Skip to main content

Ekonomi handlar om värderingar

Blogginlägg   •   Feb 19, 2010 10:03 CET

”Det bådar gott för framtiden med unga människor som pratar ekonomi på ett sådant seriöst och engagerat sätt”. Det var en äldre kvinna som sa så till mig efter att ha suttit och, som hon utryckte det, ”tjuvlyssnat” på oss. Hon hade aldrig hört talas om JAK tidigare och befann sig i ett rum invid oss när vi höll JAK-Skola för unga.

Igår var jag med om ett annat möte som också aktualiserade frågan om vi ska tro gott om framtiden. Har människan förmågan att skapa en rättvis och hållbar värld? Jag åkte nattåget från Jämtlandsfjällen, där jag bor och arbetar, till Göteborg. Att träffa en vän som jag saknar och besöka min syster ska blir trevligt! Jag ser också fram emot helgens jobb. Det ska bli kurs för ca 70 medlemmar i alla åldrar på Axvalla folkhögskola utanför Skövde. Jag hamnar ofta i samtal när jag åker tåg. Denna gång med en man som jag aldrig träffat, men som bor nära mig och som var mycket kunnig och driven för utveckling i vår kommun. Jag upplevde samtalet som ett givande erfarenhetsutbyte.

Vi hade olika meningar om mycket och skilda perspektiv. Han är orolig att arbetstillfällen och vår sociala välfärd i kommunen är hotad och har idéer för hur situationen kan bli bättre. Jag känner igen mig i oron och gillar viljan, men är inte imponerad av lösningar som jag upplever sker på bekostnad av framtida generationer och de som idag drabbas av vårt överutnyttjande av resurser. Han menar att det inte finns några alternativ. Hans erfarenhet är att människor drivs av pengar och som han utryckte det av girighet. Status, att synas och vara någon är det viktigaste. Det är få som är beredda att förhandla med sin livsstil och som vill delta i utvecklingen av samhället. Därför sätter han sitt hopp till tekniska lösningar och näringslivet som kan ge människor vad de vill ha utan att skada miljön. I väntan på att dessa ska få genomslag, måste vi fortsätta att leva som vi gör nu.

Själv tror jag på människans förmåga att samarbeta för vårt gemensamma bästa. Jag rör mig mycket i forum där samtalet kretsar kring förändrade maktrelationer globalt, jämlik fördelning av resurser och ekologins begränsningar för ekonomi. Jag möter ständigt människor som är intresserade av hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut, lokalt och globalt och som ser allvaret i de konsekvenser vårt sätt att leva nu, får. En tanke jag har är att det är lättare att ta till sig alvaret och ta till sig ett hot om man samtidigt söker möjligheterna till förändring.

Naivt? Nej, det tror inte jag. Perspektivet grundar sig i erfarenhet, tolkning av det sammanhang vi befinner oss i. Det samma gäller mannen på tåget. Det gäller alla. Och här finns möjligheten. Att vi lärt oss leva på ett sätt, betyder inte att vi inte kan lära om. Att vi har olika erfarenheter och perspektiv betyder ju att det finns fler sanningar och fler möjliga vägar.

Men vi kan inte reducera människor till konsumenter. Vi är delar i ett lärande samhällskollektiv. Kvalitativ utveckling i stället för kvantitativ tillväxt är en pedagogisk utmaning! Lärande är inte en envägskommunikation av information, utan en ständigt pågående process där individen upplever, reflekterar, utmanar sina erfarenheter, tar ställning och handlar på ett nytt sätt för att uppleva på nytt osv. Hela tiden i samspel med samhället runt om. Positiva exempel på lärande för förändring.

Tillbaka där vi började, med JAKs folkbildningsverksamhet. För oss handlar folkbildning om lärande för förändring som tar sin utgångspunkt i deltagarnas behov och erfarenheter. Folkbildning handlar både om individen och om samhället. Enligt Svenska staten ska den:

”vara fri och frivillig, bidra till livslångtlärande och öka människors makt över sina liv” samt ”bidra till demokrati och erbjuda mötesplatser för människor och fungera som en arena för diskussioner kring samhällets stora framtidsfrågor och utmaningar” (Ur Folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra 2005/06: 192).

Vi är en räntefri bank och ett forum där vi breddar och fördjupar samtalet om ekonomi. Båda är verktyg i vår folkbildning. Verktyg för samtal och aktiv handling, för ökad makt över våra liv och kunskap för att hantera samhällets utmaningar.

Vi betonar att ekonomi är något alla kan vara med och diskutera. Ett utestängande språk om ekonomi upprätthåller normer och maktrelationer som råder idag. Ska vi i JAK kunna utmana räntan som norm, måste vi skapa forum där samtalet om ekonomi handlar om mänskliga val och värderingar.

Personligen tänker jag att vår folkbildningsverksamhet ger medlemmar chansen att ta ställning till om JAK Medlemsbank är bra med utgångspunkt i sina egna värderingar. Detta ger en bra grund att fortsätta växa och att verka utifrån, dvs bidra till ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Samhällets spelregler är formade av oss människor. Stämmer de inte med våra värderingar, kan vi förändra dem. Men vi måste lära oss hur, genom att utmana våra erfarenheter tillsammans med andra och handla på nytt sätt.

Blogg av Sofia Hamrin, ungdomskonsulent i JAK Medlemsbank