Skip to main content

Ekonomer och meterologer

Blogginlägg   •   Sep 01, 2010 16:36 CEST

- Vad är det för likhet mellan en ekonom och en meteorolog?

- Båda är lika bra på att förutsäga framtiden och ännu bättre på att förklara varför det inte blev som det var tänkt.

Just i dessa valtider är det många som försöker förutsäga framtiden. Både som prognoser på hur det  kommer att bli och hur de skulle vilja ha det. Framtiden inom ekonomin är ett ämne som debatteras. Dock håller sig de allra flesta inom väldigt snäva ramar och bara skrapar på ytan över hur vi vill att ekonomin ska se ut.

Det är få diskussioner kring större system inom ekonomin. Alla har accepterat en ekonomi med ränta, med några få undantag, utan att egentligen fundera över vad räntan innebär och vad den får för följder på både kort och lång sikt. Inom ekonomin finns det fler systemfrågor som kan diskuteras men då ingen ifrågasätter dem tas de som självklara.

Hur påverkar då valet JAK Medlemsbank? Banken är inte partipolitisk men vi är väldigt politiska. Det vill säga att vi har åsikter om hur vi tycker att det ska vara och gärna diskuterar hur det kan förändras. Vi har inte alla svaren men vi är ett viktigt forum för den del av oss som gärna funderar över och ifrågasätter det som  anses som självklart.

- Vad är då skillnaden mellan ekonomen och meteorologen?

- Skillnaden är att vi kan påverka ekonomin men inte vädret.

Magnus Frank

Bankchef

JAK Medlemsbank