som medlem. Inte bara som kund.

Det är vi som medlemmar som i första hand kan skapa det demokratiska innehållet i en annars snygg, men ganska tom demokratisk form.

Karin Nordström,

Administratör,

JAK Medlemsbank