Skip to main content

Hur stor är en buffert?

Blogginlägg   •   Feb 01, 2011 13:38 CET

En årslön på banken är ett känt uttalande från Folkparitets Anne Wibble. Tanken är god men det kanske är lite väl att ta i för de flesta av oss. När det talas om buffertar idag så brukar alla ekonomer förespråka allt från en till ett par månadslöner som buffert.

Men varför inte göra din egen buffert. En buffert är ju bara ett sätt att ha pengar för förutsedda och oförutsedda utgifter. Tanken är att du inte ska hamna i problem om något händer som påverkar din ekonomi. Vilka dom problemen är vet bara du själv, så börja med att ta tempen på din situation.

Vad är det som kan hända hos dig? Bor du i en hyresrätt så har du inga kostnader för boendet som kan komma som överraskningar. Inget Kylskåp som du behöver betala för om det går sönder och inget tak som behöver bytas.

Har du bil så är det den som kan gå sönder. Du kanske behöver gå till tandläkaren eller så blir du sjuk så att du tappar delar av inkomsten någon månad. Tänk till vad det värsta är som kan hända och fundera på hur det påverkar din ekonomi. Du får då förutsättningarna för hur mycket pengar du behöver lägga undan.

Allteftersom din ekonomi blir mer avancerad med bostadsrätt, villa och andra saker behöver du utöka din buffert. Hela tanken är ju att du ska klara det utan att hamna i problem.

Det blir då lättare att få ihop din buffert och kan börja smått när behoven inte är så stora och utöka den allteftersom. Du behöver heller inte ha dåligt samvete när ekonomerna talar om hur mycket pengar du borde ha sparat, för det är ju bara du som vet hur mycket som behövs.

Så svaret på frågan överst blir, – så stor som du vill att den ska vara.

Magnus Frank

Bankchef

JAK Medlemsbank