Skip to main content

Högt förtroende för JAK Medlemsbank

Blogginlägg   •   Okt 04, 2016 11:38 CEST

En undersökning som nyligen genomförts av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), visar att svenskarnas förtroende för bankerna har rasat till den lägsta nivån sedan mitten av 1990-talet. En orsak till detta är enligt undersökningen avsaknaden av personliga relationer mellan kund och bank. Swedbank och Nordea toppar listan över lågt kundförtroende.

I JAK genomförs vartannat år en medlemsundersökning som mäter nöjd medlems index. Vid senaste mätningen 2014 låg den på 4,37 (av max 5,0). Bryter man ner siffrorna på detaljnivå framkommer att:

95 % av medlemmarna vill fortsätta att vara medlemmar inom överskådlig tid.

88 % av medlemmarna rekommenderar JAK Medlemsbank till vänner och bekanta.

89 % av medlemmarna är generellt sett nöjda med sitt medlemskap i JAK och de tjänster och fördelar det ger dem.

94 % tycker att personalen på JAK Medlemsbanks kontor har ett positivt bemötande.

- Trots att JAK Medlemsbank är en internetbank är vi måna om att det personliga mötet ska vara bra när man är i kontakt med oss, säger medlemschef Ann-Marie Franklin.

Och fortsätter:

- Vi har också en medlemsstrategi som går ut på att medlemmar värvar nya medlemmar. Nöjda medlemmar är därför jätteviktigt för oss, då det är dom som sprider det förtroende som finns för banken. Det är medlemmar över hela Sverige, som trots avsaknad av lokalkontor, ordnar aktiviteter för att uppmärksamma JAK samt håller kontakt med medlemmar lokalt. Detta gör de helt ideellt eftersom de gillar idén med JAK Medlemsbank.

JAK Medlemsbank är en kooperativ bank som ägs av för närvarande ca 39 000 medlemmar. Banken är räntefri då ingen kan få ränta på sitt sparande. JAK Medlemsbank har ingen vinstutdelning.

Läs mer på jak.se