Skip to main content

JAK Medlemsbank välkomnar ny amorteringslag

Blogginlägg   •   Feb 05, 2016 14:55 CET

I JAK har det alltid varit obligatoriskt med amortering på lån. Vi välkomnar regeringens förslag om en amorteringslag, så att även andra banker tvingas ta ansvar för sina kunders skuldbelastning.

Häromdagen fattade regeringen beslut om en amorteringslag, som ska införas från och med 1 juni om den går igenom i riksdagen.

Färsk statistik visar att svenska hushåll blir alltmer skuldsatta, och det är framför allt bostadslånen som ökar. I december var den årliga tillväxttakten för utlåning till hushåll 7,5 procent, en siffra som fortsätter att stiga.

Enligt en rapport från FI som kom 2013 är amorteringstiden på bostadslån 140 år. Samma rapport visar att fyra av tio nya låntagare väljer att inte amortera över huvud taget.

Att inte betala tillbaka ett lån innebär livslång skuldsättning, med konstant höga ränteavgifter eftersom skulden aldrig minskar.

Ända sedan JAK Medlemsbank lånade ut sin första krona 1970 har vi haft som krav att lånen ska amorteras. För närvarande är de längsta lånen på 40 år. Något som är unikt i bankvärlden. Amorteringen skapar en trygghet och en marginal om något händer i den privata ekonomin.

I JAK har vi vårt sparlånesystem, som innebär att medlemmarna kan bygga upp en stabil ekonomi med eget kapital. Ett alternativ till bankernas många gånger cyniska utlåningsverksamhet, där kundernas skuldsättning värderas högre än deras lust eller förmåga att amortera.

Många banker anser att amortering innebär att spara till sig själv. I JAK skiljer vi på amortering och sparande. Amortering är avbetalning på en skuld. Att spara innebär att bygga upp en buffert inför framtida utgifter, planerade eller oplanerade.

- Med den nya amorteringslagen är övriga banker ändå på rätt väg, kommenterar Sammy Almedal, VD på JAK Medlemsbank.