Skip to main content

En bank och en folkrörelse

Blogginlägg   •   Feb 03, 2010 13:28 CET

Det trillar in motioner till JAKs föreningsstämma, såhär sista dagarna innan motionsstopp. Spännande, tycker jag. Det handlar om allt möjligt; om att satsa på företagskrediter, om utveckling, om vår interna demokrati och om våra låneprodukter. Nu blir det styrelsens jobb att fundera över de olika förslagen. Vad kan genomföras och vad får vänta? Vad ska vi prioritera, o.s.v.? Men i slutändan är det ändå medlemmarna på stämman som beslutar om utvecklingen.

Vi är i JAK ganska unga som bank – 12 år – men har stolta 45 år på nacken som en växande förening. Vi är en del av en folkrörelse som vet att en annan värld är möjlig. Fler och fler ser behovet av en ekonomi som bygger på hållbarhet och samverkan, istället för kortsiktighet och girighet. En ekonomi som byggs från andra utgångspunkter.

När JAK föddes hette vi ”JAK – riksförening för ekonomisk frigörelse”. Det där med frigörelsen är fortfarande viktigt. Varje år slutamorterar hundratals medlemmar sina lån och kommer i en bättre ekonomisk situation i sina liv. Sakta men säkert blir fler och fler skuldfria och handlingsutrymmet ökar. Det är ekonomisk frigörelse i praktiken. Människor samverkar i ett rättvist system för sin gemensamma nytta.

Men den ekonomiska frigörelsen är större än så. I JAK antar vi utmaningen att prata ekonomi utifrån vår dagliga tillvaro. Det är detta som är folkbildning, att utifrån våra erfarenheter försöka förstå samhället och ekonomin. Ekonomi är en del av vardagen för oss alla. Hur blir det när jag blir gammal? Och hur är det egentligen med pengar, kan de verkligen växa? När vi förstår kan vi också känna oss delaktiga och tillsammans skapa någonting nytt.

Ekonomi handlar i grunden om hur vi fördelar tillgångar – hur vi använder olika resurser och till vad. Den kan vara ett medel för att sko sig på andras bekostnad, men kan också skapa ömsesidig nytta. Ekonomin och demokratin går på det sättet hand i hand. De kan bara bli hållbara när de utgår från människors behov.

Som medlem i JAK är jag en del i att bygga ett jämlikt och hållbart ekonomiskt system. Jag gillar det. Men det är i slutändan inte systemen som gör skillnaden. Det är varje enskild person som blir skuldfri, som genom sitt sparande hjälper någon annan till en bättre ekonomi, som engagerar sig i en lokalavdelning, skriver en motion, pratar med sin granne eller på annat sätt visar att det går att bygga ekonomi på hållbarhet och samverkan.

Blogg av Karin Nordström, JAK Medlemsbank, administratör och styrelsens sekreterare